Селенова Багадат Саматовна

Селенова Багадат Саматовна

Химия ғылымдарының докторы

Профессор

Қ. Тұрысов атындағы Геология және мұнай-газ ісі институты

Химиялық және биохимиялық инженерия кафедрасы

Email: b.selenova@satbayev.111

H-index:
4

Кәсіби өмірбаяны

Мұнай өңдеу саласындағы маман, жұмыс тәжірибесі - 30 жылдан астам, 25 жылдан астам сабақ береді. Бірқатар ғылыми жобалардың жетекшісі, көптеген ғылыми жұмыстардың, соның ішінде нөлдік емес импакт-факторы бар журналдардың авторы. Монография мен оқу құралдарының, Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің "Құрмет грамотасы" марапаттары; Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған "Алғыс хат", ҚазҰТЗУ-дың құрмет грамоталары авторы.

Катализ және мұнай химиясы саласындағы ғылыми зерттеулердің нәтижелеріне сүйене отырып, Селенова Б.С. Бірлескен авторлықта 100-ге жуық еңбек жарық көрді, оның ішінде 1 КСРО авторлық куәлігі, Қазақстан Республикасының 9 патенті. Мақалалары белгілі және рейтингі жоғары шетелдік ғылыми журналдарда және отандық академиялық және салалық журналдарда жарияланған: «Молекулалық катализ журналы», «КСРО Ғылым академиясының Известия», «Ресей ғылым академиясының Известия», «Қолданбалы Химия», «РАН кинетикасы және катализі», «Химиялық ғылымдардың халықаралық журналы», «Journal Supramol. Catal.», «J Inorg Organomet Polym», «Oriental Journal of Chemistry». Оның баяндамалары халықаралық конференциялар мен симпозиумдарда ұсынылды. Оның жетекшілігімен төрт кандидаттық диссертация және үш кандидаттық диссертация қорғалды.

Біліктілікті арттыру:

- PENNSTATE Америка университетінде тағылымдамадан өту (Пенсильвания штатының университеті, Стейт колледжі, АҚШ, 2019 жылғы Рейтинг – Ұлттық университеттердегі 59), Энергетика институты, Материалтану және инженерия департаменті (14.07.2019-28.07.2019);

- Нью-Йорк қалалық университетінің Сити колледжінде химия кафедрасында тағылымдамадан өту (29.07.2019 – 03.08.2019);

- Ресей ғылым академиясының Химиялық физика институтында тағылымдамадан өту, Черноголовка, Мәскеу облысы, Ресей (22.12.2019-28.12.2019).

Білімі

1979-1984 гг.

С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университеті,

Химия факультеті

1999 ж.02.00.15 - "Бекітілген палладий мен кобальт-полимерлі қосылыстардың синтезі және каталитикалық қасиеттері» тақырыбында кандидаттық диссертация.

2004 - 2010 ж.

Д.В.Сокольский атындағы органикалық катализ жне электрохимия институты,

Докторантура

Катализ мамандықтары бойынша "Селективті гидрирования және тотығу процестері үшін металл кешендерінің жағылған полимерлері негізіндегі нанокаталитикалық жүйелер" тақырыбында докторлық диссертация.

Ғылыми жобалар

Мұнай-химия процестері үшін жаңа тиімді каталитикалық жүйелерді әзірлеу бойынша іргелі ғылыми зерттеулер жүргізеді.

2018-2020 жылдарға арналған "өнеркәсіптік өндірістің тиімділігі мен экологиялық тұрақтылығын арттыру үшін химиялық кластердің ғылыми-техникалық негіздемесі және жаңа технологияларын енгізу" ПЦФ бойынша орындалатын тау-кен өндіру, мұнай өңдеу және мұнай-газ өндіру өнеркәсібіндегі "green chemical technologies" кіші бағытында "жойылуы қиын органикалық ластауыштарды (ЖҚОЛ) залалсыздандыру технологиясын әзірлеу" жобасының ғылыми жетекшісі болып табылады.

Жарияланымдар

1.  Sarkyt E. Kudaibergenov, Bagadat S.Selenova, Gulnur S. Tatykhanova. Polymer Protected and Gel Immobilized Gold and Silber Nanoparticles in Catalysis.// Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials.  2016. Vol. 26, No 6, P. 1198-1211. (Импакт фактор 1.308).

2. Rosa Tursunova, Nurlykyz Yesmurzayeva, Bagadat S.Selenova, Sarkyt Kudaibergenov. Preparation and Catalytic Activity of Gold–Copper Bimetallic Nanoparticles Stabilized by Poly(N-vinyl-2-pyrrolidone) and Immobilized onto Inorganic Supporters// Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials.  2016. Vol. 26, No 6, P. 1259-1263. (Импакт фактор 1.308).

3. Yesmurzayeva N., Malibekova A., Selenova B. Catalytic Properties of Polyvanadate Xerogels Supported to Anatase in Decomposition of Hydrogen Peroxide and Oxidation of o-Xylene //Macromolecular Symposia. - 2016. - V. 363, - P. 7-11. (в базе данных Thomson Reuters и Scopus).

4. R. Tursunova, B. Selenova, S. Kabdrahmanova, K. Akatan, Y. Shaimardan, A. Kabdrahmanova. Influence of the long-term application of polychlorobiphenyls (PCBs) on pollution of objects of the environment of Kazakhstan //J.Energy Procedia 153 (2018), 215-220

5. K. Akatan, S. K. Kabdrakhmanova, E. Shaimardan, ZH. Ospanova, B. S. Selenova, ZH. Toktarbay. Аpplication of x-ray diffraction method for research of copper nanoparticles obtained by using chemical method//Oxidation Communications 42, No 4, 462–467 (2019) Scopus, (Q3)

6. Zh.A.Nurakhmetova, E.P.Kurbashev, B.S.Selenova, T.Borke, V.O.Aseyev, S.E.Kudaibergenov. Synthesis and characterriza-tion of carboxymethylated cornstarch. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series Chemistry and Technology, 2019, (433), 6-15

7.  U. Nakan, G. Mun, Y.Shaikhutdinov, G. Yeligbayeva, Sh.Bieerkehazhi, El-Sayed Negim,  B.Selenovaa, S. Nauryzova. Hydrogels based on N-isopropylacrylamide and 2 hydroxyethylacrylate: synthesis,characterization and investigation of their antibacterial activity./ Polymer international journal,  June 2020 (IF=2.5, Q1) https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=1938216719736742024&btnI=1&hl=ru

8. Selenova B.S., Ayazbayeva A.Ye., Shakhvorostov А.V., Kabdrakhmanova S.K., Nauryzova S.Z., Kudaibergenov S.E. Preparation and study of the physicochemical characteristics of multilayer polymer composites based on poly(ethyleneimine)-stabilized copper nanoparticles and poly(sodium 2-acrylamide-2-methyl-1-propanesulfonate) (2021) Chem Bull of Kaz Nat Univ 2021, Issue 3. – P.22-31 https://doi.org/10.15328/cb1235

Докторанттардың әлеуетті зерттеу жұмыстары

Гетерогенді катализаторлардағы трет-бутил эфирлерінің синтезі және қасиеттері