Селенова Багадат Саматовна

Селенова Багадат Саматовна

Химия ғылымдарының докторы

Қауымдастырылған профессор

Профессор

Қ. Тұрысов атындағы Геология және мұнай-газ ісі институты

Химиялық және биохимиялық инженерия кафедрасы

Email: b.selenova@satbayev.111

H-index:
4

Кәсіби өмірбаяны

Мұнай өңдеу саласындағы маман, жұмыс тәжірибесі - 30 жылдан астам, 25 жылдан астам сабақ береді. Бірқатар ғылыми жобалардың жетекшісі, көптеген ғылыми жұмыстардың, соның ішінде нөлдік емес импакт-факторы бар журналдардың авторы. Монография мен оқу құралдарының, Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің "Құрмет грамотасы" марапаттары; Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған "Алғыс хат", ҚазҰТЗУ-дың құрмет грамоталары авторы.

Білімі

1979-1984 гг.

С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университеті,

Химия факультеті

1999 ж.02.00.15 - "Бекітілген палладий мен кобальт-полимерлі қосылыстардың синтезі және каталитикалық қасиеттері» тақырыбында кандидаттық диссертация.

2004 - 2010 ж.

Д.В.Сокольский атындағы органикалық катализ жне электрохимия институты,

Докторантура

Катализ мамандықтары бойынша "Селективті гидрирования және тотығу процестері үшін металл кешендерінің жағылған полимерлері негізіндегі нанокаталитикалық жүйелер" тақырыбында докторлық диссертация.

Ғылыми жобалар

Мұнай-химия процестері үшін жаңа тиімді каталитикалық жүйелерді әзірлеу бойынша іргелі ғылыми зерттеулер жүргізеді. 2018-2020 жылдарға арналған "өнеркәсіптік өндірістің тиімділігі мен экологиялық тұрақтылығын арттыру үшін химиялық кластердің ғылыми-техникалық негіздемесі және жаңа технологияларын енгізу" ПЦФ бойынша орындалатын тау-кен өндіру, мұнай өңдеу және мұнай-газ өндіру өнеркәсібіндегі "green chemical technologies" кіші бағытында "жойылуы қиын органикалық ластауыштарды (ЖҚОЛ) залалсыздандыру технологиясын әзірлеу" жобасының ғылыми жетекшісі болып табылады.

Жарияланымдар

1. Селенова Б., Жармагамбетова А. и др. Гидрирование и изомеризация 2-пропен-1-ола на полимер-палладиевых комплексах: влияние полимерной матрицы . J. Mol. Катал., 2001, Т.177, №1, с. 165–170.

https://doi.org/10.1016/S1381-1169(01)00316-8

2. Селенова Б., Жармагамбетова А. и др. Палладиевые катализаторы на носителе, модифицированные поли-2-винилпиридином . Российский журнал прикладной химии, 2000, т.73., №8, с.1320–1323.

3. Селенова Б.С., Голубева Н.Д., Дюсеналин Б.К. и др.    Гибридные полимер-иммобилизованные наночастицы Pd: получение и каталитические свойства // Кинетика и катализ. 2011. - Т.52, №2. - С. 250–255 

4. Хабиев А.Т., Селенова Б.С. Исследование активности палладиевых атализаторов с арил-ферроценил-фосфиновыми лигандами в реакции Сузуки-Мияура // Международный журнал химических наук, Индия, 2014, т. 12, № 2, с.648. -656.

5. Нурлыкыз Н. Есмурзаева, Жанар А. Нурахметова, Гульнур С. Татыханова, Багадат С. Селенова, Саркыт Э. Кудайбергенов, Каталитическая активность наночастиц золота и серебра, нанесенных на оксид цинка . Супрамол. Катал. 2015; 1: 1–8.

6.Саркыт Э. Кудайбергенов, Багадат С. Селенова, Гульнур С. Татыханова. Защищенные полимером и иммобилизованные на геле наночастицы золота и серебра в катализе. // Журнал неорганических и металлоорганических полимеров и материалов. 2016. Т. 26, № 6, С. 1198-1211. https://doi.org/10.1007/s10904-016-0373-z

7. Роза Турсунова, Нурлыкыз Есмурзаева, Багадат Сергеевич Селенова, Саркыт Кудайбергенов. Получение и каталитическая активность биметаллических наночастиц золото-медь, стабилизированных поли (N-винил-2-ролидоном) и иммобилизованных на неорганических носителях // Журнал неорганических и металлоорганических полимеров и материалов. 2016. Т. 26, № 6, С. 1259-1263. https://doi.org/10.1007/s10904-016-0416-5

8. Турсунова Р., Селенова Б., Кабдрахманова С., Акатан К., Шаймардан Ю., Кабдрахманова А. Мониторинг полихлорированных дифенилов (ПХД) в объектах окружающей среды города Усть-Каменогорск в Казахстане // J.Energy Procedure 153 (2018), 215-220   https://doi.org/10.1016/j.egypro.2018.10.049

9. Акатан К., Кабдрахманова С.К., Шаймардан Э., Ж. Оспанова, Б.С. Селенова, Ж. Токтарбай. Применение метода дифракции рентгеновских лучей для исследования наночастиц меди, полученных химическим методом // Окислительные сообщения 42, № 4, 462–467 (2019)