Жолдасова Құралай Қайырберлинқызы

Жолдасова Құралай Қайырберлинқызы

Техникалық ғылымдар кандидаты

Қауымдастырылған профессор

Сәулет және құрылыс институты

Құрылыс және құрылыс материалдары кафедрасы

Email: k.joldassova@satbayev.unersity

H-index:
1

Кәсіби өмірбаяны

15.06.1990-15.07.1990- Қарағ ауданы, Шет аудандық ауруханасының есепшісі. 2. 03.08.1990-10.07.1995-АлИИТ, құрылыс факультеті 3. 01.10.1995-01.10.1998- ҚазАТК аспирантурасы 4. 07.10.1996-01.09.1999- «Құрылыс» факультетінің әдіскері 5. 02.10.2000-01.09.2001 – «NGiG» кафедрасының оқытушысы, ҚазАТК 6. 01.09.2001-25.08.2008 – кафедра доцентінің м.а. «ППХ» ҚазАТК 7. 25.08.2008-07.09.2016- кафедра доценті. «Көлік құрылысы», ҚазАТК 8. 07.09.2016-27.01.2021-доцент, орынбасары. ҚазАТК «Көлік техникасы және құрылыс» факультетінің деканы 27.01.2021-15.06.2021-доцент, орынбасары. Логистика және көлік академиясы «Көлік техникасы» институтының директоры 10. 15.06.2021-31.08.2021 – Логистика және көлік академиясы Академиялық саясат және сапа департаментінің директоры. 11. 01.09.2021 – осы уақытқа дейін Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ «Құрылыс және құрылыс материалдары» кафедрасының доценті.

Білімі

1. Алматы темір жол инженерлері институты, «Темір жолдар, жол-жол құрылыстары құрылысы» мамандығы. 1990-1995 жж. 2. Алматы теміржол инженерлері институты, «Темір жолдар, теміржол құрылыстары құрылысы» мамандығы. 1995-1999 жж. Аспирантура.

Ғылыми жобалар

Поезд жүктемесі кезінде темір жол құрылымдарын аралық рельс бекітпелерінің әртүрлі түрлерімен салыстыруға мүмкіндік беретін жолдың үстіңгі құрылысы элементтерін вибродиагностикалау әдістемесін әзірлеу.

Жарияланымдар

1. Эксперименальные исследования по восстановлению изношенных рельсов методом наплавки. Алматы, Қазақстан өндіріс көлігі,2019,стр.113-118

2. Характеристики износа колес и рельсов в Казахстане. Вестник КазАТК. – 2019. – №4 стр.84-89.

3. STADY A STRESSED-DEFORMED STATE OF A THREE-WATER STATION UNDER SEISMIC LOADS. SCIENTIFIC JOURNAL JF THE MODERN EDUCATION & RESEARCH INSTITUTE,Brussels, Belgium, 15 september, 2019,P.42-46.

registrations@.moderneducationinstitute.com

4. INFLUENCE OF APPENDIX POINT LOAD TRAINING ON MAGNITUDE OF SIDE POWER. N E W S OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN SERIES OF GEOLOGY AND TECHNICAL SCIENCES ISSN 2224-5278 Volume 2, Number 440 (2020), 148 – 155

https://doi.org/10.32014/2020.2518-170X.42

5. STUDY OF STABILITY OF A TANK-CONTAINER WITH A FILLED LIQUID AT LONGITUDINAL OSCILLATIONS. N E W S OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN SERIES OF GEOLOGY AND TECHNICAL SCIENCES ISSN 2224-5278 Volume 6, Number 444 (2020), 228 – 235.

https://doi.org/10.32014/2020.2518-170X.151

6. Көлік құрылымдарының құрылысын жоспарлау  және ұйымдастыру. Учебное пособие, Алматы, Каз АТК, 2020, стр.146