Оспанова Әсел Тілектесқызы

Оспанова Әсел Тілектесқызы

Техника ғылымдарының магистрі

Ассистент

Сәулет және құрылыс институты

Құрылыс және құрылыс материалдары кафедрасы

Email: Assel.Ospanova@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

ақпан 2021 ж. Т.Қ. Бәсенов атындағы сәулет-құрылыс институты,  Құрылыс және құрылыс материалдары кафедрасының инженері, Сәтпаев Университеті;

01.06.2021 - 31.08.2021 аралығында Т.Қ.Бәсенов атындағы Сәулет және құрылыс институты қабылдау комиссиясының техникалық хатшысы, Сәтпаев Университеті;

01.09.2021 жылдан бастап "Құрылыс және құрылыс материалдары" кафедрасының көмекші, Т.Қ. Басенов атындағы Сәулет және құрылыс институты, Satbayev University.

Білімі

1) 2015-2019 жж.  С. Торайғырова атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, Химиялық технология және жаратылыстану факультеті, мамандығы – 5В072000 «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы». Біліктілігі – техника және технологиялар бакалавры;

2) 2019-2021 жж. К.И. Сәтпаев атындағы Қазақ ұлттық зерттеу техникалық университеті. Біліктілігі - 7М07110 «Химиялық процестер және химиялық материалдар өндірісі» Оқу бағдарламасының магистрі.

Ғылыми жобалар

Органоминералды композициялар негізінде металл коррозиясының ингибиторларын жасау

Жарияланымдар

1 Манапова С.Н., Оспанова А.Т. Разработка новых ингибиторов коррозии металлов // Мат. XXI Международной конференции «Химия и химическая технология в XXI веке». - Томск 2020.-Т.2. - С.107-108.

2 Жунусбекова Н.М., Оспанова А.Т. Новые ингибиторы коррозии на основе гетероциклических соединений // Мат. XXII Международной конференции «Химия и химическая технология в XXI веке». - Томск 2021.- Т.2- С.49-50.