Каликова Алия Джумановна

Каликова Алия Джумановна

Ғылым магистрі

Тьютор

Базалық білім беру институты

Қазақ және орыс тілдері кафедрасы

Email: kalikova-1981@mail.333

Кәсіби өмірбаяны

2002  жылдан бастап Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу унверситетінде  тьютер болып жұмыс істеймін.

Білімі

1998 ж. Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетінің филология факультеті.

Ғылыми жобалар

Kalikova A.D. «Effective sides of new innovative methods» Of the International scientifically and practical conference «Actual problems of professional language teaching: current condition and perspectives», dedicfted jn the 20th Anniversary of the Independence ob the Republic of Kazakhstan on to the 20th fnniversary of the «Kazakh Language Depertment» Part 2. November 9-10, 2011 Almaty, Kazakhstan. 297.

Жарияланымдар

Ә.Ж. Каликова «Жаңа инновациялық әдістердің тиімді жақтары» Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 жылдығы және Қазақ тілі кафедрасының 20 жылдық мерейтойына араналған «Кәсіби тіліді оқытудың өзекті мәселелері: қазіргі жағдайы және болашағы» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция еңбектерінің жинағы 2011 жыл 9-10 қараша, Алматы, Қазақстан. 2-бөлім. Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ, 2011. – 297 б.