Тұяқбаев Алтай Әлішерұлы

Тұяқбаев Алтай Әлішерұлы

Техникалық ғылымдар кандидаты

Қауымдастырылған профессор

Автоматика және ақпараттық технологиялар институты

Роботты техника және автоматиканың техникалық құралдары кафедрасы

Email: a.tuyakbayev@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

Кәсіби өмірбаяны 1969 жылдың қыркүйегінде Қазақ химия-технологиялық институтында "технологиялық процестерді автоматтандыру" кафедрасында ассистент, содан кейін оқытушы лауазымынан басталды, ал 1973 жылы Мәскеу авиациялық институтының (МАИ) аспирантурасы күндізгі болды, ол Техника ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін диссертациясын қорғаумен аяқталды. Көп жылдар бойы бұрынғы КСРО ХПӘ, ХЭП кәсіпорындарымен, сондай-ақ ҚР Инженерлік Академиясының желісі бойынша шаруашылық келісім-шарт жұмыстарының жетекшісі болды, сондай-ақ Радиоэлектроника және байланыс Ұлттық орталығының ҒЗТКЖ бөлімінің бастығы, сондай-ақ Ниихимиялық технология және өнеркәсіптік экология директорының орынбасары (НИИХТиПЭ), азаматтық авиация академиясының (ААА) ғылыми хатшысы, ААА "авионика және өлшеу-есептеу кешендері" кафедрасының меңгерушісі болды.

Білімі

Жоғары-1968 жылы Қазақ химия-технологиялық институтын (ҚазХТИ) "технологиялық процестерді автоматтандыру" мамандығы бойынша бітірді, ал 1973-1976 жылдары Мәскеу авиациялық институтының (МАИ) "ұшу аппараттарын автоматты басқару жүйесі" кафедрасының күндізгі аспирантурасында "ұшу аппараттарын басқару жүйелерінің күшейткіш-түрлендіргіш құрылғылары"циклінде оқыды.  

Ғылыми жобалар

Транзисторлардың, оның ішінде далалық конструкциялардың, жоғары сенімділігімен немесе радиациялық тұрақтылығымен ерекшеленетін ұшу аппараттарының борттық радиоэлектрондық жабдықтарының схемаларын, сондай-ақ оларды дәл осы мақсаттарда дайындау тәсілдерін әзірлеу. Түрлі су ерітінділерімен жанасу кезінде әртүрлі газдар бөлінуімен ерекшеленетін кремний қорытпалары пайдаланылатын тәсілдерді әзірлеу, осы қорытпаларды, оның ішінде жартылай өткізгішті тазалықтағы кремний алу тәсілдері, сондай-ақ мұнайды алу тәсілдері. Әуе кемелерінің параметрлерін бұзбай бақылау тәсілдерін, оларды жүзеге асыруға арналған құрылғыларды, сондай-ақ халық шаруашылығында ұшу аппараттарын пайдалану және түрлі аспаптарды, электрондық жүйелер мен кешендерді жасау бойынша әзірлеу.

Жарияланымдар

Еңбектерінің тізімі 154 ғылыми басылымды құрайды, оның 100-і авторлық куәліктер мен патенттерді құрайды.

Уақыт тапшылығынан ҚР ҰЗМИ-ға әлі, шамамен өнертабысқа 20-30 өтінім берілмегенін атап өткен жөн.

Ағылшын тілінде мақалалар шықты 

1. «Single-level model for Simulation of the effect of Electron irradiation on transistors» The fifth world congress «Aviation in the XXI-st century», «Safety in Aviation and Space Technologies». Volume 2, p.3.7.76-3.7.79;

2. «Compensation of Radiation Damage in the Integrated Circuits on MOS Transistors». The fifth world congress «Aviation in the XXI-st century», «Safety in Aviation and Space Technologies». Volume 2, p.3.7.71-3.7.75.

СКОПУС мәртебесі бар 3 мақала шықты.

1. Askarova, A.Bolegenova, S.Ospanova, S., (...), Zulbukharova, E.Sugirbekova, A. Investigation of various types of liquid fuel atomization and combustion processes at high turbulenceJournal of Engineering and Applied Sciences 13(11), с. 4054-4064

2. Tuyakbayev, A.A.Baizhumanov, M.K.Tuyakbaev, D.A. Modeling of electronic radiation influence to transistors. 2013 IEEE 33rd International Scientific Conference Electronics and Nanotechnology, ELNANO 2013 - Conference Proceedings 6552069, с. 192-194

3. «Modeling of Radiating Effects in Transistors» в сборнике статей Международной научной конференции «2011 Microwaves, radar and remote sensing symposium» (MRRS). Kiev, Ukraine, august 25-27, 2011, p. 371-373;

Соңғы 4 жыл

1. Ожикенов К.А., Туякбаев А.А., Есжанов О.Н., Куандыков М. Труды Международных Сатпаевских чтений. Алматы 2018, Секция «Робототехника и робототехнические системы», 12.04.2018.

2. Ожикенов К.А., Толешов А.К., Туякбаев А.А., Ожикенова А.К., Ожикен А.К., Кушегенова Ж.К., Кагазбекова Л.С., Алимбаев Ш.А. Комплекс для оказания экстренной медицинской помощи. Патент №3413 по заявке на изобретение №2018/0196.2  от 29.03.2018. Дата регистрации в Гос. реестре РК 20.11.2018.

3. Ожикенов К.А., Толешов А.К., Туякбаев А.А., Ожикен А.К., Толешов Е.А., Кушегенова Ж.К., Кагазбекова Л.С., Алимбаев Ш.А., Тлеумагамбетов Н. Способ сохранения полетной информации в случае аварийного падения летательного аппарата. Патент №4738, дата регистрации в Гос. реестре РК 27.02.2020 по заявке №2019/0145.2  от 14.02.2019.

4. Ожикенов К.А., Туякбаев А.А., Толешов Е.А., Тлеумагамбетов Н., Умирбаев Д.Е. Сохранение полетной информации на случай потери черного ящика воздушного судна. Труды Международных Сатпаевских чтений. Алматы 2019, Секция «Робототехника и робототехнические системы», 11.04.2019, стр.1163-1166.

5. Туякбаев А.А., Назарова А. Исследование возможности создания прибора для определения качества масла в авиационных двигателях. Труды Международных Сатпаевских чтений. Алматы 2018, Секция «Робототехника и робототехнические системы», 11.04.2019, стр.1153-1155.

6. Ожикенов К.А., Туякбаев А.А., Ожикен А.К., Толешов Е.А., Кушегенова Ж.К., Кагазбекова Л.С., Алимбаев Ш.А. Способ получения поликристал-лического кремния из фосфорного шлака. Патент РК №4730 по заявке  №2019/0840.2  от 21.08.2019.

7. Ожикенов К.А., Кенжалиев Б.К., Омарбеков Б.О., Туякбаев А.А., Ожикенова А.К., Кушегенова Ж.К., Ожикенов Д.А., Нурмагамбет С.Д. Установка досмотра. Патент РК №5458, опубл. 21.01.2021, по заявке №2020/0082.2  от 29.01.2020.

8. Tuyakbaуev A.А., Turgenbaev D., Nurmagambet S. Artificial Intelligence in Pre-Flight Inspection at the Airport. Industrial Technology and Engineering, №1(34), 2020, page 18-24.

9. Туякбаев А.А., Бекбай А.Т. Обзор разработанных систем неинвазивной кардиодиагностики. Труды Международных Сатпаевских чтений. Алматы 2020, том II, стр.106-110.

10. Ожикенов К.А.,  Туякбаев А.А., Ожикен А.К., Утебаев Р.М., Бигалиева Ж.С., Кушегенова Ж.К., Баянбай Н.А., Алимбаев Ш.А. Способ рекуперативного торможения электромобиля. Патент РК №6548, опубл. 2021, по заявке №2020/1193.2 от 31.12.2020.

11. Ожикенов К.А., Омарбеков Б.О., Туякбаев А.А., Ожикенова А.К., Зикирбай К.Е., Алимбаев Ш.А., Баянбай Н.А., Кушербай М.А., Шылмырза У.Ж., Кумашева А.К. Способ получения медицинского кислорода. Патент РК №6093, опубл. 2021 по заявке №2021/0024.2  от 08.01.2021.

12. Тулешов А.К., Ожикенов К.А., Туякбаев А.А., Тулешов Е.А., Бауржан А.Б., Кембаева А.А. Система автоматического управления для закаливания изделий из железа. Патент №6014, опубл. 23.04.2021.

13. Ожикенов К.А., Омарбеков Б.О., Туякбаев А.А., Ожикенова А.К.,

Зикирбай К.Е., Алимбаев Ш.А., Баянбай Н.А., Игембай Е.А., Сейткасымов Т.С., Бекбай А.Т. Кардиоанализатор. Патент РК №6371, опубл. 2021 по заявке №2021/0022.2  от 08.01.2021.

14. Ожикенов К.А., Омарбеков Б.О., Туякбаев А.А., Ожикен А.К.,

Уалиев Ж.Р., Кушегенова Ж.К., Баянбай Н.А., Алимбаев Ч.А., Асипов И.Б. Комплекс с манипулятором для автоматического закаливания изделий из железа. Патент №5981, опубл. 16.04.2021.

15. Ожикенов К.А., Тулешов А.К., Омарбеков Б.О., Туякбаев А.А., Ожикенова А.К., Тулешов Е.А., Алимбаев Ч.А., Темиржанов А.А. Умная розетка. Патент РК №6549, опубл. 2022, по заявке №2021/0648.2 от 28.06.2021.

Докторанттардың әлеуетті зерттеу жұмыстары

Әуежайларда тексеру жүйесін жетілдіру мүмкіндігін зерттеу