Нұрұлдаева Гүлжан Жағалбаевна

Нұрұлдаева Гүлжан Жағалбаевна

Техникалық ғылымдар кандидаты

Қауымдастырылған профессор

Сәулет және құрылыс институты

Инженерлік жүйелер мен желілер кафедрасы

Email: g.nuruldayeva@satbayev.111

H-index:
2

Кәсіби өмірбаяны

Техника ғылымдарының кандидаты.  Satbayev University 2004 жылдан бастап еңбек етеді. Ғылыми еңбектерінің нәтижелері  30 астам ғылыми еңбекте (халықаралық және  республикалық конференциялардың баяндамалары мен мақалалары)  және 6 ҚР инновациялық патенттерінде  жарық көрген.

Білімі

1993-1998 ж .ж - Ө.А. Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті, 170340 «Қолданбалы экология» мамандығы. Біліктілігі: инженер-эколог.

1998-1999 ж.ж.- Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясы,  магистратура. «Қоршаған ортаны қорғау» мамандығы  магистрі.

 2004-2006 ж.ж. - Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті,  аспирантура  -    «Еңбек қорғау» мамандығы.  05.26.01           «Еңбек қорғау»  мамандығы бойынша техника ғылымдарының кандидаты.  

Ғылыми жобалар

Нұрұлдаева Г.Ж. ғылыми қызметкер ретінде келесі ғылыми жобаларда еңбек еткен:  - наноқұрылымды  демпферлік  материалдарды құрастыру және синтездің ғылыми негіздерін жасау жобасы «ҚР  наноғылым  және нанотехнологияларды  дамыту» бағдарламасы бойынша;  - мұнайөңдеу, мұнайхимия және тау-кен металлургиялық салалардың экологиялық мәселелерін шешу   жобасы «Көмірсутекті  және тау-кен металлургиялық  секторлар және  солармен байланысты  қызмет көрсету  секторлар технологиялары» бағдарламасы бойынша орындалған.

Жарияланымдар

1. Нурулдаева Г.Ж., Жумадилова Ж.О., Кумар Д.Б. Study of the thermophysical and physical - Mechanical properties of high-alloyed aluminum cast iron CHYU22SH. Periodico Tche Quimica 2019, 16(33), с. 30-40

2.Нурулдаева Г.Ж., Жумадилова Ж.О. Dissipative Properties of the Highly-Alloyed Aluminum Cast iron ЧЮ22Ш. Промышленность Казахстана, 2019, №2 (106)

3.Пути снижения пылевыделения на внутрикарьерных автомобильных дорогах

4. Шумозащитные жалюзи. Патент на полезную модель №4108, 01.03.2019

5. G. Nuruldaeva, A Jalairov, D.Kumar,, K. Kassymkanova , Z. Sarsembekova, G. Jangulova. Structural behavior of prestressed concrete bridge girder with epoxy joint Communications-Scientific letters of the University of Zilina., 2022, 24 (2), D59-D71

6. G. Nuruldaeva, A Jalairov, D.Kumar,, K. Kassymkanova , A. Imankulova. Structural Behavior of Prestressed Concrete Bridge Girder with Monolithic Joint. Communications - Scientific Letters of the University of Zilina 2022, 24(4):D150-159,   DOI: 10.26552/com.C.2022.4.D150-D159  

7. G. Nuruldaeva, A Jalairov, D.Kumar,, K. Kassymkanova , B. Kumar. Inspection and Preparation for Testing of the Road Overpass of the Almaty-Kapshagai Highway after the Vehicular Impacts. Communications - Scientific Letters of the University of Zilina 2022, 24(4):D160-D173   DOI: 10.26552/com.C.2022.4.D160-D173 

8. Г. Нурулдаева, Ж. Абильтаева. Анализ профессиональных рисков работников предприятий геологоразведки, добычи и переработки урана. Труды международной научно-технической конференции «Развитие горно-металлургического комплекса казахстана по реализации государственного инвестиционного проекта»- Алматы, КазНИТУ им.К.И.Сатпаева, 2022, с. 252-255.

9. Г. Нурулдаева, Исатаева А. Мұнай құю, тасымалдау мекемелерінде жұмысшылар қауіпсіздігін арттыру мақсатында еңбек шарттарын сараптау. Труды Сатпаевских чтений «Тренды современных научных исследований», 2022. Том 2, с 746-749.

10. Г.Ж. Нурулдаева, Алиаскарова А.Ж. Мұнай-газ өндіру мекемесінің топырақ жамылғысына әсері түрлерін сараптау және қалпына келтіру іс-шараларын ұсыну. Труды Сатпаевских чтений «Тренды современных научных исследований», 2022. Том 1, с 746-749, с. 561-566.