Имаш Әйгерім Абайқызы

Имаш Әйгерім Абайқызы

Ғылым магистрі

Ассистент

Ө. Байқоңыров атындағы Тау-кен-металлургия институты

Материалтану, нанотехнология және инженерлік физика кафедрасы

Email: a.imash@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

АО “Технопарк Қ.И.Сатпаев атындығы ҚазҰТЗУ ” (оқу практикасы)

В.Г.Фесенков атындағы астрофизикалық институт (оқу практикасы)

Физико-техническалық институт (өндірістік практика) DPD «Казахстан», қызметі: шығыс өтініштердің аға маманы (09.07.2019ж – 18.10.2019ж)

"Advance" білім беру орталығы, қызметі: физика және математика оқытушысы (27.02.2020ж бастап)

Білімі

2015-2019ж. Қ.И.Сатпаев атындығы ҚазҰТЗУ, Алматы қаласы

Мамандығы: техникалық ғылымдар бакалавры (5В072300-Техникалық физика)

2020-қәзіргі уақытта Қ.И.Сатпаев атындығы ҚазҰТЗУ, Алматы қаласы

Мамандығы: қолданбалы және инженерлік физика 2 курс (магистратура)

Оқу бағдарламалары

Оставьте свои данные, чтобы руководитель связался с Вами:

preloader

или Вы можете написать ему на почту, указанную в анкете.