Новицкая Анна Александровна

Новицкая Анна Александровна

Гуманитарлық ғылымдар магистрі

Аға оқытушы

Жобаларды басқару институты

Қазақ және орыс тілдері кафедрасы

Email: a.novitskaya@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

Новицкая Анна Александровна – Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу

университетінің, Жобаларды басқару институты қазақ және орыс тілдері кафедрасының аға

оқытушысы.

А.А. Новицкая өзінің еңбек жолын 2015 жылы Талдықорған қаласындағы құрылыс

компаниясында ағылшын тілінің аудармашысы қызметінен бастады. Бакалавриатты аяқтаған соң

Алматы және Алматы облысының жалпы орта білім беретін мектептерінде ағылшын тілі мұғалімі

лауазымында екі жыл жұмыс тәжірибесі бар. Магистратураны аяқтаған соң Қ.И. Сәтбаев

атындағы ҚазҰТЗУ Жобаларды басқару институтының қазақ және орыс тілдері кафедрасында

қызмет етеді.

Оқыту процесінде пайдаланылатын оқыту әдістері мен технологиялары: білім алушы тарапынан

оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген студентцентрлік оқыту; құзыреттілік-бағдарлы оқыту;

тілдерді меңгеруге коммуникативті-әрекеттік көзқарас; оның мазмұны мен оның жұмыс істеу

контекстін когнитивті модельдеу негізінде мәтіннің мағынасын түсіну және түсіндіру; білім

алушы тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген қажетті ниеттілік пен әсер ету күші

мәтіндерінің қарым-қатынас процесі; рөлдік ойындар және әртүрлі форматтағы оқу

пікірталастары.

А. А. Новицкая үнемі біліктілікті арттыру курстарынан өтеді, ғылыми конференциялардың,

форумдардың, семинарлардың қатысушысы болып табылады. А. А. Новицкаяның кәсіби

қызығушылығы шет тілдерін оқыту әдістемесіне, атап айтқанда коммуникативтік құзыреттілікті

және оның компоненттерін дамытуға байланысты.

Білімі

Бакалавриат-2012-2016 жж. – Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем

тілдері Университеті.. Педагогика факультеті. Мамандығы: шет тілі: екі шет тілі (ағылшын, неміс).

Қазақстан, Алматы.

Магистратура-2018-2020 жж. – М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті.

Мамандығы: Филология. "Орыс тілі шет тілді аудиторияларында" бағдарламасы. Ресей, Мәскеу.

Ғылыми жобалар

Шетел тілдерін оқыту әдістемесі. Қазіргі уақытта «Дискурсивті құзыреттілікті қалыптастырудағы сөйлеу этикетінің рөлі» тақырыбында мақалалар жазып жүр.