Утегенова Әсем Ержанқызы

Утегенова Әсем Ержанқызы

Ph.D. докторы

Аға оқытушы

Ә. Бүркітбаев атындағы Энергетика және машина жасау институты

Технологиялық машиналар және жабдықтар кафедрасы

Email: a.utegenova@satbayev.111

H-index:
2

Кәсіби өмірбаяны

10 / 2013-06 / 2014 - «Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ», бөлім - тәрбие жұмысы бөлімінің маманы, Студенттік шығармашылық орталығы

08 / 2014-08 / 2015 - Орталық Азия университетінің ғылыми-зерттеу және дамыту бөлімінің оқытушысы

09 / 2015-08 / 2016 - О.А.Байқоңыров атындағы Тау-кен металлургия институтының ассистенті, Қ.И.Сәтпаев атындағы ҚазҰТЗУ

08/2016 ж. - 08/20 -  Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ, ТМжЖ кафедрасының ассистенті

08/2020 - қазіргі уақытқа дейін - Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ, ТМКжЛ кафедрасының сениор-лекторы

Білімі

2009-2013 жж., Қ.И. Сатпаева, Технологиялық машиналар мен жабдықтар (сала бойынша), ЖБ – Б 0054320

2013-2015 ж., Қ.И. Сәтпаев, магистр, инжиниринг, ЖООК-М 0070101

2016 - 2019 жж. Қ.И. Сатпаева, PhD докторантура

Жарияланымдар

A. Sładkowski,  Utegenova A., S. Kuzmin, B. Rakishev, I. Stolpovskikh, Energy advantages of container transport technology in deep careers. Scientifiс bulletin of National Mining University Scientific and technical journal Founded in September 1998 University Nationalmining State Higher Educational Institution, Ukraine, №5 (173), 2019, P.29-34, ISSN 2071-2227, E-ISSN 2223-2362, IF 0,20

Stolpovskikh I., Sladkowski A.,Kolga A.D.,Gavrishev S.E.,Taran I.  Improving the efficiency of using dump trucks under conditions of career at open mining works. Scientifiс Bulletin of National Mining University Scientific and technical journal Founded in September 1998 University national mining State Higher Educational Institution Scopus (Украина) №2 , 2019, стр.36-42, ISBN 2071-2227

Столповских И.Н.,Утегенова Ә.Е. Сладковский А.В.,Абдыкалыкова Р.С. Методика выбора транспортных систем карьеров по энергетическим показателям. Сборник Трудов Международной-практической конференции «Рациональное использование минерального и техногенного сырья в условиях индустрии 4.0» Алматы КазНИТУ  14-15 марта 2019 стр.230-235

Stolpovskikh I., A. Sladkowski,A. Utegenova,K. Elemesov, Determining of the rational capacity of a bunker for cyclic-and-continuous technology in quarries. Scientifiс Bulletin of National Mining University Scientific and technical journal Founded in September 1998 University National mining State Higher Educational Institution Scopus   (Украина) №6 (162) • 2017 стр.29-33, ISBN 2071-2227

Stolpovskikh I., Assem Utegenova, Kassym Yelemessov, Sergey Kuzmin, Aleksander Sładkowski Designing a lifting machine for rock ground transportation from quarries with using of container technology. «VII International symposium of young researchers» Transport Problems Katowice, Poland  2017 С. 851-858, ISBN 978-83-945717-4-0.

Докторанттардың әлеуетті зерттеу жұмыстары

1. Техникалық қызмет көрсету жүйесі мен самосвалдарды жөндеу параметрлерін негіздеу.

2. Карьер бұрғылау қондырғысының қоректендіру жүйесінің гидростатикалық жетегінің статикалық сипаттамалары мен динамикалық параметрлерін негіздеу және таңдау.

3. Тау-кен кәсіпорындары үшін ленталы-арқан конвейерінің параметрлерін негіздеу.