Шнейдер Элина Викторовна

Шнейдер Элина Викторовна

Лектор

Т.К. Бәсенов атындағы Сәулет және құрылыс институты

Сәулет кафедрасы

Email: e.shneider@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясын "Дизайнер-сәулетші" мамандығы бойынша бітірді, 1994 ж. ҚазБСҚА бітіргеннен кейін "Киік" ЖШС-де, дизайнер, сондай-ақ ҚазБСҚА "Дизайн" факультетінде оқытушы, профессор ассистенті ретінде жұмыс істеді. "Дизайн нысандарын өндіру", "Полиграфиялық дизайн", "Графикалық Тіл және визуалды мәдениет", "Дизайн нысандарын жобалау", "Спец.жарнама түрлері", сәулет және графикалық дизайн мамандықтары бойынша дипломдық жобалау басшылығымен айналысты, эдвайзер болды. 2011 жылдан бастап "Сәулет және дизайн" кафедрасында сабақ берді (ҚазҰТУ). "Дизайн нысандарын құрастыру", "Дизайн нысандарын өндіру", "Эргономика және интерьер жабдықтары", "ПОАД" пәндерін жүргізді, сонымен қатар дипломдық жобалау басшылығымен айналысты. Қазақстан Дизайнерлер Одағының 25 жылдығы аясында "Almaty design week 2012" халықаралық дизайн апталығына студенттердің қатысуын ұйымдастырғаны үшін байқаудың ұйымдастырушылары алғыс хатпен марапатталды. Өзінің шығармашылық қызметі барысында 20-ға жуық жұмыс жарияланды, соның ішінде ОӘК және силлабустар. "Алғыс хат", Satbaev University материалдық-техникалық базасын нығайтуға қосқан үлесі үшін, сондай-ақ инженерлік қызметкерлер мен ғылыми-педагогикалық қызметкерлер даярлағаны және оқу жұмысын ұйымдастырғаны үшін. 2017 ж.

Ғылыми жобалар

"Аумақты және жаппай демалыс, сыртқы және ішкі туризмнің инфрақұрылымдық объектілерін ұтымды сәулет-жоспарлау және көлемдік-кеңістіктік ұйымдастыру есебінен Қазақстан Республикасының бәсекеге қабілетті әлеуетін арттыру". 2017 "ғылымды дамыту" бағдарламасы, 102 "ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландыру" кіші бағдарламасы, басымдық: "Елдің зияткерлік әлеуеті", Алматы 2017ж.

"Қазақстан Республикасындағы "Қолжетімді тұрғын үй-2020" бағдарламасына сәйкес тұрғын үй ғимараттарын салу және пайдалану үшін жобалауда энергиялық тиімді технологиялық шешімдер құру "тақырыбына қатысты "сәулет және қала құрылысы саласындағы энергия үнемдеуші технологиялар" тақырыбында жұмыс істеді.

"Сәулет" және "Дизайн" мамандығының студенттері мен магистранттарымен ҚазҰТЗУ интерьерлерінің эскиздік жобаларын ұйымдастыру және әзірлеу. Жұмыс "Сәулет" кафедрасының оқытушыларымен бірге жүргізілді: Л. В. Сидоренко, А. В. Ходжиков, В. В. Яскевич.

Жарияланымдар

1 «Трансформирующаяся мебель в организации пространства детской комнаты». М.Ж.Капушева, Э.В. Шнейдер (Труды международных Сатпаевских чтений «Научное наследие Шахмардана Есенова», г. Алматы 2017г.)

2 «Принципы организации предметной среды детской комнаты». Шнейдер Э.В. (Труды международных Сатпаевских чтений «Научное наследие Шахмардана Есенова», г. Алматы 2017г.) «Столы-трансформеры». О. Лобанова, Э.В. Шнейдер (Труды международных Сатпаевских чтений «Научное наследие Шахмардана Есенова», г. Алматы 2017г.)

3 «История формирования мебели-трансформера». Шнейдер Э.В. (Западно- Сибирский научный центр, Международная практическая конференция "Фундаментальные научные исследования», Кемерово 29-30 января 2017, РИНЦ)

4 «Специфика организации жилого пространства для детей с учётом основных требований (эргономика, безопасность, цвето-свето-психология и т.д.)» Шнейдер Э.В. (Западно- Сибирский научный центр, Международная практическая конференция "Фундаментальные научные исследования», Кемерово 29-30 января 2017, РИНЦ)

5 «Преобразование общественных пространств». Шнейдер Э.В., Мокшаева А.А. (Материалы международной научно-практической конференции «Новые строительные тренды в 21 веке», посвященной 80-летию академика Кулибаева Аскара Алтынбековича), 2016г.

6 «Методы и принципы формирования предметно-пространственной среды». Шнейдер Э.В. (Материалы международной научно-практической конференции «Новые строительные тренды в 21 веке», посвященной 80-летию академика Кулибаева Аскара Алтынбековича) , 2016г.

7 «Инновационные технологии в проектировании детских ресторанов».Шнейдер Э.В., Ельчищева А.Д. (Материалы международной научно-практической конференции «Новые строительные тренды в 21 веке», посвященной 80-летию академика Кулибаева Аскара Алтынбековича), 2016г.

8 «Многофункциональная мебель – «мебель-трансформер». Шнейдер Э.В. (г. Новосибирск (НГУАДИ) Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ) электронного журнала «Творчество и современность» 2018 г.)

9 «История и развитие трансформируемой мебели». Шнейдер Э.В. (г. Новосибирск (НГУАДИ) Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ) электронного журнала «Творчество и современность» 2018 г.)

10 «Повторное использование воды». М.Ж. Мамельбаева, Э.В. Шнейдер (Материалы международных Сатпаевских чтений «Инновационные решения традиционных проблем: инженерия и технологии»), 2018 г.

11 «Солнечные батареи. Основные направления преобразования солнечной энергии». Д.Б. Альмукашева, Н.Н. Нурдаулетова, Э.В. Шнейдер (Материалы международных Сатпаевских чтений «Инновационные решения традиционных проблем: инженерия и технологии»), 2018г.

12 «Технологии строительства древесно-каркасных домов». Кожахметова М.Х. Э.В. Шнейдер «Геотермальный тепловой насос». Туматай Д.А. Э.В. Шнейдер (Материалы международных Сатпаевских чтений «Инновационные решения традиционных проблем: инженерия и технологии»), 2018 г.

13 «Стеклянные двойные фасады». Шамсудинова З. Б. Э.В. Шнейдер (Материалы международных Сатпаевских чтений «Инновационные решения традиционных проблем: инженерия и технологии»), 2018 г.

Білім беру

Дизайнер-сәулетші, Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясы, мамандануы: "Сәулеттік орта және ландшафт дизайны"Алматы қ., 1994.

Оқу бағдарламалары