Унаспеков Берикбай Акибаевич

Унаспеков Берикбай Акибаевич

Техникалық ғылымдар докторы

Профессор

Профессор

Т.К. Бәсенов атындағы Сәулет және құрылыс институты

Инженерлік жүйелер және желілер кафедрасы

Email: b.unaspekov@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

      Унаспеков Б.А. еңбек жолын 1976 жылы қыркүйектен қазанға дейін «Казгипрогаз» мемлекеттік жобалау институтында инженер болып бастады. 1976 жылдың қазанынан 1978 жылдың желтоқсанына дейін Қазақ политехникалық институтында кіші ғылыми қызметкері болып жұмыс істеді. 1979 жылдың желтоқсанынан 1983 жылға дейін «Жылу және газбен жабдықтау» кафедрасының аспиранты болды.

      Мәскеу инженерлік-құрылыс институты. 1983 жылдың қазанынан 1997 жылдың қыркүйегіне дейін Алматы сәулет-құрылыс институтының инженері, содан кейін жылу және газды пайдалану кафедрасында оқытушы болып жұмыс істеді. 10.1997 - 07.1998 жж. «Алаутрангаз» АҚ бас маманы, бас инженері. 08.1998 - 06.2005 ж.ж. - «Алматыгаз» РМҚ пайдалану бөлімінің бастығы. 07.2005 - 10.2006 жж. - «ЦелСИМ» ЖШС жетекші ғылыми қызметкері. 10.2006 - 07.2007 - «Парасат» көпсалалы институтының біліктілікті арттыру институтының директоры. 09.2007 - 06.2009 жж - Қ.И.Сәтпаев атындағы ҚазҰТУ, инженерлік жүйелер және қоршаған ортаны қорғау кафедрасының профессоры, және 2009 ж. - 09.2010 ж. - «Газ және мұнай құбырларын, газ және мұнай сақтау қондырғыларын жобалау, салу және пайдалану» бөлімінің бастығы. 06.2010 - 06.2012 жж. - профессор, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің жылуэнергетика кафедрасының меңгерушісі, және 06.2012 - 08.2015 жж. - «Ғимараттар мен құрылыстарды жобалау» кафедрасының профессоры. 09.2015 - 2015 ж. 30 тамыз - Қ.И.Сәтпаев атындағы ҚазҰТЗУ, Сәулет және құрылыс институтының инженерлік жүйелер мен желілер кафедрасының профессоры. 2017 жылдың тамыз айынан бастап - Сәтбаев университетінің инженерлік жүйелер мен желілер кафедрасының профессоры.

     «Инженерлік жүйелер және желілер» кафедрасының профессоры Унаспеков Б.А. заманауи оқу құралдарын қолдана отырып тәрбие жұмысын белсенді жүргізеді. Сонымен қатар, оқу процесін жетілдіру және білікті мамандарды даярлау мақсатында оқулықтар дайындады. Атап айтсақ, 2018-2019 жылдар аралығында «Жылтехникасы», «Жылудың өркендеуіштері» және «Урылысты қылу физикасы» оқулықтарын дайындады. Қазіргі уақытта университеттің NMS шешімімен ағылшын тіліндегі «GASSUPPLY» оқулығы баспаға дайындалуда. Профессор Унаспеков Б.А. ғылыми-зерттеу жұмыстарын белсенді жүргізеді. Ол Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2018-2020 жылдарға арналған гранттық жұмыстарының жетекшісі. «Энергияны үнемдейтін жылу қорғайтын қоршаулар мен ғимараттарды автоматтандырылған жылу пункттері бар заманауи жылу жүйелерін зерттеу, әзірлеу және енгізу» тақырыбында 1 және 2 жылдық магистранттардың ғылыми жетекшісі. Ғимараттарда газды үнемдеу және энергия үнемдеу туралы 80-ден астам мақала жариялады. Жалпы алғанда, ол алыс шет елдердің журналдарында (Скопус) 12 ғылыми мақала жариялады, ал 2012-2019 жж. 0,3 импакт-фактормен 5 мақала жарияланды. Хирш индексі 2. Профессор Унаспеков Б.А. жетекшілігімен. 2 кандидаттық және 5 кандидаттық диссертация қорғалды.

Ғылыми жобалар

Ғимараттар мен құрылыстарда энергияны үнемдеу, өнеркәсіптік пештерде отынды тиімді пайдалану.

Әртүрлі мақсаттағы ғимараттарды жылумен жабдықтау жүйесі үшін автоматтандырылған жылу пунктінің жүйесі әзірленді.

Екі ғылыми-зерттеу жобаларында жұмыс істеді.

1."Сыртқы қоректену көздерін қолданбай автоматтандырылған жылу пунктінің (АТП) өнеркәсіптік үлгісін құру мүмкіндігін ғылыми-техникалық негіздеу" жобасының ғылыми жетекшісі.

2. "Энергия үнемдейтін жылу қорғау қоршауларын және автоматтандырылған жылу пункттері бар ғимараттарды жылумен жабдықтаудың заманауи жүйелерін зерттеу, әзірлеу және енгізу" жобасының ғылыми жетекшісі.

Жарияланымдар

1) Unaspekov B. A., Sabdenov K.O., Erzada M.,  Igembaev B.A. Thermal Regime in a Building in the Presence of Mixing of Heat Carriers from Delivery and Return Pipelines. Journal of Engineering Physics and Thermophysics. – 2014. – Vol. 87, No. 1. – P. 75-83.

2) Унаспеков Б. А., Сәбденов Қ., Ерзала. М. Игембаев Б. А. Жылу режимі ғимаратында болған кезде араластыру жылу беретін және кері құбырлар. Инженерлік-физикалық журнал. ТМО институтыА. В. Лыков.Минск.Том.87.№ 1.2014. -С. 71-78

3) Унаспеков Б. А., Сабденов К. О, Ерзала М., Зарко В. Е. Игембаев Б. А. электронды басқару блогынсыз және электр жетектерінсіз сұйықтықтың шығыны мен температурасын автоматты реттегішінің математикалық моделі. Инженерлік журнал: "Наука и инновации" № 4 (16) - 2013 .

4) Unaspekov, B.A., Zhumadilova, Z.O., Auelbekov, S.S., Taubaldieva, A.S., Aldabergenova, G.B. Investigation of heat distribution processes on the inner surface of the enclosing structure, taking into account the movement of air inthe boundary area between the device and fencing. Periodico Tche Quimica . Volume 16, Issue 32, 2019. р.345-361

5) Унаспеков Б. А., Иргибаев Т. И.,. Т. В. Түгелбаева, Ә. МэлсовТ. Тұрғын үйлер мен ғимараттарды жылумен жабдықтау жүйесінің қазіргі жай-күйін талдау. Satbayev University Хабаршысы. -Алматы, 2018. - №4(128). – С. 362-368

6) Унаспеков Б. А.,Сабденов К. О. Көп қабатты ғимараттардың жылу тұтыну режимдерін зерттеу. Satbayev University Хабаршысы. -Алматы, 2019. - №3(133). – С. 230-234

7) Унаспеков Б. А., Жырғалбаева Н. М. қоршау қабырғасынан жылыту аспабының ара қашықтығының жылу және гидродинамикалық режимінің өзгеруін зерттеу. Рецензияланатын ғылыми журнал "ғылым мен білімнің даму тенденциялары". 2018 ж. шілде № 52, 4 бөлім. "Л-Журнал" ҒЗО, 2019. – С. 71-78.

8) B.A. Unaspekov, R. Bazarov, S.S. Auelbekov, T.I. Irgibaev, O.D. Seitkazinov, N.K. Kyzylbaev. Numerical simulation of heat transfer processes in lining and optimization of heat work of the unit.  PERIÓDICO TCHÊ QUÍMICA, 2018 Vol.15, N.30, p. 609-626.

Білімі

1971-1976 жж - Қазақ политехникалық институты, Құрылыс факультеті, жылу және газбен жабдықтау және желдету мамандығы, инженер-құрылысшы.

1979 - 1983 жж - Мәскеу Құрылыс Институты, «Жылумен және газбен жабдықтау» кафедрасының аспиранты.

Оқу бағдарламалары

Түйіндеме