Санатбеков Мирас Есенұлы

Санатбеков Мирас Есенұлы

Техника ғылымдарының магистрі

Оқытушы

Қ. Тұрысов атындағы Геология және мұнай-газ ісі институты

«Гидреогеология, инженерлік және мұнай-газ геологиясы» кафедрасы

Email: m.sanatbekov@satbayev.111

H-index:
1

Кәсіби өмірбаяны

Санатбеков Мирас Есенұлы 1992 жылы Алматы облысы Балқаш ауданы, Бақанас ауылында дүниеге келген. 2010 жылы Бақанас ауылындағы орта мектепті, 2014 жылы Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық ғылыми - зерттеу университетін «5В060700- Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау» мамандығы бойынша үздік бітірді, 2016 жылы магистірлік диссертациясын қорғады, ал 31.09.2021 ж. докторантурасын аяқтады. 2017 жылдан 2018 жылға дейін Геология және мұнай - газ кафедрасында инженер, 2018 жылдан қазіргі уақытқа дейін «Гидрогеология, инженерлік және мұнай-газ геологиясы» кафедрасында оқытушы болып қызмет атқарып келеді. ҚазҰТУ-дағы жалпы еңбек өтілі 5 жыл. Тәжірибе алмасу мақсатында 2015 жылы Гент университетінде (Гент, Бельгия) баяндамалар жасады.

Әртүрлі құрмет грамоталарымен және дипломдармен марапатталған:

«Құрмет грамотасы» - 2022-2023 оқу жылдарына талапкерлерді 1 курска қабылдауды ұйымдастыруда кәсіби шеберлік көрсеткені үшін (2022)

«Құрмет грамотасы» - Геологтар күніне орай білім беру сапасын арттыруға қосқан үлесі үшін (2022)

«Құрмет грамотасы» -  Сәтбаев университетінің Кәсіподақ ұйымына қосқан үлесі үшін (2022)

 «Диплом» - Сәтбаев университетінің профессорлық-оқытушылық құрамы мен қызметкерлері арасында Президенттік сынақтарды тапсыру бойынша Президенттік деңгейді өткені үшін (2022)

«Диплом»  -  «Сәтбаев оқулары – 2020» үздік баяндамасы үшін

«Диплом»  -  «Сәтбаев оқулары – 2019» үздік баяндамасы үшін

«Құрмет грамотасы» -  «КазҰТЗУ көктемі - 2019» байқауында ұйымдастыру шараларына қосқан үлесі үшін

«Диплом»  - Президенттік тест тапсырып , спорттық іс-шарада үздік нәтиже көрсеткені үшін (2019)

«Диплом» - ҚазҰТУ-дың үздік түлегі (2014)

 «Алтын түлек - 2014» медалі

Білімі

2010 - 2014 жж. – Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ «5В070600 – Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау» мамандығы бойынша бакалавриатында оқыды.

2014-2016 жж. – Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ-дың «6М070600-Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау» мамандығы бойынша магистратурада оқыды.

2018 - 2021 жж. – Сәтбаев университетінің "6D075500 – «Гидрогеология және инженерлік геология" мамандығы бойынша докторантурада оқыды.

Ғылыми жобалар

Ғылыми жобаларға қатысқан:

- «Шығыс және Оңтүстік-Шығыс Қазақстанның (Алакөл, Балқаш және Іле) тау аралық ойпаңдарындағы мұнай-газ әлеуетінің геодинамикалық эволюциясы және болашағын бағалау» ҚР БҒМ, 2018-2020 жж.

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «2017-2020 жылдарға арналған ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша «Торғай бассейнінің палеозой кен орындарының мұнай-газ әлеуетінің геодинамикалық моделі және болашағы».

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «2017-2020 жылдарға арналған ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша «Оңтүстік Маңғышлақ палеозойының мәселелері (геологиялық құрылымы және мұнай-газ әлеуеті)».

Жарияланымдар

Кафедрада ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізді, онда Г. Жолтаевпен бірге ғылыми мақалалар жазылды. 12-ден астам ғылыми жұмысы бар, оның 3-і ҚР БҒМ ҚКСОН ұсынған журналдарда, 9-ы халықаралық конференцияларда жарияланған:

1. Алакөл ойпатының көмірсутегі кен орындарын болжаумен байланысты тау жыныстардың пайда болуының литолого-палеогеографиялық шарттары, «Горный журнал Казахстана» научно-технический и производственный журнал, ипакт-фактор: 0.093, код МРНТИ 38.15.29, №2, 2021г., ККСОН.

2. Балқаш ойпатының геологиялық-құрылымдық жағдайлары және жер асты суларының режимінің қалыптасуы, «Қазақстанның тау-кен журналы» ғылыми-техникалық және өндірістік журналы,  коэффициенті: 0,093, МРНТИ коды 38,61,15, ҚКСОН, 2021 ж.

3. Балқаш ойпаты шөгінділерінің литолого-стратиграфиялық сипаттамасы және фациалды құрамы, ҚазҰТЗУ Хабаршысы, №6, 2020 ж., 41-46 б, импакт – фактор: 0.038, ISSN 2709-4766 (Online), ISSN 2709-4758 (Print), ККСОН, 2020.

4. Алакөл аймағының геологиялық кешендері мен тектоникалық құрылымдарының қалыптасу ерекшеліктері, IVIII Халықаралық ғылыми конференция, «Қазіргі әлемдегі өзекті ғылыми зерттеулер» журналы, 2 саны (58), 2 бөлім, Переяслав, Украина, ақпан 2020 ж.

5. Алакөл ойпаты палеозой шөгінділерінің жер асты суларының гидрогеологиялық сипаттамасы, «Сәтбаев оқулары-2020» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы, ҚазҰТЗУ, I том, 157-160 б., 12 сәуір, 2020, Алматы.

6. Алакөл ойпатының мезокайнозойлық шөгінділеріндегі жер асты суларының қалыптасу ерекшеліктері, «Инновациялық технологиялар кен-мұнай-газ секторындағы іргелі және қолданбалы мәселелерді табысты шешудің кепілі» тақырыбындағы «Сәтбаев оқулары» еңбектері. ҚазҰТУ, I том, 26-бет. 313-316, 12 сәуір 2019 ж., Алматы.

7. Балқаш ойпатының палеозой шөгінділерінің литологиялық-стратиграфиялық аудандастырылуы, «Академик М.А.Усов атындағы XXIII Халықаралық ғылыми симпозиум», I том, С.69-71, Томск, Ресей, 2019 ж.