Нұрұлдаева Гүлжан Жағалбаевна

Нұрұлдаева Гүлжан Жағалбаевна

Техникалық ғылымдар кандидаты

Сениор-лектор

Химиялық және биологиялық технологиялар институты

Email: g.nuruldayeva@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

Техника ғылымдарының кандидаты. Satbayev University 2004 жылдан бастап еңбек етеді. Ғылыми еңбектерінің нәтижелері  30 астам ғылыми еңбекте (халықаралық және  республикалық конференциялардың баяндамалары мен мақалалары)  және 5 ҚР инновациялық патенттерінде  жарық көрген.

Ғылыми жобалар

Нұрұлдаева Г.Ж. ғылыми қызметкер ретінде келесі ғылыми жобаларда еңбек еткен:  - наноқұрылымды  демпферлік  материалдарды құрастыру және синтездің ғылыми негіздерін жасау жобасы «ҚР  наноғылым  және нанотехнологияларды  дамыту» бағдарламасы бойынша;  - мұнайөңдеу, мұнайхимия және тау-кен металлургиялық салалардың экологиялық мәселелерін шешу   жобасы «Көмірсутекті  және тау-кен металлургиялық  секторлар және  солармен байланысты  қызмет көрсету  секторлар технологиялары» бағдарламасы бойынша орындалған.

Жарияланымдар

1. Нурулдаева Г.Ж., Жумадилова Ж.О., Кумар Д.Б. Study of the thermophysical and physical - Mechanical properties of high-alloyed aluminum cast iron CHYU22SH. Periodico Tche Quimica 2019, 16(33), с. 30-40

2.Нурулдаева Г.Ж., Жумадилова Ж.О. Dissipative Properties of the Highly-Alloyed Aluminum Cast iron ЧЮ22Ш. Промышленность Казахстана, 2019, №2 (106)

3.Пути снижения пылевыделения на внутрикарьерных автомобильных дорогах

4. Шумозащитные жалюзи. Патент на полезную модель №4108, 01.03.2019

Білім беру

05.26.01 « Еңбек қорғау»  мамандығы бойынша техника ғылымдарының кандидаты.  

2004-2006 ж.ж.  Satbayev University аспирантурасында оқыған.

1999  жылы «Қоршаған ортаны қорғау» мамандығы бойынша магистр академиялық дәрежесін қорғаған.

1998 жылы  170340 «Қолданбалы экология» мамандығы бойынша университетті бітірген.

Оқу бағдарламалары