22 тамыз 294

Сулейменова Райхан Таупиховна

Докторлық диссертация қорғау туралы хабарлама

       Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық Зерттеу Университетінің 6D070800 – «Мұнай-газ ісі» мамандығы бойынша докторант Сулейменова Райхан Таупиховна «Тұтқырлығы жоғары Забурунье кенорнының игеру процесі әдістерін зерттеу және жетілдіру» тақырыбындағы PhD философия докторы дәрежесін алу үшін диссертация қорғауы өтеді.

           Диссертация  жұмыс Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық Зерттеу Университетінің «Мұнай инженериясы» кафедрасында орындалған.

           Қорғау тілі: қазақ тілінде

          Ғылыми кеңесшілер:

     1.    Молдабаева Гульназ Жаксылыковна - техника ғылымдарының докторы, К.И.Сәтбаев атындағы КазҰТЗУ - нің «Мұнай инженериясы» кафедрасының профессоры.

     2.   Агзамов Аваз Хамидуллаевич - техника ғылымдарының докторы, Ислам Каримов атындағы Ташкент техникалық университетінің мұнай факультетінің профессоры.

          Рецензенттер:

  1. Орынгожин Ерназ Советұлы – техника ғылымдарының докторы,  Д.А. Қонаев атындағы Тау-кен істері институтының зертхана меңгерушісі 6D070800 – Мұнай-газ ісімамандығы бойынша CiteScore-да (Scopus) 35 – тен жоғары 2-ден астам ғылыми жарияланымдары бар.
  2. Тикебаев Талгат Асанбаевич – 6D070800 – «Мұнай-газ ісі» мамандығы бойынша философия (PhD) докторы, Қазақстан – Британ техникалық университеті, Геология және мұнай-газ индустриясы факультетінің  ассоц. профессоры, 6D060700 – «Мұнай-газ ісі» мамандығы бойынша 16-дан астам ғылыми мақаласы бар.

          Сулейменова Р.Т. диссертация тақырыбы бойынша диссертациялық Кеңес мүшелерінің уақытша құрамы:

    1. Кабдулов Серик Зейнуллич-техника ғылымдарының докторы, ҚБТУ «Мұнай инженериясы»  кафедрасының профессоры, 6D070800 – «Мұнай – газ ісі»  докторанты мамандығы бойынша CiteScore (Scopus)  35 - тен жоғары 2-ден астам ғылыми жарияланымдары бар.

    2. Елигбаева Гүлжахан Жакпарқызы – химия ғылымдарының докторы , профессор, Қ.И.Сатпаев атындағы ҚазҰТЗУ  «Мұнай инженериясы» кафедрасының меңгерушісі, 6D073900 – «Мұнай химия» мамандығы бойынша CiteScore-да (Scopus) 35 – тен жоғары 2-ден астам ғылыми жарияланымдары бар. 

    3. Закенов Сембиғали Турешұлы   - техника ғылымдарының докторы, Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университетінің «Мұнай инжиниринг» кафедрасының профессорі, 6D070800 – Мұнай-газ ісі мамандығы бойынша CiteScore-да (Scopus) 35 – тен жоғары 2-ден астам ғылыми жарияланымдары бар. 

    4. Умралиев Бауржан Тажикеұлы –  техника ғылымдарының докторы, «ҚазМұнайГаз өндіру және бұрғылау технологиялары ғылыми-зерттеу институты» ЖШС директордың орынбасары, 6D070800 – Мұнай-газ ісі мамандығы бойынша CiteScore-да (Scopus) 35 – тен жоғары 2-ден астам ғылыми жарияланымдары бар.

      5. Абдели Дайрабай Жұмадилович - техника ғылымдарының докторы, Қ.И. Сатпаев атындағы ҚазҰТЗУ «Мұнай инженериясы» кафедрасының профессоры. 6D070800 – «Мұнай – газ ісі»  докторанты мамандығы бойынша CiteScore (Scopus)  35 - тен жоғары 2-ден астам ғылыми жарияланымдары бар.

    6. Исмаилов Абдулахат Абдукаримұлы –  техника ғылымдарының кандидаты,  доцент,  Қазақстан-Британ техникалық университетінің «Энергетика және мұнай-газ өнеркәсібі» факультетінің деканы, 6D070800 – Мұнай-газ ісі мамандығы бойынша CiteScore-да (Scopus) 35 – тен жоғары 2-ден астам ғылыми жарияланымдары бар.

    7. Игембаев Идеят Болатұлы –әл-Фараби атындағы ҚазҰУ «Физикалық химия, катализ және мұнай химиясы» кафедрасының доцент қызметін атқарушы, философия ғылымдарының докторы, 6D070800 – Мұнай-газ ісі мамандығы бойынша CiteScore-да (Scopus) 35 – тен жоғары 2-ден астам ғылыми жарияланымдары бар. 

      Қорғау 2022 жылдың 23 қыркүйегінде сағат 14-00-де  Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық Зерттеу Университетінде келесі мекен-жай бойынша өтеді: 050013, Алматы қаласы, Сәтпаев к-сі 22, Мұнай-газ ғимараты, конференц-зал.

   Алдын ала жазылу бойынша онлайн форматта қатысу үшін сілтеме:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmZiZDkxNGEtYTgzOS00MTM1LWI2NTMtZWM5MjZiZjIzYjFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2249cc33db-453b-4ada-aaee-63c5dcd64f9c%22%2c%22Oid%22%3a%22f83cff38-575e-4886-bbe6-bb773d4189bc%22%7d 

e-mail: raika_83@mail.ru

        Ғылыми хатшы: техника ғылымдарының кандидаты, профессор Заурбеков Сейтжан Арыспекұлы, email: s.zaurbek@mail.ru, тел.: 87772231639

       Аңдатпа  /upload/base/research/ogb/2022/08/2-1-Andatpa-k--ot-18-avg-2022.pdf

       Диссертация   /upload/base/research/ogb/2022/08/3--Dissertatsiya-Suleymenova-RT-kaz-ot-21-08-22.pdf

       Жарияланымдар тізімі  /upload/base/research/ogb/2022/08/4--Spi    

       Отандық кеңесшінің пікірі  /upload/base/research/ogb/2022/09/otzyiv-Moldabaeva-G-.pdf 

       Шетелдік кеңесшінің пкірі /upload/base/research/ogb/2022/09/Agzamov-A-otzyiv.pdf

       Рецензенттің пікірі 1  sok-nauchnyih-trudov-Suleymenovoy-R-T-.PDF

       Рецензенттің пікірі 2 /upload/base/research/ogb/2022/09/Otzyiv-retsenzenta-2.pdf

 

       

   

Жоғары

Қате кетті!

Жолдарды дұрыс толтыруға тырысыңыз.

Қате кетті!

Файл өлшемінің максималды шегінен асты.

Сіздің мәліметтеріңіз сәтті жіберілді!

Жақын арада біз Сізбен хабарласамыз.

Сіздің мәліметтеріңіз сәтті жіберілді!

Электрондық пошта мекенжайыңызға растау хаты жіберілді. Электрондық пошта мекен-жайыңызды растауды ұмытпаңыз.

Аудармасы жоқ


Басты парақшаға өту