Жанжаксинова Бағдат Қадылбекқызы

Жанжаксинова Бағдат Қадылбекқызы

Экономика ғылымдарының магистрі

Оқытушы

Жобаларды басқару институты

Шет тілдер кафедрасы

Email: b.zhanzhaxinova@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

2004 қантар айынан Сәтбаев Университеті  шет тілдері кафедрасының оқытушысы. 

1999-2004 жж. – Турар Рыскулов атындағы КазЭУ ағылшын тілі кафедрасының аға  оқытушысы.  

1996-1999 жж. – Алматы байланыс колледжінің  шет тілі оқытушысы.  

1989-1996 жж. – Алматы  № 96  орта мектебінің  ағылшын тілі мұғалімі.

Білімі

1984-1989 жж. – Алматы педагогикалық шет тілдер институты. Мамандығы: « Неміс және ағылшын тілі мұғалімі». 

2010-2012 жж. – Кайнар Университеті, Экономика ғылымдарының магистрі.

Жарияланымдар

1. «Техникалық мамандық студенттеріне кәсіби бағдарланған шет тілін оқытуда интерактивті тақтаны қолдану тәжірибесінен».   «Қазақстанның жаңа экономикалық саясатын жүзеге асырудағы жас ғалымдардың рөлі мен орны» атты Сәтбаев халықаралық оқуларының еңбектері. Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ. Сәтпаев 2015. - І том

2. Логистика және   Іскери әкімшілік (оқулық) Басылым    Қ.И. Сәтбаев атындағы  «Ұлттық ғылыми-зерттеу университеті» УДК 804.0 (075).

3. «Кәсіптік білім беру жүйесінде шет тілін оқытудың интерактивті технологиялары». «Шетел тілін оқытудың заманауи жүйесі: тәжірибе мен перспективалар» ғылыми мақалалар жинағы, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Маусым, 2016 ж.

4. «Шет тілін оқыту процесінде интерактивті әдістерді қолданудың тиімділігі» «Ғылыми зерттеулерді капиталдандыру: жетістіктері мен нәтижелері: халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағы» халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағы. Алматы: Алматы Менеджмент Университеті,2017 ж.

5.Teaching the Specialty -Oriented Terminology at Higher Educational Institutions “Membership in the WTO: Prospects of Scientific Research and International Technology Market”.VI Scientific- Practical Conference, online October 20-22, 2021 г., Monreal (Canada)

6. Контекстный метод как один из наиболее эффективных методов обучения иностранному языку в неязыковом вузе. Компетентностно-коммуникативные основы языковой подготовки будущих педагогов-предметников  в полилингвальном образовательном пространстве. Mеждународная научно-практическая интернет-конференция 02 октября 2020 г./ Под ред. Г.А. Кажигалиевой, .Д. Маймаковой. – Алматы: ИП.