Цеховой Алексей Филиппович

Цеховой Алексей Филиппович

Техникалық ғылымдар докторы

Профессор

Жобаларды басқару институты

«Менеджмент және математикалық экономика» кафедрасы

Кәсіби өмірбаяны

Осы жылдары ол жалпы құрылыс факультетінің деканы, ғылыми-зерттеу жұмысшылар кеңесінің жетекшісі, проректордың ғылыми жұмыстар жөніндегі орынбасары, тау-кен факультетінің деканы, жаңа ақпараттық технологиялар орталығының директоры, технологиялық процестерді компьютерлендіру және жобаларды басқару бөлімінің бастығы, ҚазҰТЗУ Қ.И. Халықаралық жобаларды басқару орталығының директоры болып жұмыс істеді.  Қазақстан Республикасы Мемлекеттік аттестаттау комитетінің бірінші орынбасары.

Білімі

1992 жылы техника ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін алу үшін «Асбест карьерлеріндегі кен ағындарын басқару технологиясы» тақырыбында кандидаттық диссертациясын қорғады.

Жарияланымдар

Публикации ВСЕГО - 200 на 01 октября, 2020

Цеховой А.Ф., Ермилов А.Н. «Горный журнал» - интегратор специалистов горно-металлургических отраслей постсоветского пространства // Горный журнал, 2019. №7. С.66-68 Управление проектами: практика предприятий ОПК РК: учебное пособие. Под ред. А.Ф. Цеховой / Нур-Султан, «Kazakhstan Partners». 2019 – 195 с. ISBN 978-601-332-418-0 Цеховой А.Ф. Азиева З.С., Ли А.И.О роли организаций, ориентированных на знания, в придании импульса развитию МСБ в Казахстане // Теоретические и практические основы искусственного интеллекта» Материалы Междунар. науч.-практ. конф. – Қостанай: КСТУ имени академик З.Алдамжара, 2020 – 224 б. Tsekhovoy A.P., Zholtayeva A.S., Stepanov A.V. The role of knowledge management in organizational development // Espacios, vol. 40 (Number 25) Year 2019, Page 11. Dalcher D., Tsekhovoy A., Akzambekkyzy A. Project management system: environmental factors and assets of development processes // The journal of economic research&business administration, 2019, №1(9), pp. 4-12 Mendigaliev. K., Tsekhovoy A.P., Basshieva Z., Kudaibergenov N., Tokareva Y.Research of the social methods of a project team formation and its complementarity. Example in tourism industry / Journal of Environmental Management and Tourism. 10(8), с. 1863-1873, Tsekhovoy A.P., Stepanov A.V., Zholtayeva A.S Transformation of information into knowledge at solving the management tasks // Bulletin of the national academy of sciences of the Republic of Kazakhstan, Volume 6, Number 376, 2018, p. 45-50 Цеховой А.Ф.Концепция цифровизации знаний субъекта для проектно-ориентированного управления // Материалы конференции «Медиасоставляющая цифровой экономики» 09.11.2018, 2019. c. 22-28 Tsekhovoy A.P., Sultanbekova, Z.S. Mathematic model for parameter matching in evaluators group model with application of the distributed information processing principle ( Book Chapter) // New Developments in Mining Engineering 2015: Theoretical and Practical Solutions of Mineral Resources Mining. 2015, 1 January 2015, pages 153-156 Цеховой А.Ф., Некрасова Н.А., Алтаева А.А. Управление проектами как инструмент развития компании. Курс предпринимательства для действующих предпринимателей: Учебно-методическое пособие / Авт. Кол. Под ред. Л.И. Кармазиной. - Алматы, 2014.-70 с. УДК 338, ББК 65.290. ISBN 978-601-06-2965-3

Докторанттардың әлеуетті зерттеу жұмыстары

Басшының құрылымдық білімі мен басқарушылық құзыреттілігі негізінде шағын кәсіпкерліктің тұрақты дамуын басқару әдістемесі мен моделін әзірлеу