Сәндібеков Манарбек Назарбекұлы

Сәндібеков Манарбек Назарбекұлы

Техникалық ғылымдар кандидаты

Профессор

Ө.А. Байқоңыров атындағы Тау-кен-металлургия институты

Тау - кен ісі кафедрасы

Email: m.sandibekov@satbayev.111

H-index:
4

Кәсіби өмірбаяны

Қауымдастырылған профессор (доцент), техника ғылымдарының кандидаты

Тау-кен инженері, ҚазҰТЗУ-да 40 жылдан астам оқытушылақ тәжірибесі бар. Қазақстан Ұлттық жаратылыстану академиясының академигі, Халықаралық экология және өмір қауіпсіздігі ғылым академиясының академигі (Санкт-Петербург), Халықаралық ақпараттану академиясының академигі, Қазақстан Ұлттық тау-кен академиясының корреспондент-мүшесі. Жоғары дәрежелі ұстаз, кен орындарын ашық әдіспен игеру кезінде қоршаған ортаны қорғау саласындағы белгілі ғалым. Франция үкіметінің шақыруы бойынша Париждің Тау-кен мектебінде бір жылдық кәсіби даярлықты өтті. Жоғары Ұлттық тау-кен академиясы дипломының иегері, француз тілін жетік меңгерген. Ғылыми және педагогикалық еңбек жолында 100-ден астам еңбектері басылып шықты, соның ішінде  3 өнертапқыш куәлігі, 5 оқу құралы, сөздік, энциклопедия. Ерекше жетістіктері үшін Қазақстанның ОК ЛКЖО және ҚР Білім және ғылым министрлігінің құрмет грамоталарымен,  «Айрықша еңбегі үшін», «ҚазҰТУ ардагері» медалімен, сонымен қатар Халықаралық экология және өмір қауіпсіздігі ғылым академиясының  «За заслуги в науке» В.И.Вернадский орденімен, «За заслуги в образовании» Я.А. Каменский орденімен, қайырымдылығы үшін «Сауап» медалімен, II және III  дәрежелі «Кенші даңқы», «Тау-кен саласының батыры»  арнайы төсбелгілерімен марапатталған.

Білімі

1970-1975 жж. Қазақ политехникалық институтының Рудненское филиалы, тау-кен бөлімі, пайдалы қазбалар кен орындарын ашық әдіспен өңдеудің технологиясы және кешенді механикаландыру, тау-кен инженері, диплом А-1 № 1900616

Техника ғылымдарының кандидаты (1986), доцент (1991) Қазақстан Республикасы Ұлттық табиғи ғылымдар академиясының академигі (2008), Халықаралық экология және тіршілік қауіпсіздігі туралы ғылымдар академиясының академигі (Санкт-Петербург) (2012), Халықаралық ақпараттандыру академиясының академигі (2012), мүше Ұлттық тау ғылымдары академиясының корреспонденті (2016).

Ғылыми жобалар

2018 жылғы 05 наурыздағы №110 Шартқа сәйкес "Ашық тау-кен жұмыстарында Бүлінген жерлерді қалпына келтірудің техникалық және биологиялық кезеңдерін басқаруды жетілдіру" тақырыбы бойынша жетекші ғылыми қызметкер

Жарияланымдар

K. Rysbekov, D. Huayang, T. Kalybekov, M. Sandybekov, K. Idrissov, Y. Zhakypbek,  G. Bakhmagambetova. Application features of the surface laser scanning technology when solving the main tasks of surveying support for reclamation. Mining of  mineral deposits, 2019, 13(3):40-48. (В базах данных Scopus и Web of Science)

Сандибеков М.Н., Рысбеков К.Б., Жакыпбек Ы., Абен А.С. Обоснование направления рекультивации нарушенных земель при кучном выщелачивании золотосодержащих руд месторождения Родниковое. Научно-технический и производственный журнал. Маркшейдерия и недропользование. №2(100)., 2019.-С.54-57. (РИНЦ IF – 0,199)               

T.Kalybekov, M. Sandibekov, K. Rysbekov,Y.Zhakypbek Substantiation of ways to reclaim the space of the previously mined-out quarries for the recreational purposes/ E3S Web of Conferences Volume 123 (2019) / Ukrainian School of Mining/ Engineering - 2019 Berdiansk, Ukraine, September 3-7, 2019.P13