Сатилханова Зулхумор Улугбековна

Сатилханова Зулхумор Улугбековна

Педагогика ғылымдары магистры

Оқытушы

Жобаларды басқару институты

Шет тілдер кафедрасы

Email: z.satilkhanova@satbayeva.111

Кәсіби өмірбаяны

Сәтбаев Университетінде 2023 жылдан бастап жұмыс жасайды.

2023 жылдың қыркүйек айынан – Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ-да «Шет тілдері» кафедрасының ағылшын тілі мұғалімі.

2020-2021 – Алматы Автомеханикалық колледжінің ағылшын тілі мұғалімі.

2019-2020 – Халықаралық Қазақ-Қытай Тіл колледжінің ағылшын тілі мұғалімі.

Білімі

2018-2020 – Қазақ Ұлттық Қыздар Педагогикалық универсітеті, Педагогика және психология, Педагогикалық өлшемдер мамандығы.

2017-2018 – Mississippi Valley State University, Гуманитарлық ғылымдар мамандығы.

2014-2018 – Қазақ Ұлттық Қыздар Педагогикалық универсітеті, Шет тілі: екі шет тілі (ағылшын, француз) мамандығы.   

Жарияланымдар

“Modern methods of teaching English” Белгілі ғалым, әдебиет сыншысы, профессор Садықов Халим Нұрғазыұлының 85-жылдығына арналған “Әдебиеттану мен лингвистиканың өзекті мәселелері, тіл мен әдебиетті оқыту әдістемесі” атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы, 271-277. “Комплекс упражнений при оценивание учебных достижений учащихся вузов” Қазақстан Ғылымы және Өмірі, Халықаралық Ғылыми Журнал, № 4/3 2020 ж. “Communicative competence: exercises for evaluating educational achievements of bachelor students” Педагогика ғылымдарының докторы, Қазақстан Республикасы Педагогика ғылымдары академиясының толық мүшесі, профессор Қалиев Серғазы Қалиұлының 90 жылдығына арналған «Қазіргі этнопедагогика: тенденциялар мен перспективалар» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының бағдарламасы, қараша, 2019