Смирнова Людмила Арсеньевна

Смирнова Людмила Арсеньевна

Филология ғылымдарының кандидаты

Қауымдастырылған профессор

Жобаларды басқару институты

Шет тілдер кафедрасы

Email: l.smirnova@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

Сәтбаев Университетінде «Шет тілдері» кафедрасының ассоциялы профессоры, филология ғылымдарының кандидаты.

2016-жылдан 2021-жылдың қарашасына дейін Сәтбаев университеті «Ағылшын тілі» кафедрасының профессоры, 2021- жылдың қарашасынан қазіргі уақытқа дейін «Шетел тілдері» кафедрасының қауымдастырылған профессоры

Біліктілігі - ағылшын тілінің мұғалімі,  39 жылдық жұмыс өтілі бар оқытушы, қауымдастырылған профессор

Өзімнің педагогикалық тәжірибемді 1976 жылы Шымкент педагогикалық институттың шет тілдер кафедрасында ассистент лауазымында бастадым. 19977 жылдан 1999 жылға дейін аға лаборант, оқытушы, аға оқытушы және Алма - ата педагогикалық шет тілдер институтында ағылшын тілі грамматикасы кафедрасында доцент лауазымында, 1998 жылдан 1999 жылға дейін Дипломатиялық академия СІМ ҚР-нің  шет тілі кафедрасының доценті, 2006 - 2016 жылдар аралығында ҚБТУ-да ассистент профессор және ассоциялы профессор лауазымында жұмыс істедім. 2016 жылдан қазіргі уақытқа дейін Қ.И.Сәтпаев атындағы ҚазҰТЗУ-нің «Шет тілдері»кафедрасының профессоры. Ағылшын тілі бағдарламасының үйлестірушісі. Жас мұғалімдерге арналған оқу клубының жетекшісі.

Ағылшын грамматикасы, мәтін лингвистикасы, ағылшын тілін оқыту әдістері, сыни ойлау саласындағы 54 ғылыми және оқу әдістемелік еңбектің авторы.

Сертификаты:

1989. Ағылшын тілін оқыту курсы, Жоғары білім колледжі, Илинг, Лондон.

1998 ж. CEELT, British Council, Алматы.

1998. Ағылшын тілін ересектер үшін шет тілі ретінде оқытудың халықаралық мектебі, Сорос қоры, Алматы.

2003. Коммуникациялық дағдыларды дамыту бойынша семинар, Вена, Австрия

2004. Сыни тұрғыдан ойлауды қашықтықтан оқыту курсы, Орегон университеті, АҚШ

2014 «Shaping the Way we Teach English» вебинар, ағылшын тіліндегі бағдарламалар бюросы, АҚШ Мемлекеттік департаментінің білім және мәдени істер жөніндегі бюросы.

2015. Интернеттегі біліктілікті арттыру курсы, АҚШ Мемлекеттік департаменті және Орегон университеті, "Shaping the Way We Teach English, 1: The Landscape of English Language Teaching".

ELTOC-2021. Oxford Professional Development Conference. Oxford University Press. 2021 ж. ақпан.

АҚШ Елшілігінің аймақтық ағылшын тілі кеңсесі Қазақстандағы ағылшын тілі мұғалімдерінің қауымдастығымен бірлесіп ұйымдастырған «Student-Centered EFL Teaching’ семинарларының сериясы. 2021 ж. наурыз – сәуір.

ELT Together 2021. Oxford University Press. 2021 ж. қазан.

EP Skills Training Rooms. Oxford University Press.  2021 ж. қараша.

Virtual KazTEA Forum 2021. Reimagining EFL Education in the Post-COVID-19 Era: Creating New Perspectives for Learning. 2021 ж. қараша.

Speaking Assessments in Multilingual English Language Teaching. 2022 ж. 7-19 ақпан. 

ELTOC June 2022. Oxford Professional Development Conference. Oxford University Press. 2022ж. маусым. 

ELTOC Chapter 4. Oxford Professional Development Event. Oxford University Press. 2022ж. желтоксан.

ETS Global. Virtual Seminar for English Language Teachers: Enhanced Assessment for Lifelong

Learning. 2023ж. мамыр.

ETS Global. Syllabus Development for TOEFL iBT prep classes. 2023ж. маусым.

Білімі

1972-1976 жж. Алма - ата педагогикалық шет тілдер институты.

1982-1986 жж. М.Торез атындағы Мәскеу мемлекеттік шет тілдер институты, күндізгі аспирантура, «герман тілдері» мамандығы.

1986 жылы «ХVIII -ші және ХХ -шы ғасырлардағы ағылшын тіліндегі күрделі сөйлем мен мәтіндегі себеп байланыстары» тақырыбында кандидаттық диссертация қорғадым. Ғылыми дәреже  - филология ғылымдарының кандидаты.

Жарияланымдар

1. Teacher and Teaching Challenges in EFL Higher Education in Kazakhstan. 1st Global Conference on Multidisciplinary Academic Research (GCMAR-2018). Conference proceedings. Bangkok, 5-6 May, 2018, p. 19-25 (С.Қ.Әбдіғаппаровамен бірлесіп жазған). 

2. English Language Education in Kazakhstan: Degree of Student Satisfaction. «Шеттілдік білім берудегі заманауи инновациялар мен технологиялар» атты ІІІ Халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары. Алматы, 20 желтоқсан 2018 жыл, 11-15 б. (С.Қ. Әбдіғаппаровамен бірлесіп жазған)

3. Challenges of Using Internet Materials in the Classroom. 1st International conference of SU and DKU “Digitalization for Smarter Education. Teaching Foreign Languages in the Era of Digitalization”. Conference Proceedings. 24-25 қазан  2019 ж. Алматы, 11-13 б.

4. Семантико-синтаксические особенности сложных предложений с союзами аs if и as though. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Хабаршысы. Филологиялық сериялар. № 1 (177). Алматы, 2020 ж., 194-202 б.

5. How to make textbook exercises more effective. Сәтбаев оқулары 2021 ж. 2 том, 1108-1111 б.

6. Some Benefits of the Reading Club as a Tool for Professional Development. Қазіргі ғылым: өзекті мәселелер, жетістіктер мен инновациялар .- Пенза: Ғылым мен Білім. – 2023, 161-163 б.