Жаксылык Алмаш

Жаксылык Алмаш

Техникалық ғылымдар кандидаты

Қауымдастырылған профессор

Энергетика және машина жасау институты

«Стандарттау, сертификаттау және метрология» кафедрасы

H-index:
1

Кәсіби өмірбаяны

1991-2002 жж - ғылыми-техникалық кешен п/о Қаратау, ғылыми-техникалық кешеннің жоспарлау және жобалау секторының инженері.

2002-2013 - Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ СГжГ кафедрасы, оқытушы, аға оқытушы.

2013-2020 - «МУИТ» АҚ HTPOiT (RET) кафедрасы, доцент, м.а.

2020-2021 - ҚазБСҚА жанындағы КАИС, шақырылған оқытушы.

Білімі

1991. В.И. Ленин атындағы ҚазПТИ

мамандығы – ашық кен ісі, біліктілігі – тау-кен инженері (үздік диплом).

2010 - кандидаттық диссертация қорғау. 25.00.21 – «Тау-кен инженерлік жүйелерін жобалаудың теориялық негіздері» мамандығы бойынша техника ғылымдарының кандидаты.

Ғылыми жобалар

2008-2020 жылдары 5 тақырып бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарына қатысты.

1. No699.Ф.06 / 8- «Күрделі тау-кен-геологиялық жағдайларда кен орындарын ашық әдіспен өндірудің жаңа технологияларының теориялық негіздерін әзірлеу». 2008 ӘОЖ 622.271.3: 012.3.001 ТРНТИ 52.12.17. Тақырып жетекшісі – ҚР ҰҒА академигі, техника ғылымдарының докторы. Рақышев Б.Р.

2.№722.Ф.09 / 6 «Көпкомпонентті кен орындарын ашық өндіру кезінде кешенді кен өнімдерінің сапасын геотехнологиялық реттеудің ғылыми негіздерін құру». 2011 Тақырып жетекшісі – ҚР ҰҒА академигі, техника ғылымдарының докторы. Рақышев Б.Р.

3.№0109RK01206 - «Тау-кен өндіруші кәсіпорындарды оңтайлы жобалау, жоспарлау және басқарудың жаңа әдістерін әзірлеу». Тақырып жетекшісі – ҚР ҰҒА академигі, техника ғылымдарының докторы. Рақышев Б.Р.

4. «ГАЖ бағдарламасында жүйелеу, талдау және бірыңғай біріктірілген кеңейтілген базаны құру» 2018 ж.

5. Зерттеу жұмысы. «Инженерлік объектілерді модельдеудегі геоақпараттық және геометриялық қамтамасыз ету». Т. нөмірі 0118RKI0001. 2018-2020 Жоба жетекшісі.