Сыздықов Асқар Хамзаұлы

Сыздықов Асқар Хамзаұлы

Ph.D. докторы, Техникалық ғылымдар кандидаты

Профессор

Директор

Қ. Тұрысов атындағы Геология және мұнай-газ ісі институты

Email: a.syzdykov@satbayev.111

H-index:
4

Докторанттардың саны:
5

Кәсіби өмірбаяны

Қ.Тұрысов атындағы Геология және мұнай-газ ісі институтының директоры, Сәтбаев университетінің профессоры, техника ғылымдарының кандидаты (аға ғылыми қызметкер, доцент), PhD докторы, халықаралық ақпараттандыру академиясының академигі. Гранттық және бюджеттен тыс ғылыми жобалардың жетекшісі.

Біліктілігі - тау-кен инженері.

Өзінің кәсіби және педагогикалық қызметін 1980 жылы В.И. Ленин атындағы ҚазПТИ-дегі «Барлау бұрғылаудың тиімді әдістері» салалық ғылымизертеу лабораториясында  инженер болып бастады. 1984 жылға дейін ол  кіші ғылыми қызметкер, аға ғылыми қызметкер боп  зертханада жұмыс істеді. 1984 жылдан 1992 жылға дейін «Ұңғымаларды бұрғылау технологиясы мен техникасы» кафедрасында оқытушы, аға оқытушы, доцент болып жұмыс істеді.

1993 жылдан бастап 2017 жылға дейін республиканың геологиялық және мұнай-газ саласының әртүрлі отандық және шетелдік өндірістік және басқару компанияларында жұмыс істеді. Ол «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы жүйесінде түрлі басшылық және басқарушылық лауазымдар атқарды («ҚазТрансГаз» АҚ - геология және жер қойнауын пайдалану жөніндегі басқарушы директор, «Амангелді Газ» ЖШС - бас директор, «KMG Карачаганак» ЖШС – даму департаментінің директоры, «Каспиймұнайгаз» ғылыми-зерттеу институты - бас директордың кеңесшісі).

2018 жылдың қаңтар айынан бастап Н.Ә. Сәтбаев университетінде Қ.Тұрысов атындағы Геология және мұнай-газ ісі институтының директоры, мұнай-газ ісі кафедрасының профессоры болып жұмыс істейді.

Қосымша ақпарат:

1) Сәтбаев университетінің кен орындарын талдау және игерудің халықаралық орталығының директоры.

Білімі

1975 - 1980 жж - В.И. Ленин атындағы Қазақ политехникалық институты, мұнай факультеті, мамандығы - «Пайдалы қазбалар кен орындарын барлау технологиясы мен техникасы».

1985-1988 жж. - Г.В. Плеханов атындағы Ленинград тау-кен институтының аспирантурасы. «Ұңғымаларды бұрғылау технологиясы мен техникасын жасау»;

2010 - 2012 жж. - Қазақстан-Британ техникалық университетінің докторантурасы, PhD бағдарламасы, «Мұнай және газ саласындағы менеджмент».

Ғылыми жобалар

Негізгі ғылыми бағыттары:

Алмас тасты кесетін құралдарды жасау; Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау және пайдалану; Мұнай және газ кен орындарын игеруді басқару; Мұнай мен газды өндіруді оңтайландыру, соның ішінде скважиналар ағындарын ынталандырудың жаңа әдістерін әзірлеу, су тасқыны мен ЕОР жаңа әдістерін әзірлеу, кен орынарды «цифрландыру».

Келесі ғылыми жобаларға жетекшілік етеді және қатысады:

Ұңғымалардың орналасуын өзгерту мүмкіндігімен физикалық модель құру арқылы мұнайды будың ауырлықпен ағызу процесін оңтайландыру; «ASPO-дан құбырларды және ЖКС тазартуға арналған активтендірілген алюминий қорытпаларының гидроэнергетикасы, майды тазарту және көгалдандыру өндірісін деметаллизация және күкіртсутектендіру»; «Жабдықтарды коррозия мен тұз тұндырудан қорғау кезінде мұнайдың реологиялық көрсеткіштерін жақсартуға арналған реагенттер»; «Өнеркәсіптік қалдықтар полиэтилен терефталаты мен полиолефиндер негізінде коррозияны, масштабты және парафинді тежейтін полимерлі беттік-белсенді заттар (беттік-белсенді заттар)»; «Құбырларды қатты қабаттардан тазарту технологиясын жасау»; «ҚазҰТЗУ-дың арнайы техникалық қабықшаларын қолдана отырып, мұнай және газ ұңғымаларын қалпына келтіру және жөндеу технологиясын жетілдіру6»; «Мұнайды қалпына келтіруді арттыру үшін отандық биополимерді әзірлеу».

А.Сыздықовтың университет қабырғасында жасаған «Diamond Drill Bit» ғылыми-зерттеу жұмысы АҚШ, Швеция, Канада, Жапония, Германия патенттерімен расталды, кең көлемді бүкілодақтық өндірістік сынақтардан өтті, КСРО Мемлекеттік қабылдау комиссиясы «Diamond Drill Bit» құралды Кабардино-Балкария алмас құралдарын шығару зауытына сериялы түрде енгізілді.

Ғылыми жобаларды басқару:

2018 жылдан бастап «Геомеханикалық есептеулерді қолдану және ұңғымалардың орналасқан жерін өзгерту арқылы бу мен ауырлықтағы мұнай дренажын оңтайландыруға көп салалы тәсіл» гранттық қаржыландыру жобасының жетекшісі болды;

Ғылыми зерттеулердің негізгі нәтижелері журналдарда және ғылыми конференцияларда жарияланған, оның ішінде Scopus деректер базасында индекстелген 50-ден астам мақалаларда ұсынылған.

Жарияланымдар

1) Билецкий М.Т., Ратов Б.Т., Сыздыков А.Х., Деликешева Д.Н. Исследование и разработка устройства для автоматического мониторинга содержания шлама в восходящем потоке бурового раствора. // Журнал Нефть и Газ №2 (110) 2019г. С: 89-99.  (ISSN 1562-2932). г. Алматы

2) Biletskiy M.T.,  Ratov B.T.,  Syzdykov A.Kh., Delikesheva D.N. Express Method for measuring the drilling muds rheological parameters / / 19th International multidisciplinary scientific geoconference (Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining / Issue 1.2) / ISBN 978-619-7408-77-5. ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593 / SGEM 2019/1.2 Volume 19, Issue 1.2 (2019), рр: 861 – 868.

3) Сыздыков А.Х., Деликешева Д.Н. Автоматическое измерение реологических параметров бурового раствора. Горный журнал Казахстана Научно-технический и производственный журнал №9 (173) 2019 г.  С: 15 -18. г. Алматы, ISSN 2227-4766

4) Biletsky M., Syzdykov A., Delikesheva D.N. The Method of Measuring the Rheological Parameters of Drilling Fluids. IV International Scientific-Practical Conference "Integration of the Scientific Community to the Global Challenges of Our Time" February 13-15, 2019. P: 87-94 Sapporo (Japan), ISBN 978-601-267-055-4

5) Сыздыков А.Х., Деликешева Д.Н. Современное состояние и перспективы измерения реологических параметров бурового раствора. Труды Международных Сатпаевских чтений «Инновационные технологии – ключ к успешному решению фундаментальных и прикладных задач в рудном и нефтегазовом секторах экономики РК» 2019, Алматы: КазНИТУ, ISBN 978-601-323-145-7.

6) А.В. Логвиненко, А.Х. Сыздыков. Применение химических растворителей для добычи высоковязких нефтей. Труды Международных Сатпаевских чтений «Инновационные технологии – ключ к успешному решению фундаментальных и прикладных задач в рудном и нефтегазовом секторах экономики РК» 2019, Алматы: КазНИТУ, ISBN 978-601-323-145-7.

Докторанттардың әлеуетті зерттеу жұмыстары

1) Махмутов М. Б. Диссертация тақырыбы - «Өзен мен Қарамандыбас кен орындарында ұңғымаларды бұрғылау технологиясын геологиялық -геофизикалық ерекшеліктердің күрделі мәліметтері негізінде жетілдіру»

2) Заурбеков К.С. Диссертация тақырыбы -«Мұнай қабатына бу-гравитациялық әсер ету технологиясы мен техникасын зерттеу және жетілдіру»

3) Деликешева Д.Н. Диссертация тақырыбы - «Бұрғылау сұйықтығының параметрлерін автоматты түрде өлшеуге арналған құрылғы жасаудың ғылыми -теориялық негіздемесі»