Айтказинова Шынар Касымкановна

Айтказинова Шынар Касымкановна

Ph.D. докторы

Қауымдастырылған профессор

Ө.А. Байқоңыров атындағы Тау-кен-металлургия институты

Маркшейдерлік іс және геодезия кафедрасы

Email: sh.aitkazinova@satbayev.111

H-index:
2

Докторанттардың саны:
1

Кәсіби өмірбаяны

Ұйымның атауы: Қазақ ұлттық аграрлық университеті «Жерге орналастыру және жер кадастры» кафедрасы аға оқытушы 2003 жылғы 1 қыркүйек - 2011 жылғы 19 қыркүйек аралығы

Ұйымның атауы: Сәтбаев университеті, аға оқытушы 19 қыркүйек 2011ж. МІжәнеГ кафедрасының тьюторы 2018 жыл 1 қыркүйек- 2020 жылдың 27 тамыз аралығы. Сениор лектор 2020 жыл 27 тамыздан бүгінгі күнге дейін.

"Маркшейдерлік іс және геодезия" кафедрасының сениор-лекторы, PhD докторы. Тау-кен инженері-маркшейдер біліктілігімен қоса геодезия мамандығы бойынша философия (PhD) докторы ғылыми дәрежесіне ие. 15 жылдан астам тәжірибесі бар оқытушы. Көптеген ғылыми жобалардың аға қызметкері және орындаушысы бола отырып, 2020 жылы өзінің алғашқы жобасын ұтып алды. 35-ке жуық ғылыми жұмыстың, оның ішінде 3 оқу құралының авторы. Қызметтік жолын 2003 жылдан яғни, диплом алғаннан бастап Қазақ Ұлттық Аграрлық университетінің «Жерге орналастыру және жер кадастры» кафедрасында жұмыс істеуден бастаған.  2011 жылдан бастап Қазақ Ұлттық Техникалық университетіне ауысып сол жерде жалғастыруда. 

Білімі

1. 1998-2003 жж. Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, тау-кен факультеті, күндізгі бөлім, маркшейдерлік іс мамандығы бойынша тау-кен инженер маркшейдер біліктілігін алды, диплом № ЖБ 0053737.

2. 2005-2007 жж. Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, 6N0707-Тау-кен ісі мамандығының магистрі біліктілігін алды, диплом № ҒПЖ 0000347.

3. 2012-2015 жж. Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, 6D071100 - Геодезия мамандығы бойынша философия (PhD) докторы ғылыми дәрежесін алды, № 0001202.

Ғылыми жобалар

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мемлекеттік гранттары бойынша жобалар:

1. AP05131789 "Топографиялық-геодезиялық және аэроғарыштық әдістерді қолдана отырып, жоғары агломерациялық жүктеме жағдайында техногендік тәуекелдерді басқарудың геоақпараттық жүйесі" - жетекші ғылыми қызметкер;

2. AP08053410 "Техногендік сипатты төтенше жағдайлардың алдын алу үшін тау-кен жыныстары сілемінің жай-күйін болжау және бағалаудың инновациялық әдістерін жасау" - ғылыми жетекші

Жарияланымдар

1. Нурпеисова М.Б, Иво Милев, Кыргизбаева Г.М. Geomechanical monitoring of the massif of rocks at the combined way of development of fields, ISSN: 1314-2704 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2014, Journal, Albena Resort, Bulgaria 2014.

2.Sh.Aitkazinova, S.T.Soltabaeva, K.B.Rysbekov, G.M.Kyrgizbaeva, M.B.Nurpeisova.  Methodology of assessment and prediction of critical condition of natural - technical systems. International Multidisciplinary Scientific GeoConference-SGEM, Albena, BULGARIA, JUN 30-JUL 06, 2016

3. Н.А.Милетенко, Н.А.Митишова, М.Б.Нурпеисова, Геомеханический подход к прогнозу опасных гидрогеологических процессов при комбинированном способе разработки месторождений, ISSN 2073-0098 Научно-технический и производственный журнал «Маркшейдерский вестник» №4, июль-август, 2014 г.-С 55-58.

4. Nurpeisova M., Kenesbaeva A., Levin E., Baltiyeva A., Nizamova M., Geodynamic Processes Modeling On Oil- Gas Deposits. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems – JARDCS. volume 11, 08-special issue.  2019. Pages: 2075-2083.

5. Observations of Deformations of Engineering Structures with the Help of Modern High-Precision Geodetic Devices. Bioscience biotechnology research communications ТОМ 12. №5, 2019 p184-195.

6. B. B. Imansakipova, O. O. Sdvyzhkova, Sh. K. Aitkazinova, Z. Isabayev, G. Shakieva1, The combined method for assessing risk factors in underground construction – ISSN 2071-2227, E-ISSN 2223-2362, Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2020, № 3. С.53-58 (входит в базу данных SCOPUS). Scopus: SJR (2018) - Q2

7. Liu, J.-B., Dai, H.-Y., Wang, X., Shynar, A., Madimarova, G. Three-dimensional geological modeling of mining subsidence prediction based on the blocks. Advanced Materials Research, 2014

8. Нурпеисова М.Б., Кыргызбаева Г.М., Копжасарулы К, Использование современных приборов для геомеханического мониторинга природно-технических систем. 

9. Кыргизбаева Г.М., Г.С.Мадимарова Современные методы геодезических наблюдений за деформациями в зоне строительства метополитена, ISSN 2079-3332 Маркшейдерия и недропользование, №4, 2014.-С.58-60.

Докторанттардың әлеуетті зерттеу жұмыстары

1. Күннен Жерге ұшатын кіші аспан денелерінің пеленгациялау тәсілін жасау

2. Жер үстіндегі радиолокациялық навигация әдістерін құру