Шаутенов Мэлс Рахимұлы

Шаутенов Мэлс Рахимұлы

Техникалық ғылымдар кандидаты

Доцент

Профессор

Ө.А. Байқоңыров атындағы Тау-кен-металлургия институты

Металлургия және пайдалы қазбаларды байыту кафедрасы

Email: m.shautenov@satbayev.111

H-index:
3

Докторанттардың саны:
1

Кәсіби өмірбаяны

Профессор, техника ғылымдарының кандидаты, доцент, танымал ғалым, 50 жылдан астам еңбек тәжірибесі бар инженер, 40 жылдан астам еңбек тәжірибесі бар оқытушы. Көп жылдар бойы ҚазҰТУ-дағы «Асыл металдар металлургиясы және пайдалы қазбаларды байыту» кафедрасын басқарды. Халықаралық ақпараттандыру академиясының академигі және Қазақстан Тау-кен ғылымдары ұлттық академиясының корреспондент-мүшесі. Көптеген ҒЗЖ ғылыми жетекшісі. ҚР БжҒМ іргелі зерттеулер тақырыбы бойынша енгізілген бағдарламалар жетекшісі. 100-ден астам ғылыми мақалалардың авторы, өнертабысқа 15 авторлық куәлігі бар. «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл» мерейтойлық медалімен, «КСРО өнертапқышы» төсбелгісімен, – Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігінің ІІ және ІІІ дәрежелі «Кенші даңқы» медальдарымен, «Ғылымдағы айрықша еңбегі үшін», ҚазҰТУ-дың «Айрықша еңбегі үшін» медальдарымен және мақтау қағаздарымен марапатталған

Білімі

1964-1969 жылдары В.И. Ленин атындағы Қазақ политехникалық институтының Пайдалы қазбаларды байыту мамандығы бойынша инженер-металлург. Диплом №439725

Ғылыми жобалар

2009 - 2017 жж. аралығында Ғылыми жетекші ретінде келесідей ғылыми жұмыстарға қатысты:

№ 721 Ф.09 / 1 2009-2011 жж. «Құрамында марганец бар тотықтырғыш заттардың қатысуымен сынғыш алтынның алтын құрамды кендерін автоклавты күкірт қышқылымен сілтілеу процесінің физика-химиялық принциптерін әзірлеу»;

№ 747 ҒжБМ. ГҚ.12.23 2012-2014 жылдарға арналған «Мору қыртысындағы кендерден сирек жерметалды

концентратты алу технологиясын жасақтау»;

№ 750.ZK.12.1 «Байытылуы қиын мору қыртысындағы және түпкі алтын кендерін гравитация мен флотациялық байыту және оны металлургиялық үрдістермен жалғастыру» (Жартас кен орны» Зерттеуші «ЖШС және т.б.)»

2012-2014 жж аралығында Ғылыми қызметкер ретінде келесідей ғылыми жұмыстарға қатысты:

№ 757. ҒжБМ. ГҚ. 15.РИПР.36

2015-2017 жылдарға арналған «Фосфат құрамды кварц-глауконитті құмнан глауконитті және фосфоритті концентраттарды алудың технологиясын жасау».

№ 757. ҒжБМ. ГҚ. 15.РИПР.35 жобасы

2015-2017 жж. «Алтын кен орындарын «Carla» қондырғысының негізінде іздеу және бағалау технологиясын жасау».

2018 жылдан бастап 2020 жылдар аралығында Ғылыми жетекші ретінде қазіргі уақытқа дейін  келесі жұмыстарға қатысуда:

ГҚ № 2018 / АР05133341 «Күлқождық қалдықтардан алтынды бөліп алу технологиясын жасақтау»

ГҚ № 2018 / AР05133041 ГҚ5 «Алтын және отқа төзімді табиғи және техногендік минералды шикізаттан алтын алудың цианидсіз технологиясын жасау»

2021 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін Ғылыми қызметкер ретінде төмендегі жұмыстарға қатысуда:

- ИРН AP09259631 «Құрамында майда және өте майда, тереңде орналасқан, мол көлемді шашыранды алтын кендерін өндірудің және өңдеудің технологиясын жасау (Тақыр-Қалжыр алаңы)»

- АР14869802 «Барлау нәтижесінде алынған алтын кенді сынамаларға минералогиялық талдау жасау және оларды гравитациялық әдіспен байытудың инновациялық технологиясын жетілдіру».

Жарияланымдар

1. Перегудов В.В., Шаутенов М.Р., Левин В.Л., Котельников П.Е., Бекенова Г.К., Букреев В.Ф. Редкоземельная минерализация в фосфаритах месторождений кварц-глауконитовых песков Селетинское и Изобильное (Северный Казахстан). // Ресурсовоспроизводящие, малоотходные и природоохранные технологии освоения недр.  Материалы XV Международной конференции, в рамках симпозиума «Восстановление национальной экономики Сирии». Сирия, г.Хомс– Россия, г. Москва. 12-17 сентября 2016 г. С.161-165.  https://search.rsl.ru/ru/record/01008663474

2. Перегудов В.В., Шаутенов М.Р., Букреев В.Ф., Левин В.Л., Котельников П.Е. Особенности строения глауконита на месторождениях Селетинское и Изобильное (Северный Казахстан). // Ресурсовоспроизводящие, малоотходные и природоохранные технологии освоения недр.  Материалы XV Международной конференции, в рамках симпозиума «Восстановление национальной экономики Сирии». Сирия, г.Хомс– Россия, г. Москва. 12-17 сентября 2016 г. С.274-277. https://search.rsl.ru/ru/record/01008663474

3. Шаутенов М.Р., Когабекова А.И., Сейдильдаева А.Ш. Исследования по извлечению золота из упорной золотосодержащей руды. //Материалы    ХХI Международной научно-технической конференции (Научное основы и практика переработки руд и техногенного сырья). Россия, г. Екатеринбург. 6-7 апреля 2016 г. 149-152 стр.

4. Перегудов В.В., Шаутенов М.Р.  Технологическая схема обработки малообъемных (до 50 кг) геологических и минералого-технологических проб на россыпное золото. // Ресурсовоспроизводящие, малоотходные и природоохранные технологии освоения недр.  Материалы XV Международной конференции, в рамках симпозиума «Восстановление национальной экономики Сирии». Сирия, г. Хомс – Россия, г. Москва. 12-17 сентября 2016 г. С.73-76. https://search.rsl.ru/ru/record/01008663474

5. Перегудов В.В., Шаутенов М.Р. Гравитационно-гидрометаллургический способ количественного определения самородного золота в геологических и технологических пробах. // Ресурсовоспроизводящие, малоотходные и природоохранные технологии освоения недр.  Материалы XV Международной конференции, в рамках симпозиума «Восстановление национальной экономики Сирии». Сирия, г.Хомс – Россия, г. Москва. 12-17 сентября 2016 г. С.78-80.  https://search.rsl.ru/ru/record/01008663474

6. Перегудов В.В., Воробьев А.Е., Шаутенов М.Р., Левин В.Л., Котельников П.Е.  О находке платины в редкоземельной минерализации в золотосодержащих песках россыпи Аулие (Северный Казахстан). // Ресурсовоспроизводящие, малоотходные и природоохранные технологии освоения недр.  Материалы XV Международной конференции, в рамках симпозиума «Восстановление национальной экономики Сирии». Сирия, г.Хомс – Россия, г. Москва. 12-17 сентября 2016 г. С.156-160.  https://search.rsl.ru/ru/record/01008663474  

7. Перегудов В.В., Шаутенов М.Р. Развитая технология переработки фосфатсодержащих кварц-глауконитовых песков месторождений Селектинское и Изобильное (Северный Казахстан).  ХI конгресс обогатителей стран СНГ, сборник материалов, - М.: МИСиС, 13-15 марта 2017. С.443 -445. http://dl15998.fileporwmf-3.icu/?aid=237&page=lending&type=book&size=no&ext=rar&key=%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2+XI+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD+%D1%81%D0%BD%D0%B3.+%D1%82%D0%BE%D0%BC+2

8.Перегудов В.В., Шаутенов М.Р. Технология обработки геологических, минералого-технологических проб золота в картинках. ХI конгресс обогатителей стран СНГ, сборник материалов, - М.: МИСиС, 2017. С.122-124. http://dl15998.fileporwmf-3.icu/?aid=237&page=lending&type=book&size=no&ext=rar&key=%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2+XI+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD+%D1%81%D0%BD%D0%B3.+%D1%82%D0%BE%D0%BC+2

9. Шаутенов М.Р., Жумагелдиев М.. Акказина Н.Т. Исследования по гравитационному обогащению редкоземельной руды коры выветривания. XXII международной научно-технической конференции «Научные основы и практика переработки руд и техногенного сырья». Екатеринбург, 2017. С.144-148. http://reportnir.s-vfu.ru/upload/5a50a73cab013.html

10. Шаутенов М.Р., Перегудов В.В., Б.К. Байдиллаев, Акказина Н.Т. Глауконитсодержащие пески – нерудное полезное ископаемое Казахстана. Вестник КазНИТУ, г. Алматы, №2 (126), 2018, С.14-18. https://official.satbayev.university/download/document/7173/%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%98%D0%9A-2018%20%E2%84%962.pdf

11. М.Р. Шаутенов, В.В. Перегудов, А.Н. Айтулова, Н.А. Иманғалиев. Исследование по извлечению полезных компонентов из золошлаковых отходов. Вестник КазНИТУ, №4. 2018. с 453-458.  https://official.satbayev.university/download/document/7171/%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%98%D0%9A-2018%20%E2%84%964.pdf

12. Перегудов В.В., Шаутенов М.Р., Бегалинов А.Б., Левин В.Л., Заякина С.Б. К технологии обогащения золошлаковых образований Экибастузских углей. Материалы XVII Международной конференции «Ресурсвоспроизводящие, малоотходные и природоохранные технологии освоения недр», Актау-2018. с.113-115   http://www.kon-ferenc.ru/konferenc23_07_18.html

13. Перегудов В.В., Шаутенов М.Р., Бегалинов А.Б. К методике поиска и оценки месторождений золота. В сборнике материалов XVII Международной научно-практической конференции «Ресурсовоспроизводящие, малоотходные и природоохранные технологии освоения недр», Актау, 17-20 сентября 2018 года. С.109-111. http://www.kon-ferenc.ru/konferenc23_07_18.html  

14. Перегудов В.В., Шаутенов М.Р., Бегалинов А. Carla – технология поиска месторождений золота по золоту. В сб. материалов XII-конгресса обогатителей стран СНГ. МИСиС. Москва, 25 – 27 февраля, 2019 года    

15. Перегудов В.В., Шаутенов М.Р., Бегалинов А., Левин В.Л. Минералы – трассеры золотой минерализации в технологических продуктах. В сб. материалов XII-конгресса обогатителей стран СНГ. МИСиС. Москва, 25 – 27 февраля, 2019 года    

16. Бегалинов А., Медеуов Ч.К., Шаутенов М.Р., Алменов Т.М. Перспективы эффективного использования реагентов на основе соединений серы в технологии извлечения золота из упорных видов сырья. В сб. материалов XII-конгресса обогатителей стран СНГ. МИСиС. Москва, 25 – 27 февраля, 2019 года http://minproc.ru/ru/glavnaya/?utm_source=profiminer.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=profiminer-partner

17.  М.Р. Шаутенов, А.Н. Нурманова, А. Бакраева. Исследования по извлечению полезных компонентов из золошлаковых отходов. Труды Сатпаевских чтений инновационные технологии – ключ к успешному решению фундаментальных и прикладных задач в рудном и нефтегазовом секторах экономики РК том 1. КазНИТУ, г. Алматы    2019 г. 787-791 стр.  https://official.satbayev.university/ru/materialy-satpaevskikh-chteniy

18. М.Р. Шаутенов, Ю.П. Морозов, Н.Т. Акказина, Г.Е. Аскарова. Исследования по переработке лежалых вольфрамсодержащих хвостов обогащения. Сборник трудов Международной научно-практической конференции «Рациональное использование минерального и техногенного сырья в условиях индустрии 4.0» посвященная 85-летию крупного ученого, педагога, академика НАН РК, заслуженного деятеля РК, лауреата премии К.И. Сатпаева, доктора технических наук, профессора Ракишева Баяна Ракишевича. Алматы, КазНИТУ, 14-15 марта, 2019, С. 370-374.

19. Шаутенов М.Р., Перегудов В.В., Третьяков А.В., Акказина Н.Т. Вопросы золотоносности углей и продуктов их сгорания. Вестник КазНИТУ, г. Алматы, №3 (133), 2019, С.699-704. https://official.satbayev.university/download/document/11813/%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%98%D0%9A-2019%20%E2%84%963.pdf

20. Шаутенов М.Р., Морозов Ю.П., Шевченко А.С. Инновационная технология переработки вольфрамсодержащих хвостов месторождения Кара-Оба. Материалы XXIV Международной научно-технической конференции. Научные основы и практика переработки руд и техногенного сырья 09-12 апреля 2019 г. Екатеринбург.С-61-63  http://science.ursmu.ru/upload/doc/2019/07/25/1sbornik_2019_-_celikom.pdf

21. Шаутенов М.Р., Морозов Ю.П., Шевченко А.С. Разработка комбинированной технологии переработки лежалых-вольфрамсодержащих хвостов обогащения./ Горный журнал Казахстана №4. 2019 г.  http://minmag.mining.kz

22. Шаутенов М.Р., Морозов Ю.П., Современные методы переработки вольфрамсодержащих хвостов с получением продуктов обогащения. / Горный журнал Казахстана №4. 2019 г.  http://minmag.mining.kz

23. М.Р. Шаутенов, Ю.П. Морозов, А.С. Шевченко, Н.Т. Акказина, Исследования по гравитационно-флотационному обогащению техногенного вольфрамсодержащего сырья. /Горный журнал Казахстана. № 9, 2019. С.27-30. http://minmag.mining.kz

24. М.Р. Шаутенов, С.Б. Заякина, В.В. Перегудов, А. Бегалинов. Исследование по переработке золошлаковых отходов с получением полезных компонентов. /Горный журнал Казахстана. №10, 2019 г. С.8-15. http://minmag.mining.kz

25. А.С. Шевченко, Ю.П. Морозов, И.Х. Хамидулин, Инновационные технологии переработки вольфрамсодержащих хвостов обогатительной фабрики Жамбыл. Горный информационно-аналитический бюллетень. №3-1, 2020 г. С.456-465 https://elibrary.ru/item.asp?id=42922945

26. Askarova, G.Shautenov, M.Nogaeva, K. Gravity enrichment of resistant gold-bearing ores // E3S Web of Conferencesthis link is disabled, 2020, 168, 00004

27. Askarova, G.Shautenov, M.Nogaeva, K. Flotation enrichment of resistant gold ores // E3S Web of Conferencesthis link is disabled, 2020, 168, 00005

28. Askarova, G.Y.Shautenov, M.R.Nogaeva, K.A. Optimization of the combined beneficiation scheme and increase in the performance of highly efficient refractory gold-bearing ores under development // IOP Conference Series: Materials Science and Engineeringthis link is disabled, 2021, 1047(1), 012036

29. Шаутенов М.Р., Бегалинов А.Б., Акказина Н.Т. Определение взаимосвязи гранулометрического состава и характера распределения редкоземельных элементов в исследуемой руде. XXVII международной научно-технической конференции «Научные основы и практика переработки руд и техногенного сырья». Екатеринбург, 2022. С. 252-257. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49301728&pff=1

30. Шаутенов М.Р., Ракымгалиева А.О., Акказина Н.Т. Аппарат для модифицирования флотационных реагентов на основе гидродинамической кавитации. XXVII международной научно-технической конференции «Научные основы и практика переработки руд и техногенного сырья». Екатеринбург, 2022. С. 257-261. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49301729&pff=1

31. Abdrakhman Begalinov, Mels Shautenov, Talgat Almenov, Bakytbek Bektur. Тема: «LEACHING PROCESS INTENSIFICATION OF GOLD-BEARING RAW MATERIALS». Mining of Mineral Deposits, Volume 16 (2022), Issue 2, 42-48. https://doi.org/10.33271/mining16.02.042 

32. Бегалинов А., Шаутенов М.Р., Алменов Т.М., Юлусов С.Б. Патент 35896 от 14.10.2022. Способ извлечения золота из тиосульфатных растворов и биполярный электролизер с наклонно-плоскопараллельными электродами для его осуществления. https://qazpatent.kz/ru/content/izobreteniya-14102022 

33. Begalinov, A.Peregudov, V.Tretyakov, A.Sakhipova, K.Shautenov, M. Polygenic gold mineralization in quartz-pebble formations on the Takyr-Kaljir site of the Southern Altai, East Kazakhstan Region. Mining of Mineral Deposits, 2023, 17(3), page. 32–41.  https://doi.org/10.33271/mining17.03.032

34. Бегалинов А., Шаутенов М.Р., Перегудов В.В., Третьяков А.В.  Предварительные результаты по обогатимости Такыр-Кальджирской россыпи золота. /Горный журнал Казахстана. №6, 2023 г. С.39-46. https://minmag.kz/ru/archive_dates/2023/?lang=ru_RU  

Докторанттардың әлеуетті зерттеу жұмыстары

Құрамында вольфрам бар қалдықтарды өңдеу бойынша зерттеулер