Суркова Татьяна Юрьевна

Суркова Татьяна Юрьевна

Техникалық ғылымдар кандидаты

Қауымдастырылған профессор

Сәтбаев Университеті холдингінің ғылыми қызметкерлері

Металлургия және кен байыту институты

Email: tu-surkova@mail.333

H-index:
3

Кәсіби өмірбаяны

Суркова Т.Ю., мамандығы бойынша – химик, техника ғылымдарының кандидаты, АҚ «МКБИ» асыл металдар зертханасының меңгерушісі. Ғылыми еңбектері 170 астам, оның ішінде 30 шақты өнертабыстары бар.  Осыған дейінгі жылдарда Суркова Т.Ю. ғылыми жетістіктерінің негізгі бағыты ол теориялық және тәжірибелік сұрақтардың айналасында жүрді, яғни, дәстүрлі емес галийқұрамды шикізаттарға электрохимиялық әдісті қолдана отырып, галийді бөліп алудың заңдылықтарын зерттеді. Ғылыми зерттеу көрсеткіштері бойынша өндірістік тексеруден өттіп, глинозем кәсіпорындарындағы өндірістерге енгізілді. атап айтсақ, – ППГО («Глинозем» бірлескен Пикалев өндірісі), УАЗе (Урал алюмений зауыты). ПАЗ (Павлодар алюминий зауыты), АГК (Ашы глинозем комбинаты). 2000 ж бастап, ғылыми зияткерінің негізгі бағыты - техногенді қалдықтар мен кенді материалдардан сирек, сирек кездесетін және асыл металдарды бөліп алудағы теориялық және тәжірибелік зерттеу. Электрохимиялық және сорбциялық үрдістері жағынан тәжірибесі мол, атап айтсақ, бұл жободағы асыл және кірме металдарды бөліп алуың жаңа технологиялық мәселелерін шеше алады.

Суркова Т.Ю. 2012-2014жж аралығында - Технологияны Жетілдірудегі Ұлттық Агент бағыттындағы – НАТР бойынша жобаның жетекшісі: «Уран өндірісіндеі өнімдерден техникалық цирконий диоксидін алу және оны тәжірибелік тұрғыда шығару». жоба 2014ж аяқталды. «Тасқара кенорнындағы алтынқұрамды кендерді үймелеп сілтісіздендіруді колонналы алу» Жобасының жетекшісі, жоба аяқталды.

2012 ден 2014 ж аралығында - «Маңыбай уранкенішіннен кондициясыз шикізаттардан уран және кірме элементтерді бөліп алудың технологиялық көрсеткіштерін өңдеу» - Жобасының жетекшісі, жоба 2014ж аяқталды. Сонымен қатар, 2011-2014 жылдар арасында, Қазақстандағы сирекметалдар саласын жетілдірудегі ғылыми-технологияны негіздеу атты бағдарламадағы: «Маныбай кенорнындағы, солтүстік уран аумағындағы кендерден сиреккездесетін элементтерді бөліп алудың технологиясын өңдеу» жобасының жетекшісі,  жоба 2014ж. аяқталды.  

2018-2020 ж.ж. – «Бағдарламалық-мақсатты қаржыландыру» жобасының тақырыбының жетекшісі: «Сирек жер элементтерін концентрациялау және ЖМЭ ашу әдісін жетілдіру» ғылыми-техникалық бағдарламасы аясындағы «Инновациялық технологияларды әзірлеу және енгізу». түсті, асыл, сирек, сирек жер металдарын өндіруді арттыруды және Қазақстан Республикасының өнеркәсіп кәсіпорындарының өндірістік міндеттерін шешуді қамтамасыз ету»  (BR05236406)

2020-2022 жж. – 27 айға ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландырудың бюджеттік бағдарламасы бойынша жобаны орындаушы: Техногендік шикізатты пайдалана отырып, уран өндіру үшін табиғи сорбенттерді модификациялау әдістерін әзірлеу. (АР08856246)

2020-2023 жж. – 36 айға ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландырудың бюджеттік бағдарламасы бойынша жобаның орындаушысы: Бағалы компоненттерді алу және шикізатты алдын ала химиялық белсендіру арқылы пирит шлактарын өңдеу технологиясын әзірлеу. (АР09259455)

Білімі

Білімі – химик, техника ғылымдарының кандидаты (әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті)

Ғылыми жобалар

2020-2022 жж. – 27 айға ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландырудың бюджеттік бағдарламасы бойынша жобаны орындаушы: Техногендік шикізатты пайдалана отырып, уран өндіру үшін табиғи сорбенттерді модификациялау әдістерін әзірлеу. (АР08856246)

2020-2023 жж. – 36 айға ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландырудың бюджеттік бағдарламасы бойынша жобаның орындаушысы: Бағалы компоненттерді алу және шикізатты алдын ала химиялық белсендіру арқылы пирит шлактарын өңдеу технологиясын әзірлеу. (АР09259455)

Жарияланымдар

1. B. K. Kenzhaliyev, T. Yu. Surkova, D. M. Yesimova Concentration of rare-earth elements by sorption from sulphate solutions // Complex use of mineral raw materials, №3, 2019.S.5-10. https://doi.org/10.31643/2019/6445.22

2. B. K. Kenzhaliyev , D. M. Yesimova , T. Y. Surkova , A. Soemowidagdo , L. U. Amanzholova , N. B. Egorov Transformation of the rare earth elements and impurity elements combinations in the course of pH pregnant solution modification// News of the National Academy of sciences of the republic of Kazakhstan series of geology and technical sciences – 2020. №2. –Р. 87-95.  https://doi.org/10.32014/2020.2518-170X.35

3. B.K. Kenzhaliyev, T.YU. Surkova, B.E. Abdikerim, A.N. Berkinbayeva, YE.B. Abikak, D.M. Yessimova. Research on sorption properties of phosphoric production slag-waste // METALURGIJA Volume 61 (2022) 1, 209-212 https://hrcak.srce.hr/262421

4.T.Yu. Surkovа, B.K. Kenzhaliyev, M.N. Azlan, S.B. Yulusov, B.M. Sukurov, D.M. Yessimova, Black Shale Ore of Big Karatau is a Raw Material Source of Rare and Rare Earth Elements // Hydrometallurgy, Volume 205, November 2021, 105733  https://doi.org/10.1016/j.hydromet.2021.105733