Абетов Ауэз Егембердыевич

Абетов Ауэз Егембердыевич

Геология-минералогия ғылымдарының докторы

Профессор

Қ. Тұрысов атындағы Геология, мұнай және тау-кен ісі институты

Email: abetov.auez@mail.333

H-index:
2

Кәсіби өмірбаяны

Өзбекстан Республикасы Ғылым академиясының Геология және геофизика институтының қызметкері бола отырып, Орталық Азия, Қазақстан және іргелес аймақтардың топтастырылған қабығының терең құрылысын, геологиялық эволюциясын, петрографиялық құрамын және реологиялық қасиеттерін зерттеумен, сондай-ақ топтастырылған қабықтың жоғарыда аталған аймақтардағы шөгінді қабатының мұнай-газдылығының құрылымына, эволюциясына және әлеуетіне әсерін зерттеумен (инженер, аға инженер, кіші ғылыми қызметкер, 1987-1991жж., 2002-2003жж. "литосфера құрылымы" зертханасының меңгерушісі) айналыстым.

Бірнеше жылдар бойы Өзбекстан Республикасының Ғылым және техника жөніндегі мемлекеттік комитеті жанындағы Сараптамалық кеңестің мүшесі, Өзбекстан Республикасының ҒА жанындағы Жоғары Аттестациялық комиссияның сарапшысы (1996-2003 жж.) болдым.

Далалық сейсмобарлау жұмыстары бойынша тәжірибем бар.

1980-1984 жылдары Үстірт аймағындағы "Өзбекгеофизика" ПГО далалық сейсмобарлау партиясында техник-геофизик, инженер-геофизик лауазымында жұмыс істедім.

1984-1986 жылдары КСРО ҒА Жер физикасы институтының аспирантурасында оқыдым (Мәскеу қ.).

Халықаралық (SPE, SEG) және жергілікті ғылыми қоғамдастықтардың мүшесі; 200-ден астам ғылыми жарияланымдардың, ғылыми және өндірістік есептердің, екі монографиялардың, жыл сайынғы аналитикалық шолулардың және жұмыс аймақтары бойынша қосымшалардың авторы/тең авторы болып табыламын. Жыл сайынғы Шлюмберже техникалық симпозиумдарына және SPE конференцияларына, соның ішінде мақалалар мен тұсаукесерлерді дайындауға қатысамын.

Орыс, ағылшын, қазақ және өзбек тілдерін еркін меңгеремін. Компьютерлік дағдылар-Windows (Word, Excel, PowerPoint). Сертификат-Исламабад тренинг институты, Petrel Geological Modeling (Advanced), MRD (ISIS), TECHLOG, STEP (Sales for Experienced Professional), PSQL and Play-to-Prospect.

Шлюмберже ішіндегі әртүрлі сегменттер үшін мұнай және газ геологиясының өзекті бағыттары бойынша, сондай-ақ жергілікті университеттердің (Астрахань, Алматы, Ташкент) студенттері үшін мерзімді дәрістер оқыдым. Студенттер үшін ғылыми-техникалық конференцияларды ұйымдастыру және өткізумен айналыстым. Жас мамандарды оқыту және тәлімгерлікпен айналыстым. Геология-минералогия ғылымдарының кандидаты және докторы ғылыми дәрежесін алу үшін авторефераттарға Пікірлер. 1996-1998 жылдары Ташкент мемлекеттік университетінің аға оқытушысы (қоса атқару бойынша) болып жасадым.

"Мұнай және газдың қолданбалы геологиясы", "сейсмобарлау негіздері", "құрылымдық геология" сыртқы тапсырыс берушілер мен Шлюмберже қызметкерлері үшін дәрістер курстарын дайындадым.

Жарияланған әдебиет, интернет, конференция материалдары, симпозиумдар және басқа да ақпараттық арналар бойынша әртүрлі геологиялық құрылымы бар шөгінді-жынысты бассейндерде көмірсутек іздеу, барлау және өндіру кезінде жаңа технологиялардың, әдістердің, тәсілдер мен геофизикалық аспаптардың пайда болуына; литология, тектоника, коллекторлық қасиеттері, мұнай-газдылығы, термодинамика және т. б. бойынша жаңа деректер бар жарияланымдарға үнемі мониторинг, геологиялық барлау жұмыстарын дамыту бағыттары бойынша, Орталық Азия, Қазақстан, Ресей және іргелес мемлекеттердің мұнай-газ бассейндеріндегі нысаналы объектілер бойынша өндіру көлемі бойынша жер қыртысы физикасының сипаттамасы мониторинг жүргіземін.

Ғылыми жобалар

1. «АрселорМиттал Теміртау» АҚ келісімшарттық аумағындағы әр кенішті геологиялық және гидродинамикалық үлгілеу, есептеу және теңдестіру бойынша жобалау жұмыстарын ғылыми-техникалық қамтамасыз ету, көмір метанын өндіру және қайта өңдеу үшін жерасты инфрақұрылымының техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу »

2. «Балқаш байыту фабрикасының қалдық қоймасын сақтау қоймасындағы тік дренажмен дренажды №1 канализацияны қайта құру».

Жарияланымдар

Abetov, A. Niyazova, A. Saurikov, Z. 3d modeling of euler’s points for geodensity and geomagnetic models of north ustyurt region in geosoft oasis montaj. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences. 2017 | journal-article

Deliya, S.V. Valisevich, A.Y. Abetov, A.E. Bulybenko, K.A. Khusainov, R.F. New technologies application to solve practical challenges in exploration and development of HC in the Russian sector of Caspian SeaSociety of Petroleum Engineers. SPE Arctic and Extreme Environments Conference and Exhibition, AEE 2013. 2013 | conference-paper

Grib, N.N., Uzbekov, A.N., Imaev, V.S., Grib, G.V., Abetov, A.E.Variations in the Geoelectric Properties of the Rock Masses as a Result of the Seismic Effects of Industrial Explosions. OP Conference Series: Earth and Environmental Science. Volume 362, Issue 1, 15 November 2019, Номер статьи 0121205th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2019; Prague; Czech Republic; 9 September 2019 до 13 September 2019

Abetov, A.V., Atabayev, K.A., Babadzhanov, T.L, Yusupkhodzhayev, K.I., Yachmennikov, Y.M.  Deep structure of central Asia. 1992. International Geology Review. 34(3), с. 279-297

Білім беру

Инженер Геофизик: Ташкент Политехникалық Институты, Мұнай және Газ факультеті, мамандығы: пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу және барлаудың геофизикалық әдістері, 1980ж.

Геология-минералогия ғылымдарының кандидаты (шифры 04.00.12: ПҚК іздеу мен барлаудың геофизикалық әдістері, 04.00.04 - геотектоника): Мәскеу, Бүкілодақтық Ядролық Геофизика Ғылыми-Зерттеу Институты, 1989 ж.

Геология-минералогия ғылымдарының докторы (шифры 04.00.17 - геология, мұнай және газ кен орындарын іздеу және барлау): Ташкент, МҰНАЙГАЗНАУКА (Ғылыми-Зерттеу Институты), 1997ж.

Оқу бағдарламалары