Жаркимбаева Гульнара Бахитовна

Жаркимбаева Гульнара Бахитовна

Сениор-лектор

Энергетика және машина жасау институты

«Стандарттау, сертификаттау және метрология» кафедрасы

Email: g.zharkimbayeva@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

2017-2018 "Қолданбалы механика және инженерлік графика"кафедрасының Сениор-лекторы

2016-2017 Lektor "Өнеркәсіптік экология және биотехнология" кафедрасы

2002-2015 "Сызба геометриясы және графика" кафедрасының аға оқытушысы

Өнеркәсіптік кәсіпорындарда экологтың жұмысы бойынша практикалық курс. 2021 жыл

Экологиялық реттеу. Экологиялық стандарттар. Кешенді экологиялық рұқсат. Экологиялық аудитті жүргізу тәртібі. 2021 жыл

Экологиялық мемлекеттік бақылау-қазіргі заманғы үрдістер. 2021 жыл

Экологиялық кодекс 2021. Экологиялық қауіпсіздік саласындағы заңнаманың жаңа талаптары және оларды мұнай-газ саласы кәсіпорындарында қолдану практикасы. 2021 жыл

Сынақ және калибрлеу зертханаларының құзыреттілігіне қойылатын жалпы талаптар. 2020 жыл

Кәсіпорынның экологиялық менеджменті және аудиті. 2020 жыл

Экологиялық менеджмент. ISO 14000 стандарттар жүйесі. 2020 жыл

Өндірістік мониторингтің түрлері және оны жүргізуді ұйымдастыру. ISO 14000 стандарттар жүйесі. 2020 жыл

Экологиялық менеджмент. 2019 жыл

Экологиялық кодекс 2019. Экологиялық қауіпсіздік саласындағы заңнаманың жаңа талаптары және оларды мұнай-газ саласы кәсіпорындарында қолдану практикасы

Мұнай-газ саласы кәсіпорындарында күкіртті кәдеге жарату 2019 жыл

Мұнай және мұнай өнімдерінің төгілу аварияларын жою 2019 жыл

Экологиялық мемлекеттік бақылау-қазіргі тенденциялар мамыр 2019 жыл

ҚР СТ ISO/IEC 17025-2018 "сынақ және калибрлеу зертханаларының құзыреттілігіне қойылатын жалпы талаптар" сәуір 2019 жыл

Мұнай өндіру кезінде күкіртті кәдеге жарату 2018 жылғы шілде

"ҚазГерМұнай" мастер-класс және семинар-тренингтер 2017 жылдың маусым айында

ҚазГермұнай "компаниясында 2017 жылғы 15-17 мамыр аралығында Семинар - тренинг өтті

2015 жылғы 13-16 қыркүйекте" Ембімұнай " компаниясында өткен Семинар-тренинг

EGS-solution ЖШС (біріктіру)

SOFT маманы, оқытушы Сәуір, 2007-желтоқсан, 2013

"Oriental" инжирингтік компаниясы (біріктіру) Консультант-мамыр, 2005-желтоқсан, 2009

Қазақстан - Ресей университеті. Гумилев (бірлескен) аға оқытушы қыркүйек, 2004-тамыз, 2005

"Қайнар" университеті (бірлескен) аға оқытушы қыркүйек, 2003-Тамыз, 2008

Ұйымның атауы: Алматы облыстық адвокатура №4.Бас бухгалтер желтоқсан, 1999-тамыз, 2000

В. И. Ленин атындағы Қазақ политехникалық институты (ҚазҰТУҚ. И. Сәтпаев)

"Сызба геометрия және графика" кафедрасының оқытушысы

желтоқсан, 1985-қыркүйек, 1996

ҚазКСР Мемжабдықтау, Қазглавтяжмаш. Аға инженер / шілде, 1983-шілде,1985

Білімі

1978-1983ж. В. И. Ленин атындағы Қазақ политехникалық институты.

Металлургиялық процестерді зерттеудің физика-химиялық әдістері, инженер-металлург.

ИВ №326846

Ғылыми жобалар

2018 ж/БР05235618 «Қазақстан Республикасының тау-кен өндіру және қайта өңдеу өнеркәсібіндегі технологиялар мен өндірісті жаңғырту» бағдарламасының «Пайдалы қазбалар кен орындарын игеру кезінде ашылған, дайындалған және пайдалануға дайын қорларды нормалауды жақсарту» жобасын орындаушы . ҚазҰТЗУ мен Тапсырыс берушінің 28.03.2018 жылғы N266 келісімі

Жарияланымдар

1.XIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL COFERENCE кен жұмыстарының біркелкі емес өндірісі мен қорлардың дайындығының кеннің сапалық құрамына әсері . MODERN EUROPEAN SCIENCE 2018. June 30 - jule 7, 2018

2.Асыл металдар металлургиясында биоагенттерді және Халықаралық Сәтбаев оқуларының "Ш. Есеновтың ғылыми мұрасы" уранын пайдалану 12 сәуір 2017 ж.

3.Cognitive and creative activity of students by engineering personnel preparation "тау-кен металлургия кешенінің инновациялық дамуын ғылыми кадрлық сүйемелдеу" халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы 27-28 сәуір 2017ж.

4.Екібастұз аймағының ЖЭС күл-қож қалдықтарынан пайдалы компоненттерді алу технологиясын әзірлеу аспектісі. 2016 ж. – Алматы қ. №4 ҚазҰТУ хабаршысы.

5."АралГаз"ЖШС кәсіпорнында шағын кәріз жүйесін қолдану. ҚазҰТУ хабаршысы № 4 2016 ж. – Алматы

6. Металлургияда биотехнологияны қолдану аспектілері. ҚазҰТУ хабаршысы № 4 2016 ж. – Алматы

7. Кәсіпорындардың қоршаған ортаға әсерінің бағалау индикаторлары мен өлшемдерін талдау. Вестник КазНТУ им. Қ.И. Сатпаев - № 1(107). - С. 51-60 2015 ж.

8. Екібастұз аймағының ЖЭС күл-қож қалдықтарынан пайдалы компоненттерді алу технологиясын әзірлеу. Халықаралық Сәтбаев оқуларының "Қазақстанның жаңа экономикалық саясатын жүзеге асырудағы жас ғалымдардың рөлі мен орны" II Том, 440-446 беттер, Алматы, 2015ж.

9.Аппақ ЖШС уран кәсіпорындарының қоршаған ортаға әсерін төмендету. Халықаралық Сәтбаев оқуларының "Қазақстанның жаңа экономикалық саясатын жүзеге асырудағы жас ғалымдардың рөлі мен маңызы" II Том, 449-455 бет, Алматы, 2015 ж.

10. ЖЭС күл-қож қалдықтарынан пайдалы компоненттерді алу технологиясын әзірлеу. Халықаралық Сәтбаев оқуларының "Қазақстанның жаңа экономикалық саясатын жүзеге асырудағы жас ғалымдардың рөлі мен орны" II Том, 126-134 бет, Алматы, 2015 ж.

11. Сәулет және құрылыстағы Экология және тұрақты даму. Халықаралық Сәтбаев оқуларының "Қазақстанның жаңа экономикалық саясатын жүзеге асырудағы жас ғалымдардың рөлі мен орны" II Том, 141-149 бет, Алматы, 2015 ж.

12. Өзіндік жұмысы кезінде білім алушының танымдық және шығармашылық маңыздылығын арттыру. Хабаршы-ҚазҰПУ хабаршысы.Абай, Алматы, 2014ж. № 3

13. Сарқынды суларды тазарту кезінде реагенттер алу үшін шикізат ретінде Екібастұз көмірін жағудан күлдің экологиялық сипаттамасы. "Қазақстанның жаңа экономикалық саясатын жүзеге асырудағы жас ғалымдардың рөлі мен орны" атты Халықаралық Сәтбаев оқуларының II Том, 541-544 беттер, Алматы, 2014ж.

14. Механизмі мен кинетикасы білім феррит кальций. Қазақстанның тау-кен металлургия кешенін дамыту стратегиясы " атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция, ҚазҰТУ Қ. И. Сатпаев, Алматы, 2013 ж.