Мотовилов Игорь Юрьевич

Мотовилов Игорь Юрьевич

Ph.D. докторы

Қауымдастырылған профессор

Ө.А. Байқоңыров атындағы Тау-кен-металлургия институты

Металлургия және пайдалы қазбаларды байыту кафедрасы

Email: motovilov88@inbox.333

H-index:
5

Докторанттардың саны:
1

Кәсіби өмірбаяны

Мотовилов Игорь Юрьевич 2005 жылы Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетіне металлургия факультетіне түсіп, 5В070900-Металлургия мамандығын 2009 жылы бітірді.  2009 жылдан 2011 жылға дейін ҚазҰТУ "Асыл металдар металлургиясы және пайдалы қазбаларды байыту"кафедрасында магистратурада оқыды. Магистратураны бітіргеннен кейін ҚазҰТУ-да аға шебер, ассистент, оқытушы және аға оқытушы лауазымында жұмыс істеді. 2015 жылдан бастап 2018 жылға дейін ҚазҰТЗУ докторантурасында оқыды. "Металлургия"мамандығы бойынша PhD докторы дәрежесін алу үшін диссертация қорғады. Докторантураны бітіргеннен кейін ҚазҰТЗУ (Satbayev University) профессор ассистенті лауазымында жұмыс істейді.  Оқытушы қызметінде "Кен дайындау және жабдықтар", "Пайдалы қазбаларды байыту негіздері", "Үймелеп және жер асты шаймалау технологиясы", "Байыту флотациялық әдістері" мамандықтары бойынша оқитын студенттерге арнайы пәндер оқытылды. Студенттердің дипломдық жобалауын басқарды.  Барлық оқылатын пәндер бойынша барлық қажетті әдістемелік құралдар басылып шығарылды.  ҚазҰТУ-да (ҚазҰТЗУ, Satbayev University) жұмыс істеген барлық кезең ішінде жауапты орындаушы және аға ғылыми қызметкер ретінде кендердің түрлі түрлерін байытудың жаңа технологияларын әзірлеумен байланысты ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындауға қатысты. Ғылыми - зерттеу қызметінің нәтижелері Жәйрем КБК байыту фабрикаларында бастапқы марганец кендерін, тотыққан қорғасын-барит кендерін байыту үшін пайдаланылады.  PhD докторы И. Ю. Мотовилов 60-тан астам баспа және қолжазба еңбектерінің, оның ішінде 4 өнертабыстың авторы болып табылады.  Университет өміріне белсенді қатысқаны үшін, жоғары білікті кадрларды даярлаудағы жұмысы үшін бірнеше рет ҚазҰТУ және ҚазҰТЗУ грамоталарымен марапатталды. Жас талантты ғалымдарға арналған мемлекеттік стипендияның стипендиаты

Білімі

Білімі жоғары Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті 5В070900 – Металлургия мамандығы бойынша

Ғылыми жобалар

Аға ғылыми қызметкер және шаруашылық / шарттық жұмыстардың жауапты орындаушысы :

- тема № 2.870.13 от 20.05.13 «Исследование на обогатимость и разработка технологии переработки смешанных железных руд месторождения Велиховское-Южное с использованием гравитационных процессов обогащения», заказчик ТОО «Дочернее предприятие Актобе-Темир ВС».

- тема № 4.883.14 от 27.06.14 «Технологические исследования золото-сульфидной-кварцевой руды месторождения Ашиктас», заказчик ТОО «Geotek».

- тема № 4.886.14 от 09.10.14 ««Исследование на обогатимость и разработка технологии переработки смешанных железных руд  фланга Северный месторождения  Велиховское-Северное  с использованием гравитационных процессов обогащения», заказчик ТОО «Дочернее предприятие Актобе-Темир ВС».

- Тақырып № 4.891.15 от 01.01.15 «Исследования на гравитационную обогатимость и разработка технологии гравитационного обогащения окисленных свинцово-баритовых руд месторождения Ушкатын-ΙΙΙ и наработка продуктов гравитационного обогащения для дальнейших исследований», заказчик ТОО «Казцинк».

- Тақырып № 4.903.15 от 29.06.15 «Исследования по предварительному гравитационному обогащению дробленой ширококлассифицированной полиметаллической руды  месторождения Шалкия Кызылординской области Республики Казахстан», заказчик АО «Шалкия Цинк ЛТД».

- Тақырып № 4.905.15 от 08.10.15 «Технологические исследования по доизвлечению свинца из отходов гравитационного обогащения свинцово-баритовой руды месторождения Ушкатын-ΙΙΙ», заказчик АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат».

- Тақырып № 4.909.16 от 08.06.16 «Технологические исследования по определению возможности повышения извлечения марганца из руды текущей добычи месторождения Ушкатын-3», заказчик АО «Жайремский ГОК».

Гранттық жобалар-жұмысқа аға ғылыми қызметкер ретінде қатысамын:

№747.МОН.ГФ.12.23 «Глубокая переработка сырья и продукции» тақырыбы бойынша: «Разработка технологии получения редкоземельного концентрата из руды коры выветривания»;

№750.ЗК.12.1. «Глубокая переработка сырья и продукции» тақырыбы бойынша: «Гравитационно-флотационное обогащение упорных золотосодержащих руд, коры выветривания и коренных руд, комбинируемых с металлургическими процессами».

2015 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін аға ғылыми қызметкер ретінде жұмысқа қатысамын:

№757.МОН.ГФ.15.РИПР.35 тақырыбы бойынша: «Разработка технологии поиска и оценки месторождений золота с помощью установки «Carla»»;

№ 757.МОН.ГФ.15.РИПР.36 тақырыбы бойынша: «Разработка технологии получения глауконитового и фосфоритового концентрата из фосфатсодержащих кварц - глауконитовых песков »;

№757.МОН.ГФ.15.РИПР.26 тақырыбы бойынша: «РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРОШКОВ МЕТАЛЛИЧСЕКОГО И ОКИСЛЕННОГО ЖЕЛЕЗА НАНОДИСПЕРСНЫХ РАЗМЕРОВ».

Жарияланымдар

Рецензияланатын шетелдік ғылыми басылымдардағы, оның ішінде web of Science немесе Scopus, оның ішінде нөлдік емес импакт факторы бар деректер базасымен индекстелетін жарияланымдар тізімі:

1. V. A. Luganov, I. U. Motovilov, *T.A. Chepushtanova, and G.D. Guseynova COMBINED TECHNOLOGY OF OXIDIZED NICKEL ORE PROCESSING // XXVIII International Mineral Processing Congress Proceedings IMPC 2016. P. 1-11

2. V.A. Luganov, I. Yu. Motovilov, T.A, Chepushtanova & G.D. Guseynova. Processing of metallurgical wastes with jbtaining iron oxides nanopowders // selected papers from the 4TH edition of the international conference wastes:solutions, treatments and opportunities, porto, portugal, 25-26 september 2017. P. 6. https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204968741

3. Motovilov I.Y., Luganov V.A., Mishra.B, Chepushtanova T.A. Oxide powders production from iron chloride // CIS Iron and Steel Review. 2018(Vol. 15) - №1 – pp. 28-32.

4. Sh. A. Telkov, I. Yu. Motovilov, M. B. Barmenshinova, N. L. Medyanik, G. S. Daruesh. SUBSTANTIATION OF GRAVITY CONCENTRATION TO THE SHALKIYA DEPOSIT LEAD-ZINC ORE // Journal of Mining Sciences, 2019 year, number 3. https://www.sibran.ru/en/journals/issue.php?ID=177170&ARTICLE_ID=177182

5. Kenzhaliev, B.K.,  Kul’deev, E.I.,  Luganov, V.A.,  Bondarenko, I.V.  Motovilov, I.Y.,  Temirova, S.S. Production of Very Fine, Spherical, Particles of Ferriferous Pigments from the Diatomaceous Raw Material of Kazakhstan // Glass and Ceramics (English translation of Steklo i Keramika)Volume 76, Issue 5-6, 1 September 2019, Pages 194-198. https://link.springer.com/article/10.1007/s10717-019-00163-w

6. Motovilov I. Yu., Telkov Sh. A., Barmenshinova M. B., Nurmanova A. N. Examination of the preliminary gravity dressing influence on the Shalkiya deposit complex ore // Non-ferrous metals. 2019. #2, стр. 3-8. http://rudmet.net/journal/1876/article/31893/

ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған отандық журналдардағы жарияланымдар тізімі:

1. Мотовилов И.Ю., Луганов В.А., Чепуштанова Т.А. Комплексная переработка железосодержащего сырья с получением порошков металлического и окисленного железа // Горный журнал Казахстана № 7, 2015. С.36-38 http://e-lib.kazntu.kz/publication_view/view/1050/9536

2. Мотовилов И.Ю., Луганов В.А. Изучение состава железосодержащих порошков, полученных при гидротермическом разложении хлорида железа (II) // Вестник Жезказганского университета имени О.А. Байконурова №2, 2015. С. 63-66. http://rmebrk.kz/journal/3644

3. Кубекова Ш.Н., Капралова В.И., Телков Ш.А., Мотовилов И.Ю., Багиярова Т., Кургалинова А., Алыбаев Ж.А. Новые неорганические материалы на основе отходов обогащения марганецсодержащей руды месторождения Ушкатын III // Вестник КазНИТУ, №1, 2016. С. 479-488. https://official.satbayev.university/download/document/7170/%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%98%D0%9A-2016%20%E2%84%961.pdf

4. Мотовилов И.Ю., Луганов В.А. Высокотемпературный гидролиз хлорида железа (II) // Горный журнал Казахстана № 1, 2016 с. 41-46. http://i.uran.ru/webcab/system/files/journalspdf/gornyy-zhurnal-kazahstana/gornyy-zhurnal-kazahstana-2016-n-1/20161.pdf

5. Кучербаев Б.Р., Телков Ш.А., Мотовилов И.Ю., Безгинова Л.И. Разработка технологии и сравнительный анализ технологических показателей обогащения рудного отсева крупностью – 13 + 0,0 мм, с использованием процесса отсадки узко классифицированных и широко классифицированных классов крупности, руды месторождения «Западный Каражал» // Вестник КазНИТУ, №2 2016 c.43-47. https://official.satbayev.university/download/document/7169/%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%98%D0%9A-2016%20%E2%84%962.pdf

6. Кучербаев Б.Р., Телков Ш.А., Мотовилов И.Ю., Безгинова Л.И., Жакатаева Н.К. Разработка технологии обогащения рудного отсева крупностью – 13 + 0,0 мм, с использованием редкоземельного валкового магнитного сепаратора, руды месторождения «Западный Каражал» // Вестник КазНИТУ, №3 2016 c.76-81. https://official.satbayev.university/download/document/7167/%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%98%D0%9A-2016%20%E2%84%963.pdf

7. Мотовилов И.Ю., Луганов В.А. Чепуштанова Т.А. Изучение процесса выщелачивания штейна плавки пиритного концентрата // Горный журнал Казахстана № 11, 2016. С. 34-37. http://miner.ru/info/266/

8. И.Ю. Мотовилов, В.А. Луганов, Б. Мишра. Изучение процесса выщелачивания термически разложенного в вакууме пиритного концентрата Вестник КазНИТУ № 6, 2016. С. 448-454. https://official.satbayev.university/download/document/7165/%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%98%D0%9A-2016%20%E2%84%966.pdf

9. Луганов В.А., Чепуштанова Т.А., Мотовилов И.Ю., Гусейнова Г.Д. Получение порошков металлического и окисленного железа нанодисперсных размеров // Монография. Алматы, 2017. C. 150. ISBN 978-601-323-092-4

10 Чепуштанова Т.А., Мотовилов И.Ю., Луганов В.А., Гусейнова Г.Д. Токтагулова А.К. Получение нанопорошков оксидов железа методом восстановления хлоридов железа // Промышленность Казахстана 1(100) 2017, С. 78-82. http://cmrp.kz/images/stories/PK/2017_2018/100/Prom100_1.pdf

11. Кенжалиев Б.К., Кульдеев Е.И., Луганов В.А., Бондаренко И.В., Мотовилов И.Ю., Темирова С.С. ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКОДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ ЖЕЛЕЗО-ОКСИДНЫХ ПЕГМЕНТОВ ШАРОВИДНОЙ ФОРМЫ ИЗ КАЗАХСТАНСКОГО ДИАТОМИТОВОГО СЫРЬЯ // Стекло и керамика, 2019, №5 – С. 40-45. http://www.glass-ceramics.ru/archive.php

Докторанттардың әлеуетті зерттеу жұмыстары

1. Темір және түсті металдарды қосымша алу мақсатында магнетитті кенді байыту қалдықтарын өңдеу.

2. Құрамында алтыны бар ҚР кен орнының кенін байытудың гравитациялық-флотациялық технологиясын жасау.