Үдербаев Алмас Жауынбайұлы

Үдербаев Алмас Жауынбайұлы

Филология ғылымдарының кандидаты

Доцент

Кафедра меңгерушісі

А. Машани атындағы базалық білім беру институты

Email: a.uderbayev@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

2016 ж. маусым айынан Сәтбаев Университеті Қазақ және орыс тілдері кафедрасының меңгерушісі.

2011-2016 Қазақстан-Британ техникалық университетінің сениор-лекторы, ассистент-профессоры (2014 ж.)

2002-2011 ҚР БҒМ ҒК А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының кіші, ғылыми, аға ғылыми қызметкері  

Ғылыми жобалар

Қазақ тіл білімінің диалектология, әлеуметтік лингвистика, лексикография, фонетика, терминология салалары, орыс тілді аудиторияда қазақ тілін оқыту.

2018-2020 «Геология, геодезия, география бойынша арнаулы лексикадағы инновациялар: біріздендіру және лексикографиялау» (№ АР05134289. Г.2018) тақырыбындағы гранттық жобаға ғылыми жетекшілік

2015-2017 «Өзге тілдік ортадағы қазақ тілінің өміршеңдігі» (4125/ГФ4) тақырыбындағы гранттық жобаның ғылыми жетекшілігі

2015-2017 «Қазақ тілінің ұлттық корпусын жасау»  ғылыми жобасына қатысушы

2012-2014 «Тілдердің қоданылуы мен дамыту» мемлекеттік бағдарламасының іс-шаралар жоспарына енген 30-томдық қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздіктерді дайындау жұмысына қатысушы (2011–2020 жж.).

Жарияланымдар

- Екі тілді геологиялық терминдер сөздіктеріндегі жаңа терминдер мен терминдік қолданыстар // «Тілтаным» журналы.  ҚР БҒМ ҒК А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты. – Алматы, 2019 №4 (автормен бірге).

- Орысша-ағылшынша-қазақша геологиялық терминдер сөздігі. – Алматы: Қазақ тілі, 2019.  (құрастырушылардың бірі). 

- Лексикографирование диалектной лексики в толковом словаре казахского языка. – Актуальные проблемы диалектологии языков народов России: Материалы XVIII Всероссийской научной конференции (с международным участием). Уфа: ИИЯЛ УФИЦ РАН, 2018. ISBN 978-5-91608-169-5/ Стр.110-116. автормен бірге.

- О лексико-семантическом способе образования новых терминов в области геологии. – «Сохранение и развитие родных языков в условиях многонационального государства: проблемы и перспективы» // Материалы IX Международной научно-практической конференция – Казанский Федеральный университет. Казань, Россия. 11-13.10.18. автормен бірге.

 - Қытайдағы қазақтар тілінің аймақтық ерекшеліктері: зерттелімі және сөздігі (монография және сөздік). - Алматы, 2017. - 260 б. (авторлардың бірі).

- Шетелдегі қазақтардың тіліндегі лексикалық ерекшеліктерді зерттеуде екі тілді сөздіктерді пайдалану // Türkoloji Üzerine Araştırmalar, ISSN 2147 0898 - Тюркологические Исследования, ІССН 2147 0898. Турция, Афион. №3, 2017. - 82-86 бб.

- Қазақша-орысша, орысша-қазақша салалық терминологиялық сөздік. Геология, геодезия және география (құраст. автордың бірі). - Алматы, 2014. - 450 с.

- Ә.Ермековтің «Ұлы математика курсы» оқулығындағы математика терминдері // "Терминологиялық Хабаршы" журналы. №2, 2014.

- Қазақ сөздігі (Қазақ тілінің бір томдық үлкен түсіндірме сөздігі). – Алматы: Дәуір, 2013 (құрастырушылардың бірі).

Білім беру

ҚР БҒМ талантты жас ғалымдарға арналған ұлттық стипендияның иегері (2008-2010 жж.), ҚР БҒМ грамотасымен марапатталған (2008 ж.).

2001 ж. 10.02.02 - қазақ тілі мамандығы бойынша «Моңғолиядағы қазақ диаспорасы тіліндегі фонетикалық-ареал құбылыстарды салыстырмалы зерттеу» тақырыбында кандитаттық диссертация қорғады.

1998-2001 жоғары білім: ҚР Ұлттық Ғылым академиясы А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты, күндізгі бөлім аспирантурасы.

1994-1998 жоғары білім: Х.Досмұхамедұлы атынд. Атырау мемлекеттік университеті, қазақ филологиясы. Біліктілік: қазақ тілі мен әдебиетінің мұғалімі.

Оқу бағдарламалары