Шукаев Дулат Нұрмашұлы

Шукаев Дулат Нұрмашұлы

Техникалық ғылымдар докторы

Профессор

Автоматика және ақпараттық технологиялар институты

«Киберқауіпсіздік, ақпараттарды өңдеу және сақтау» кафедрасы

Email: d.shukayev@satbayev.111

H-index:
8

Кәсіби өмірбаяны

Көрнекті ғалым, оқытушылық тәжірибесі 47 жыл. Халықаралық ақпараттандыру академиясының академигі, Ресей табиғаттану академиясының корреспондент-мүшесі. Ақпараттану және басқару теориясы бағыттарының белгілі маманы, ресурстарды тарату есебінің «ауытқыланған» параметрлі модельдері мен шешу әдістерінің жаңа бағытын ұсынған ғалым. ҚР БжҒМ мен Инженерлік академиясының іргелі және қолданбалы зерттеулер бағдарламаларының гранттары  бойынша көптеген жобалардың ғылыми жетекшісі. 180-нен аса ғылыми еңбектердің, оның ішінде 6 оқулықтың, мемлекеттік стандарттар мен оқу жоспарларының авторы. Хирша индексі – 6. Елімізде компьютермен модельдеу бағыты бойынша қазақ және орыс тілдерінде жарық көрген алғашқы оқулықтардың авторы. Университеттің оқу және әдістемелік жұмыстар бойынша проректоры, кафедра меңгерушісі лауазымдарын, докторлық және кандидаттық диссертациялар қорғалатын ғылыми кеңестің төрағасы қызметін атқарған. ҚР Жоғарғы кеңесінің Грамотасымен, «Саңлақ автор» медалімен, «Білім саласының құрметті қызметкері» белгілерімен марапатталып, үш мәртебе «ЖОО үздік оқытушысы» мемлекеттік грант иегері атанған.  

Білімі

Жоғары, Ленинград политехникалық институтының  физика және механика факультеті

Техника ғылымдарының докторы. ҒД № 0000203

Профессор. ПФ № 0000521        

Ғылыми жобалар

процесстер мен жүйелерді компьютермен модельдеу және оптимизациялау.  

Менің ғылыми жетекшілігіммен 17 гранттық және келісім - шарттық жобалар жасалды, солардың ішінде келесі жобаларды атап кетуге болады:

- «Тау-кен байыту кәсіпорындарын жобалауға арналған автоматтандырылған жүйелерді басқару модельдерін және программалық қамтамасын жасау», 2004- 2005 ж.

( РМК НЦ КПМС –пен келісім – шарт бойынша);

- «Теміржолмен тасымалдауды компьютермен талдау әдістерін жасау», 2004 ж. (АҚ ҰК ҚазақстанТемирЖолымен келісім – шарт бойынша);

 - «Ғарыштық технологиялардың теориялық негіздері» бағдарлама шеңберінде  «Жақын ғарыш аясындағы кездейсоқ параметрлер мен процесстерді компьютерлік имитациялау модельдері мен әдістерін жасау» жобасы. 2006 - 2008 ж.;

-  «Қорлар мен объекттерді тарату және орналастырудың стохастикалық модельдерін,  әдістерін және алгоритмдерін жасау».2012-2014 ж. (№ 751.МОН.ГФ.12.12 грант бойынша жоба);

- «Мемлекеттік даму банкінің инвестициялық бағдарламаларын компьютермен модельдеу, талдау және  оптимизациялау әдістерін жасау». 2015-2017ж. (№ 757. МОН.ГФ.15.10 грант бойынша жоба).

Жарияланымдар

- Шукаев Д.Н. Прикладные методы оптимизации. Учебник. Москва.  ИД Академия Естествознания. 2017. 220 c.;

- Шукаев Д.Н. Қолданбалы оптимизациялау әдістері. Оқулық. Алматы. TechSmith. 2019. 220 б.;

- Шукаев Д.Н. Анализ и моделирование информационных процессов. Учебник. Алматы.Эверо. 2005. 208 с.;

- Шукаев Д.Н. Компьютермен модельдеу негіздері. Оқулық. Ассоциация вузов. 2011. 232 б.;

- Шукаев Д.Н., Ергалиева Н.О., Ламашева Ж.Б.  Компьютерное моделирование. Методы и применения. Алматы. BookPrint. 2022. 200 с.;

- Shukayev D.N., Abdullina V.Z., Yergaliyeva N.O., Lamasheva Zh.B. Modeling the processes of distribution of resource flows / Proceedings of the Romanian academy, Series A, Volume 15, Number 1/2014, pp. 85–94  (TOMPSON REUTERS);

- Shukayev D.N., Zhumagaliyev B.I., Yergaliyeva N.O., Lamasheva Zh.B. The extension method in flow allocation problems / Proceedings of  International Conference on Electronics Technology, Computer Science and Information processing (ETCSIP 2014) April 19-20, 2014, Beijing, China. Applied Mechanics and Materials, Volumes 556 - 562. – P. 3692-3702. (SCOPUS);

- Shukayev D., Abdullina V., Balgabayeva L., Lamasheva Z. Simulation and analytical modeling of a sales system // 5th International Conference on Frontiers of Manufacturing Science and Measuring Technology (ICFMM) / Frontiers of manufacturing science and measuring technology V, Hong Kong, China, 2015. – P. 1277-1284. (Tomson Reuters);

- Shukayev D.N., Semenov A., Lamasheva Zh.B., Abdikadirova A.A. Small business simulation / 2nd  International Conference on Mechanical Engineering (ICOME 2015) 3-5 September, 2015, Patra Jasa Bali, Indonesia. ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences. (Scopus);

- Shukayev D.N., Semenov A., Lamasheva Zh.B. Industry simulation model of the production and sale of petroleum products / ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, Volume 10, Number 22/2015. - P. 10441-10445. (Scopus);

- Shukayev D.N., Yergaliyeva N.O., Lamasheva Zh.B. Simulation analysis of resource allocation problems with time varying parameters // Proceedings of the Romanian academy, Series A, Volume 17, Number 1/2016, pp. 76-83. (Tomson Reuters, Scopus);

- Shukayev Dulat N., Yergaliyeva Nazgul O., Bimurat Zhanar, Abdibekov Darkhan. Making investment decisions under uncertainty / The 7th IASTED International Conference on Modelling, Simulation and Identification, MSI 2017, July 19 – 21, 2017, pp. 50-52. Calgary, Canada (Scopus);

- Kim Ye., Shukayev D., Bimurat Zh.. Simulation analysis of the investment activity effectiveness of the Development bank // The 7th IASTED International Conference on Modelling, Simulation and Identification, MSI 2017, July 19 – 21, 2017, pp. 53-57. Calgary, Canada (Scopus);

- Bimurat Zh., Abdibekov D.U., Shukayev D.N., Kim Ye. R., Shukayev M.D.  Sensitivity of optimal portfolio problems to time-varying parameters: simulation analysis // Journal of Asset Management . – 2019. – Volume 20, Issue 5. – pp 395–402 (Scopus).