Тулешева Гулнар Алиповна

Тулешева Гулнар Алиповна

Физика-математика ғылымдарының кандидаты

Доцент

Кафедра меңгерушісі

Автоматика және ақпараттық технологиялар институты

«Жоғары математика және модельдеу» кафедрасы

Email: g.tulesheva@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

1. 1983-1984ж. ОПКБ НПО «Черметавтоматика», Қарағанды қаласы, өндірістің прокат бөлімінің инженері

2. 1984-1988ж. Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық техникалық-зерттеу университеті, «Жоғарғы математика» кафедрасының аға лаборанты,

3. 1988-1989ж. Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық техникалық-зерттеу университеті, «Жоғарғы математика» кафедрасының ассистенті,

4. 1989-1992ж. Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық техникалық-зерттеу университеті «Теориялық механика» кафедрасының аспиранты,

5. 1992-1994ж. Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық техникалық-зерттеу университеті,«Жоғарғы математика» кафедрасының стажер-оқытушы

6. 1994-2000ж. Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық техникалық-зерттеу университеті,«Жоғарғы математика» кафедрасының аға оқытушысы

7. 200-2002ж. Алматы техникалық университеті,«Жоғарғы математика» кафедрасының доценті,

8. 2002-2005ж. Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық техникалық-зерттеу университеті , « Математика» кафедрасының аға оқытушысы,

9. 2005-2016ж. Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық техникалық-зерттеу университеті , « Математика» кафедрасының доценті

10. 2016 жылдан Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық техникалық-зерттеу университеті, «Математика» кафедрасының  ассоц. профессоры

Оқытушылық өтілі 36 жылдан асады, инженер, зерттеуші. Бірқатар ғылыми техникалық жобаларға жетекші қызметкер ретінде қатысқан. 80-нен аса ғылыми-әдістемелік жұмыстың, ғылыми журналдағы жүздеген мақаланың, оқу құралдары мен монографиялардың авторы. «Классикалық шектес тапсырмалар. Сандық әдістер. Matlab» типтік оқу жоспарының авторы. Satbayev University мен Сәтбаев оқуларының құрмет грамоталарының иегері, студенттер арасында ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізіп, математикалық олимпиадаларда жүлделі орындар алған.  

Білімі

1. 1978—1983ж. Қарағанды Мемлекеттік университеті, математикалық факультеті

Мамандығы: Математика

Квалификация: математика, математика оқытушысы.

2. 1989-1991ж. В.И.  Ленин атындағы ҚазПТИ,

Мамандығы: диформациялық қатты дененің механикасы

Квалификация: математика, математика оқытушысы.

Ғылыми жобалар

1. 2017 жылы ол «Энергетика және инжиниринг» ғылыми-зерттеу қызметкері ретінде 2018-2020 жылдарға арналған ғылыми зерттеулерге гранттық қаржыландыру аясында ғылыми-техникалық жобалар конкурсына қатысты: IRN жобасы: ARO5133806 (24 ұпай). Жоба жетекшісі т.ғ.д., профессор Божанов Е.Т

2. 2016 - 2017 жж ҚР БҒМ «ИИВТ» РМК-да «Модульдік арифметика негізінде ұлттық шифрлау алгоритмінің модельдерін жасау және зерттеу» жобалық-мақсатты қаржыландыру (PCF) жобасының жетекші ғылыми қызметкері ретінде қатысты.

3. 2016 - 2018 жылдар. Кафедраның ғылыми-зерттеу бөліміне «Жаңа материалдар технологиясындағы (эластомерлер, композиттік материалдар, керамиттер және ұнтақтар болаттан күшті») техникалық және технологиялық процестерді математикалық үлгілеу тақырыбы бойынша қатысты. Зерттеу нәтижелері бойынша профессор Божанов Е.Т., Хайрулинный Е.М. , Ибраимкулов А.М. 2016 жылы орыс және қазақ тілдерінде «Физикалық процестерді модельдеу» оқулықтарын шығарды.

4. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ұлттық тестілеу орталығы арқылы «Математикалық талдау», «Жоғары математика», «Математика» пәндері бойынша техникалық жоғары оқу орындарының студенттеріне оқу жетістіктерін сырттай бағалау және жоғары оқу орындарын мемлекеттік аттестаттау бойынша тест тапсырмаларын жасаушы және сарапшы ретінде қатысты.

Жарияланымдар

1. Тулешева Г.А., Сейткулова Ж.Н., Мурзасаимова К.Д. Компьютерное моделирование угнетения скорости одной  ферментативной реакции конкурентным ингибитором при различных концентрациях реагентов на Python. Вестник Satbayev University. 2019-№6. С.850-855

2. Хайруллин Е.М., Тулешева Г.А., Шакуликова А.Т. Об одной граничной задаче тепло – и массообмена. Вестник КазНИТУ, №3, 2019. С.561-567

3. Божанов Е.Т., Тулешева Г.А., Мурзасаимова К.Д. Выпучивание, колебание и амплитудно-частотные характеристики центрального аномального слоя четырех массовой системы в тепло-волновом процессе. Известия научно-технического общества «Кахак», №2, 2019

4. Божанов Е.Т., Толганбаев А.Ж., Тулешева Г.А., Ажибекова А.С. Распределение возмущений после снятия условий под сосредоточенной перерезывающей нагрузкой. Известия научно-технического общества «Кахак», №1, 2019. С. 30-42

5. Божанов Е.Т., Толганбаев А.Ж., Тулешева Г.А., Ажибекова А.С. Математическое моделирование процесса возмущения цепной четырехмассовой системы при перекачке нефти разной вязкости. Известия научно-технического общества «Кахак», №1, 2019. С.17-29

6. Тулешева Г.А., Сейткулова Ж.Н., Мурзасаимова К.Д. Нелинейные динамические процессы в упругих системах с распределенным контактным сухим трением. Известия научно-технического общества «Кахак, №3, 2017. С.75-80,

7. Хайруллин Е.М., Тулешева Г.А., Ажибекова А.С. Multidimensional boundary value problem of heat and mass transfer, when the boundary conditions contain higher-order derivatives». International conference «Actual  problems of analysis,  differential eguations and algebra», Нурсултан, Казахстан, 16-19 сентября 2019 г., стр.161-162

8. Божанов Е.Т., Тулешева Г.А. Об одной модифицированной модели выпучивания рыхленной зоны выработки под действием активной силы. Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции «Инновационное развитие горно-металлургического комплекса»,- С.162-166, 18.05-19.05 2017.

9. Хайруллин Е.М., Тулешева Г.А., Сейткулова Ж.Н. О разрешимости особой краевой задачи для бипараболического интегро-дифференциального урав.нения. Международная конференция «Актуальные проблемы чистой и прикладной математики», - С.110-112, №1, 2017