Сейдахмет Асқар Жүнісұлы

Сейдахмет Асқар Жүнісұлы

Техникалық ғылымдар кандидаты

Доцент

Қауымдастырылған профессор

Кибернетика және ақпараттық технологиялар институты

Қолданбалы механика және инженерлік графика кафедрасы

Email: a.seidakhmet@satbayev.111

H-index:
2

Кәсіби өмірбаяны

1978 жылдан 1980 жылға дейін - Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің "Материалдар кедергісі және ММТ" кафедрасының инженері. (Алматы қ.);

1980 жылдан 1984 жылға дейін - Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің "Материалдар кедергісі және ММТ" кафедрасының аспиранты (Алматы қ.);

1984 жылдан 2002 жылға дейін - Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің "Материалдар кедергісі және ММТ" кафедрасының доценті (Алматы қ.);

2002 жылдан 2005 жылға дейін - Қазақстан-Британ техникалық университетінің жаратылыстану-ғылыми пәндер кафедрасының доценті (Алматы қ.);

2005 жылдан 2011 жылға дейін. Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің теориялық және қолданбалы механика кафедрасының доценті. (Алматы қ.);

2011 жылдан 2017 жылға дейін – әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің механика-математика факультетінің механика кафедрасының доценті (Алматы қ.);

 2014 жылдан 2017 жылға дейін - математика және механика ҒЗИ "Материалдар механикасын және процесстерді зерттеу" сынақ зертханасының меңгерушісі (аккредиттеу аттестаты № KZ.И. 02.1717)

2017 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін Сәтбаев Университетінің кибернетика және ақпараттық технологиялар институтының қолданбалы механика және инженерлік графика кафедрасының ассоциативті профессоры (Алматы қ.)

Ғылыми жобалар

ғылыми қызығушылығы - машиналар мен роботтардың кинематикасы, динамикасы, жобалау және басқару

өзекті жобалар - 

“Жаңа кривошипті атқарушылық механизм негізінде күштік пресс-автоматтарды жобалау әдістері мен технологиясын әзірлеу”

“Тиеу-түсіру және көлік операцияларын автоматтандыру үшін көтергіші бар мобильді роботтарды әзірлеу технологиясы мен тәжірибелік өндірісін құру”

Жарияланымдар

Azamat Yeshmukhametov, Koichi Koganezawa, Askar Seidakhmet, Yoshio Yamamoto. Wire-Tension Feedback Control for Continuum Manipulator to Improve Load Manipulability Feature. 2020 IEEE/ASME International Cjyferenct on Advanced Intillegent Mechatronics (AIM). 6-9 July 2020. Boston, MA, USA, USA.

Azamat Yeshmukhametov, Koichi Koganezawa, Askar Seidakhmet, Yoshio Yamamoto. Control of Two-Section 3D Printed Tele-operated Wire-Driven Continuum Robot Arm. SCIREA Journal of Electrical Engineering. March 9, 2020. Volume 5, Issue 1, February 2020.

Azamat Yeshmukhametov, Koichi Koganezawa, Askar Seidakhmet, Yoshio Yamamoto. A Novel Passive Pretension Mechanism for Wire-Driven Discrete Continuum Manipulators. Proceedings of the 2020 IEEE/SICE International Symposium on System Integration Honolulu, Hawaii, USA, January 12-15, p. 1168-1173, 2020

Seidakhmet A.Zh., Gritsenko I.S., Gritsenko P.S., Kwolek B. Plane-based Humanoid Robot Navigation and Object Model Construction for Grasping. 4-й Международный семинар ECCV 2018 - 9 сентября, 2018 г., р 91-102, Мюнхен, Германия.

Seidakhmet A.Zh., Gritsenko I.S., Gritsenko P.S., Kwolek B. Plane Object-Based High-Level Map Representation for SLAM. International Conference on Computer Vision and Graphics 2018 (ICCVG 2018), р 649-664, 17-19 September, 2018.

Seidakhmet A.Zh., Gritsenko I.S., Abduraimov A.E., Gritsenko P.S., Bekbaganbetov A. Delta robot forward kinematics method with one root. lnternational Conference on Robotics and Automation (ICRAS 2017), August 26-29 2017. IEEE ISBN 978-1-5386-3994-8. 39-42pp. Hong Kong.

Seidakhmet A.Zh., P.Gritsenko, Igor S. Gritsenko,  Azizbek E. Abduraimov. Generation of RGB-D Data for SLAM Using Robotic Framework V-REP. International Conference оn Functional Analysis in Interdisciplinary Applications (FAIA). AIP Conference Proceedings. Том 1880 Номер статьи: UNSP 06005,  Astana: 2017.

Seidakhmet A.Zh., Gritsenko, P., Gritsenko, I.,  Abduraimov, A. Acceleration of planes segmentation using normals from previous frame. International Conference on Robotics and Machine Vision. (Kitakyushu, Япония). Proceedings of SPIE. 2017.

Дракунов Ю.М., Тулешов А.К., Сейдахмет А.Ж. Динамическое исследование и 3D проектирование подъемного стола. Проблемы механики современных машин: Материалы V международной конференции.  – Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 25-30 июня 2012 г. Т.2, с. 174-177.

Сейдахмет А.Ж., Бекбаганбетов А.Е., Даутова И.А. Использование обратной кинематики и системы Matlab для управления рычажной платформой Стюарта. Сборник материалов Республиканской научно-методической конференции "Актуальные вопросы механики и математики", Астана, 14-15 октября, 2016, с. 84-88.

A. Seidakhmet, I. Gritsenko, A. Bekbaganbetov, P.Gritsenko. Dynamical model of humanoid robot bioloid type A. Mathematical and Informational Technologies. MIT 2016. International Conference, Vrnjacka Banja and Budva, Montenegro, September 28.08-05.09, 2016, p. 141-142.

Білімі

Қазақ мемлекеттік университеті (Алматы қ., 1978), мамандығы "Механика"

Оқу бағдарламалары

Түйіндеме