Солтабаева Сауле Темирболатовна

Солтабаева Сауле Темирболатовна

Техникалық ғылымдар кандидаты

Қауымдастырылған профессор

Директордың орынбасары

Ө.А. Байқоңыров атындағы Тау-кен-металлургия институты

Маркшейдерлік іс және геодезия кафедрасы

Email: s.soltabayeva@satbayev.111

H-index:
5

Докторанттардың саны:
2

Кәсіби өмірбаяны

2022 жылғы қыркүйектен бастап – Ө.А. Байқоңыров атындағы Тау-кен металлургия институты директорының орынбасары және Satbayev University қауымдастырылған профессоры, техника ғылымдарының кандидаты, Ұлттық тау-кен ғылымдары академиясының корреспондент-мүшесі.

2019-2021 ж. – Геология, мұнай және тау-кен іс институты директорының орынбасары.

2021-2022 ж. – Академиялық мәселелер жөніндегі департаменттің оқу-әдістемелік бөлімінің бастығы, Академиялық мәселелер жөніндегі департамент директорының орынбасары.

Солтабаева С.Т. ғылыми, оқу, әдістемелік және тәрбие жұмыстарын жүргізеді. Ғылыми-педагогикалық қызметтің үздіксіз еңбек өтілі 24 жылдан асады. 2000 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін ҚР БҒМ іргелі және қолданбалы зерттеулер бағдарламалары бойынша ғылыми жобаларға, шаруашылық келісім-шарт тақырыптарына қатысады. Солтабаева С.Т. 60-тан астам ғылыми және оқу-әдістемелік еңбектердің, оның ішінде 5 оқу құралының, тау-кен, геодезиялық және жерге орналастыру мамандықтарының студенттеріне арналған мемлекеттік және орыс тілдеріндегі 1 оқулықтың авторы. Сондай – ақ, Web of Science - 4, Scopus – 5, докторанттармен және магистранттармен 10-нан астам басылымдары бар. 2 докторанттың ғылыми жетекшісі

Білімі

1994-1999 жж. Қазақ ұлттық техникалық университетінде 1901-Маркшейдерлік іс мамандығы бойынша білім алып тау-кен инженер-маркшейдер біліктілігі берілді (01.06.1999 ж. № ЖБ 0006161 дипломы, тіркеу №333).

1999-2000 жж.  Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінде 1900-тау-кен іс мамандығы бойынша жоғары оқу орнынан кейінгі оқуды жалғастырып тау-кен іс магистрі академиялық дәрежесі берілді (13.10.2000 ж. № МТБ 0001160 дипломы, тіркеу №33).

2010 жылы т.ғ.д., профессор Ж.Д.Байгуриннің ғылыми жетекшілігімен 25.00.16 – "Тау-кен және мұнай-газ кәсіпшілігі геологиясы, геофизика, маркшейдерлік іс және жер қойнауы геометриясы" мамандығы бойынша "Ашық тау-кен жұмыстарын жоспарлау кезінде кен қорларын дайындауды маркшейдерлік қамтамасыз ету әдістемесін жетілдіру" тақырыбында диссертация қорғады (FK №0004999 23.09.2010 ж. №8 хаттама) техника ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі берілді

Ғылыми жобалар

Satbayev University-де жұмыс істей отырып, С. Т. Солтабаева іргелі және гранттық ғылыми-зерттеу жобаларын жүргізуге орындаушы (аға және жетекші ғылыми қызметкер) ретінде белсенді қатысады. Келесі ғылыми-зерттеу жобаларына қатысты: 1. "Техногендік апатты құбылыстардың алдын алу мақсатында жер қойнауын пайдалану объектісінің геомеханикалық моделін жасау үшін ақпараттық жүйені әзірлеу" аға ғылыми қызметкер (03.02.2014 ж. – 22.08.2014 ж.) 2. "Басқарудың инновациялық әдістерін әзірлеу арқылы техногендік апаттар қаупін азайту" жетекші ғылыми қызметкер (2016-2017 ж.) 3. "Тау жыныстарының тұрақтылығын геотехникалық зерттеу және тік, көлденең тау-кен қазбаларын үңгілеу және Ақжал кен орнының кен денелерін өңдеу кезінде тау-кен қысымын басқару бойынша ұсынымдар беру" жетекші ғылыми қызметкер (2017 ж.) 4. "Пайдалы қазбалар кен орындарын игеру кезінде ашылған, дайындалған және алуға дайын қорларды нормалауды жетілдіру" (өндірудің ашық және жерасты тәсілдері бойынша) жетекші ғылыми қызметкер 2018-2020 жж. 5. "Кен орындарын игеру кезіндегі деформациялық процестерді бағалау және болжау үшін тау – кен массивінің геотехникалық жағдайын бақылаудың жоғары тиімді әдістемесін зерттеу және әзірлеу" аға ғылыми қызметкер (2022-2024 жж.)

Жарияланымдар

1. Roman Shults, Saule Soltabayeva, Gulnur Seitkazina, Zhupargul Nukarbekova, Oksana Kucherenko. Geospatial Monitoring and Structural Mechanics Models: a Case Study of Sports Structures // 11th International Conference “Environmental Engineering” Vilnius Gediminas Technical University Lithuania, 21–22 May 2020 (eISSN 2029-7092 / eISBN 978-609-476-232-1) Section: Technologies of Geodesy and Cadastre http://enviro.vgtu.lt  // Article ID: enviro.2020.685

2. Р. Шульц, С. Солтабаева, Г. Сейтказина. ОБЩИЙ ПОДХОД К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА ТОЧНОСТИ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ // Вестник КазНИТУ, 2020. - №4. - С.534-541. https://official.satbayev.university/download/document/16393/%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%98%D0%9A-2020%20%E2%84%964.pdf

3. Калыбеков Т., Рысбеков К. Б., Солтабаева С. Т., Жаркимбаева Г. Б. Кеннің сапалы құрамына тау-кен жұмыстары өндірісінің әркелкілігі мен қорлардың дайындығының әсері / / "Қазіргі заманғы еуропалық ғылым – 2018" XIV Халықаралық ғылыми – практикалық конференциясының еңбектері, 30.06 - 07.07.2018, Science and Education Ltd (Англия) - №8. - С. 47-52. http://www.rusnauka.com/pdf/239037.pdf

4. Рысбеков К. Б., Қалыбеков Т., Солтабаева С. Т. Ашық тау-кен жұмыстарында кен өндіруді тұрақтандыруға қорлардың дайындық нормативтерінің әсерін зерттеу / / ҚазҰТЗУ Хабаршысы, 2018. - №4. - С. 101-107. https://official ескерту.satbayev.university/download / document / 7171/%D0%92% D0%95% D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%98% D0%9A-2018% 20% E2%84% 964.pdf

5. Калыбеков Т., Солтабаева С. Т., Тоқтаров А. А. Кен өндіру бірліктері бойынша кен өндіру кенішінің өнімділігіне әсері. // "Маркшейдерия және жер қойнауын пайдалану", 2019. – С. 58-60. http://geomar.ru/issues-journal/journal-2019/605-contens-journal-2019-2.html

6. Калыбеков Т., Рысбеков К. Б., Солтабаева С. Т., Турсбеков С. В. Кен жұмыстарында қорлардың дайындығын негіздеуге кендердің орташалану әсерін зерттеу / / Қырғыз-Ресей Славян университетінің Хабаршысы, жаратылыстану-техникалық ғылымдар сериясы, 19 Том, №4. – С. 86-92. https://elibrary.ru/item.asp?id=38171896

7. Калыбеков Т., Рысбеков К. Б., Солтабаева С. Т., Токтаров А. А. Кен орындарын жер астында игеру кезінде кеніштің өнімділігіне қорлардың дайындық нормативтерінің әсерін зерттеу // ТҒҰА хабаршысы, 22019. - №3 (8). – С. 36-43. http://www.nagn.kz/images/Magazine/Zhurnal_8_NAGN.pdf

Докторанттардың әлеуетті зерттеу жұмыстары

Жоғары дәлдікті геодезиялық өлшемдер мен ГАЖ-технологиялар негізінде спорттық құрылыстардың деформациялық процестерінің геомониторингі

Қала жерін тіркеу және бағалау үшін топонегізді құру технологиясын жасау