Оған Аткелді

Оған Аткелді

Техника ғылымдарының магистрі

Директордың орынбасары

Кибернетика және ақпараттық технологиялар институты

Email: a.ogan@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

Оған Аткелді  21-ші қаңтар 1979 жылы Моңғолияда дүниеге келген, ұлты қазақ.

Оган Аткелди 1997 жылы Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетіне оқуға түсіп, 2002 жылы бітірген.

Педагогикалық мансабын "Есептеу техника" кафедрасынан бастады. 2002-2004 жж ассистент, 2004-2008 жж оқытушы, 2008-2016 жж аға оқытушы, 2016 ж. - Сәтбаев университетінің Кибернетика және ақпараттық технологиялар институты директорының орынбасары.

Ғылыми жобалар

Ғылыми жобаларға қатысу:

- №757.ПЦФ.АЭ.14.1 ғылыми жобаға қатысу: 2014-2016 жылдарға арналған «Баламалы энергия көздеріне негізделген энергияны үнемдейтін технологияларды дамыту», 3 бөлім «Жылу энергиясын сақтау және сақтау құрылғыларымен күн энергиясын сақтау жүйесін (ГТЭС) құру», 3 бағыт «Жел және күн энергиясы негізінде жоғары тиімді электр станцияларын құру»

Жарияланымдар

1. Вікторія Сидоренко, Оган Аткелди. Методи розрахунку критичності інформаційних систем в контексті оцінювання ризиків інформаційноі безпеки. Proceedings of The 6th International Scientific Conference ITSEC, May, 17-19 2016, Kyiv, National Aviation University. – С. 123-125

2. Оған А., Сәйдібек Ө. Қазақ әріптерін пернетақтада қайтадан орналастыру. Труды Международных Сатпаевских чтений «Конкурентоспособность технической науки и образования», II том, г.Алматы, Казахстан, 12 апреля 2016 г. - С. 353-355

3. Блідар А.І., Оган Аткелді, Інтернет-Банкінг в украÏні: основні загрози та методи Ïх мінімізаціÏ. «Актуальні питання за безпеченнякібербезпеки та захистуинформаціі»: тезидоповідей учасників II міжнародноі науково-практичноі конференціі, 2016. - С. 36-41

4. Сейлова Н.А., Алимсеитова Ж.К., Оган А., Балтабай А. Применение биометрической аутентификации по отпечатку пальца в подготовке специалистов. Сборник трудов III Международной научно-практической конференции «Информационная безопасность в свете Стратегии Казахстан-2050» 2015. - С. 287-293

5. Тұрым А.Ш., Сейлова Н.А., Оган А. Компьютерлік желілерде инсайдерлерден қорғану технологиялары. Вестник КазНИТУ, 2015. - № 5. с. 80-83

6. Тұрым А.Ш., Оган А., Мәдіжанов М.М. Деректердің сыртқа кетуінен қорғану кезінде ақпаратты санаттандыру әдістері. Научный журнал Министерства Образования и Науки Поиск 2015. - № 3(2). - С. 261-265

7. Оган А., Жандыбаева М.А., Хамит Ұ.Ғ. Обзор существующих алгоритмов цифровой обработки образов отпечатка пальца. Труды Международных Сатпаевских чтений «Роль и место молодых ученых в реализации новой экономической политики Казахстана», том IV, г.Алматы, Казахстан, 10-11 апреля 2015 г. - С. 590-593

8. Оган А., Ташев А.А., Аманкелді А. Arduino-NANO микроконтроллерімен баскарылатын 4х4х4 жарықдиодты LED-кубы. Труды Международных Сатпаевских чтений «Роль и место молодых ученых в реализации новой экономической политики Казахстана», том IV, г.Алматы, Казахстан, 10-11 апреля 2015 г. - С. 613-617

Білім беру

1. Алматы гуманитарлық-технологиялық университеті (AГТУ), магистратура - 2011-2013 жж., 6M070300-Ақпараттық жүйелер, техника ғылымдарының магистрі, ЖOOK-M №0033776

2. Қ.И. Сатпаев атындағы ҚазҰТУ, 1997-2002 жж., мамандығы 3701 «Есептеу техникасы, жүйелері және желілері», біліктілігі - жүйетехника инженері, ЖБ 0318026

Түйіндеме