Абетов Ауэз Егембердыевич

Абетов Ауэз Егембердыевич

Геология-минералогия ғылымдарының докторы

Профессор

Қ. Тұрысов атындағы Геология және мұнай-газ ісі институты

Геофизика және сейсмология кафедрасы

Email: abetov.auez@mail.333

H-index:
3

Докторанттардың саны:
4

Кәсіби өмірбаяны

Өзбекстан Республикасы Ғылым академиясының Геология және геофизика институтының қызметкері бола отырып, Орталық Азия, Қазақстан және іргелес аймақтардың топтастырылған қабығының терең құрылысын, геологиялық эволюциясын, петрографиялық құрамын және реологиялық қасиеттерін зерттеумен, сондай-ақ топтастырылған қабықтың жоғарыда аталған аймақтардағы шөгінді қабатының мұнай-газдылығының құрылымына, эволюциясына және әлеуетіне әсерін зерттеумен (инженер, аға инженер, кіші ғылыми қызметкер, 1987-1991жж., 2002-2003жж. "литосфера құрылымы" зертханасының меңгерушісі) айналыстым.

Бірнеше жылдар бойы Өзбекстан Республикасының Ғылым және техника жөніндегі мемлекеттік комитеті жанындағы Сараптамалық кеңестің мүшесі, Өзбекстан Республикасының ҒА жанындағы Жоғары Аттестациялық комиссияның сарапшысы (1996-2003 жж.) болдым.

Далалық сейсмобарлау жұмыстары бойынша тәжірибем бар.

1980-1984 жылдары Үстірт аймағындағы "Өзбекгеофизика" ПГО далалық сейсмобарлау партиясында техник-геофизик, инженер-геофизик лауазымында жұмыс істедім.

1984-1986 жылдары КСРО ҒА Жер физикасы институтының аспирантурасында оқыдым (Мәскеу қ.).

Халықаралық (SPE, SEG) және жергілікті ғылыми қоғамдастықтардың мүшесі; 200-ден астам ғылыми жарияланымдардың, ғылыми және өндірістік есептердің, екі монографиялардың, жыл сайынғы аналитикалық шолулардың және жұмыс аймақтары бойынша қосымшалардың авторы/тең авторы болып табыламын. Жыл сайынғы Шлюмберже техникалық симпозиумдарына және SPE конференцияларына, соның ішінде мақалалар мен тұсаукесерлерді дайындауға қатысамын.

Орыс, ағылшын, қазақ және өзбек тілдерін еркін меңгеремін. Компьютерлік дағдылар-Windows (Word, Excel, PowerPoint). Сертификат-Исламабад тренинг институты, Petrel Geological Modeling (Advanced), MRD (ISIS), TECHLOG, STEP (Sales for Experienced Professional), PSQL and Play-to-Prospect.

Шлюмберже ішіндегі әртүрлі сегменттер үшін мұнай және газ геологиясының өзекті бағыттары бойынша, сондай-ақ жергілікті университеттердің (Астрахань, Алматы, Ташкент) студенттері үшін мерзімді дәрістер оқыдым. Студенттер үшін ғылыми-техникалық конференцияларды ұйымдастыру және өткізумен айналыстым. Жас мамандарды оқыту және тәлімгерлікпен айналыстым. Геология-минералогия ғылымдарының кандидаты және докторы ғылыми дәрежесін алу үшін авторефераттарға Пікірлер. 1996-1998 жылдары Ташкент мемлекеттік университетінің аға оқытушысы (қоса атқару бойынша) болып жасадым.

"Мұнай және газдың қолданбалы геологиясы", "сейсмобарлау негіздері", "құрылымдық геология" сыртқы тапсырыс берушілер мен Шлюмберже қызметкерлері үшін дәрістер курстарын дайындадым.

Жарияланған әдебиет, интернет, конференция материалдары, симпозиумдар және басқа да ақпараттық арналар бойынша әртүрлі геологиялық құрылымы бар шөгінді-жынысты бассейндерде көмірсутек іздеу, барлау және өндіру кезінде жаңа технологиялардың, әдістердің, тәсілдер мен геофизикалық аспаптардың пайда болуына; литология, тектоника, коллекторлық қасиеттері, мұнай-газдылығы, термодинамика және т. б. бойынша жаңа деректер бар жарияланымдарға үнемі мониторинг, геологиялық барлау жұмыстарын дамыту бағыттары бойынша, Орталық Азия, Қазақстан, Ресей және іргелес мемлекеттердің мұнай-газ бассейндеріндегі нысаналы объектілер бойынша өндіру көлемі бойынша жер қыртысы физикасының сипаттамасы мониторинг жүргіземін.

         Марапаттар:

      1. III дәрежелі "Шахтер даңқы" медалі 11.12.2020 ж., 

       2. "Қ. И. Сәтпаевтың туылғанына 120 жыл" мерейтойлық медалі 12.04.2019 ж.

       3. А. Байтұрсынов ордені-Қазақстанның Білім және ғылым жүйесін дамытуға қосқан зор үлесі және жоғары білікті мамандарды дайындау бойынша көрнекті жұмысы үшін.15.12.2021 ж.

       4. Қазақстан Республикасының мұнай-газ-энергетика кешенін дамытудағы еңбегі мен кәсіби жетістіктері үшін тану және көтермелеу үшін «KAZENERGY» ведомстволық медалі. 16.08.2023 ж

         Алғыс пен алғыс хаттар:

     1.   2018 жылғы 23-27 сәуірде Алматы қаласында өткен «Инженерлік және тау-кен геофизикасы 2018» 14-ші ғылыми-тәжірибелік конференциясы мен көрмесін ұйымдастыруға және өткізуге көмектескені үшін Еуропалық геоғалымдар мен инженерлер қауымдастығынан («EAGE» ЖШС бас директоры Геомодель» Новиков М.).

     2. 2019 жылғы 22-26 сәуір аралығында Геленджикте өткен 15-ші ғылыми - практикалық конференция мен "инженерлік және кен Геофизикасы 2019" көрмесін және "теңіз технологиялары 2019"бірінші конференциясын ұйымдастыруға және өткізуге көмек көрсеткені үшін Еуропалық геоақпараттар мен инженерлер қауымдастығынан. ("ЕАГЕ Геомодель" ЖШҚ бас директоры Новиков М.).

     3.    Геленджикте "Инженерлік және кен Геофизикасы 2021", "Инженерлік және кен геологиясы 2021", "Теңіз технологиялары 2021 "Іс-шаралар сериясын және халықаралық семинарды (Marcel van Loon,Executive Director, EAGE) өткізуге көмек көрсеткені үшін.

     4.    Адал еңбегі мен жоғары кәсібилігі, сондай-ақ жоғары кәсіби кадрларды даярлағаны, мұнай-газ кешені қызметкерлерінің күніне орай саланың қалыптасуы мен дамуына қосқан үлесі үшін ("KAZENEREGY" қауымдастығының Бас директоры К. Н.Ибрашев, 4.09.2021 ж.).

      5.    Білікті мамандарды даярлаудағы жоғары кәсібилігі үшін, Қазақстан Республикасының мұнай-газ саласын дамытудағы көп жылғы еңбегі үшін. Кәсіби мерекелеріне байланысты-Қазақстан Республикасы Мұнай-газ өнеркәсібі қызметкерлері күні ("ВНГК" РҚБ кеңесінің төрағасы У. Қарабалин, 4.09.2021 ж.)

      6.    Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай. Көп жылғы еңбегі мен білікті мамандарды даярлаудағы кәсібилігі үшін (ҚазҰТЗУ ректоры.Қ. И. Сатпаева и. К.Бейсембетов, 2016ж.).

      7.    Алғыс сертификаты. Халықаралық Пермь форумына сіңірген еңбегі үшін "Ғылым және 21 ғасырдың жаһандық сын-қатерлері ""халықаралық Бақылау кеңесінің" тиімді менеджері ретінде. 2021 жылғы 14 желтоқсан.   

      8. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына. Білікті мамандарды даярлаудағы көп жылғы еңбегі мен кәсіби шеберлігі үшін (Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ ректоры, Бегинтаев М.М., 2021 ж.).

         Құрмет грамоталары:

        1.    Құрмет грамотасы. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінен (Білім және ғылым министрі А.Аймағамбетовтен, желтоқсан 2020) "Тәуелсіз Қазақстанның рухани және әлеуметтік дамуы жолында білім беру жүйесін дамытуға және білім сапасын арттыруға қосқан үлесі үшін" 

       2.    Университеттің дамуына қосқан үлесі мен жемісті еңбегі үшін (Ректор аппаратының басшысы - Б.Х. Мықтыбаев, 2020 жылғы желтоқсан).

       3.    Білім беру жүйесіндегі адал еңбегі, оқу және тәрбие жұмысындағы және "Геолог күні" кәсіби мерекесіне байланысты жетістіктері үшін (академиялық жұмыс жөніндегі проректор Р. М. Ысқақовтың атынан, наурыз 2015ж.).     

      4. Оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру мен жетілдірудегі және оқу-тәрбие үрдісіне заманауи әдістерді енгізудегі табыстары үшін. «Геолог күні» кәсіби мерекесіне байланысты (ҚазҰТУ ректоры М.М.Бегентаев, сәуір 2022 ж.).       

     Халықаралық ғылыми-техникалық, ғылыми-практикалық және қолданбалы конференцияларға қатысқаны үшін сертификаттар:

     1. «Көмірсутегі қорларын өсірудің негізгі мәселелері» - Алматы, Сәтбаев университеті, Кен орындарын талдау және игерудің халықаралық орталығы, 2022 ж.

    2. «Заманауи білім беру технологияларын қолдану арқылы геология, экология және химияның іргелі және қолданбалы аспектілері» - Алматы, Сәтбаев университеті, Уәлиханов университеті. Конференция ғалым, инженер-геолог, геология-минералогия ғылымдарының кандидаты, Ресей жаратылыстану ғылымдары академиясының профессоры, ҚР ИДМ корреспондент мүшесі Т.Н.Жарқынбековтың туғанына 55 жыл толуына арналған.

    3. «Еуропалық ғылымдар және зерттеулер академиясы. Геоғылымдар секциясы» XXVII халықаралық конференциясы – Гамбург, Германия, сәуір 2022 ж.

     Патенттер және патенттік зерттеулер:

      Авторлық құқық объектісіне 2018 жылғы 4 сәуірдегі № 0928 мемлекеттік тіркеу туралы авторлық куәлік: "Дербес пайдалы қазба ретінде көмір қабаттарындағы метан қорларын бағалау және есептеу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар" (авторлар А. Е.Абетов, Ч. А. Черниязданов, Ф. А. Муллагалиев, Е. Т. Толыспаев).

        Ғылыми-зерттеу қызметінің бағыттары:

       Шөгінді тау жыныстары бассейндері бойынша зерттеулермен байланысты Орталық Азия, Қазақстан, Әзірбайжан, Грузия, Солтүстік Ирак, оның ішінде:

      а) 2D және 3D сейсмикалық барлау деректерін түсіндіру, физикалық-геологиялық 3D интерактивті модельдеу, алаңдар мен кен орындары бойынша геологиялық-геофизикалық және кәсіпшілік деректерді интеграцияланған талдау;

       б) тұндырудың палеотектоникалық және палеогеографиялық жағдайларын қайта жаңарту, өнімділіктің генетикалық әлеуетін анықтау, УВ ресурстарын есептеу, белгісіздіктерді (қауіптерді) талдау, Мұнай және газ кен орындары бойынша мұнай-газдылық перспективаларын бағалау;

      в) әртүрлі жастағы шөгінді кешендерді сейсмикалық талдау, ықтимал мұнай-газ аймақтары мен аралықтарын анықтау, УВ ықтимал тұзақтары бар учаскелерді болжау және бассейндік модельдеу;

      г) жыныстардың перспективалық мұнай-газ кешендерінің құрамын, құрылысын, орналасу жағдайларын және қанығу сипатын зерттеу;

      д) Ұңғымаларды бұрғылау кезінде геологиялық-геофизикалық жұмыстарды үйлестіру және мониторингілеу және геологиялық тәуекелдерді бағалау.

       Ғылыми-практикалық конференцияларды ұйымдастыруға қатысу:

       1.14-ші EAGE ғылыми-тәжірибелік конференциясы және «Инженерлік және тау-кен геофизикасы 2018» көрмесі (Алматы, 24-27 сәуір 2018 ж.) және 15-ші EAGE ғылыми-практикалық конференциясы және «Технологиялар көрмесін ұйымдастыруға және өткізуге қатысу» (Market2019) 2019 жылғы 22-26 сәуірде Геленджик қаласында), 17-ші EAGE ғылыми-тәжірибелік конференциясы және «Теңіз технологиялары 2021 көрмесін ұйымдастыруға және өткізуге қатысу» (26-30 сәуір, 2021 ж. Геленджик)

      2. 120 жылдығына арналған «Инновациялық технологиялар – Қазақстан экономикасының тау-кен және мұнай-газ секторларындағы іргелі және қолданбалы міндеттерді табысты шешудің кепілі» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясын ұйымдастыруға және өткізуге қатысу. Академик Қ.И.Сәтбаев және ҚазҰТУ-ға 85 жыл.

      3. «Ғылым және 21 ғасырдың жаһандық сын-қатерлері» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясын ұйымдастыруға және өткізуге қатысу – Пермь мемлекеттік техникалық университеті, 2021 ж.

Білімі

    1. Инженер Геофизик: Ташкент Политехникалық Институты, Мұнай және Газ факультеті, мамандығы: пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу және барлаудың геофизикалық әдістері, 1980ж.

    2. КСРО ҒА Жер физикасы институтының аспиранты, Мәскеу, 1984-1986 жж.

    3. Геология-минералогия ғылымдарының кандидаты (шифры 04.00.12: ПҚК іздеу мен барлаудың геофизикалық әдістері, 04.00.04 - геотектоника): Мәскеу, Бүкілодақтық Ядролық Геофизика Ғылыми-Зерттеу Институты, 1989 ж.

    4. Геология-минералогия ғылымдарының докторы (шифры 04.00.17 - геология, мұнай және газ кен орындарын іздеу және барлау): Ташкент, МҰНАЙГАЗНАУКА (Ғылыми-Зерттеу Институты), 1997ж.

     5. Қазақстан Республикасы Минералдық ресурстар академиясының корреспондент-мүшесі. 2016

     6. Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының корреспондент-мүшесі. 2020.  

                                     2016-2018 жылдарға арналған қайта даярлау (біліктілігін арттыру) және біліктілігін арттыру курстарынан өту:

       1. Phoenix Geophysics Limited. Келесі курсты аяқтағаны үшін: Phonix Geophysics компаниясының далалық жабдықтары; далалық жұмыстардың әдістемесі; нәтижелерді өңдеу. 13-17 қазан 2016 ж., Алматы қ.   

      2. Data Mine. Studio RM-де геологиялық модельдеу. 30.10-03.11. 2017 жыл, Алматы.

      3.Томск политехникалық университеті, Табиғи ресурстар институты. «Мұнай мен газды болжау мен іздеуде геологиялық-геофизикалық мәліметтерді мұнайды түсіндіру». Дәріс және практикалық жаттығулар курсын аяқтағаны туралы сертификат. 2018 жылғы 30 қарашадан 13 желтоқсанға дейін, 48 сағат.

     4. WRC университеті. Бұл куәлік Әбетов Әуез Егембердіұлының Satbayev University 2 сағат көлемінде «ВКР-ВУЗ платформасы: жаңа қызметтер мен мүмкіндіктер, жүйемен жұмыс істеу кезінде және тексеруден өту кезінде нені білу керек» атты вебинар түрінде бизнес-тренинг өтті. 2018 ;.

     5. IPR ақпарат құралдары. Бұл сертификат Абетов Әуез Егембердіұлының «Жоғары оқу орындарының кітапханалары мен кафедра меңгерушілеріне арналған тренингтер блогы: жеке және кәсіби өсу». 28.02.2018 ж.

     6. IPR ақпарат құралдары. Абетов Әуез Егембердіұлы «Жоғары оқу орындарының кітапханалары мен кафедра меңгерушілеріне арналған тренингтер блогы» аясында өткізілген 2 сағат көлемінде «Тайм-менеджмент» вебинар түрінде бизнес-тренингтен өтті. 14.02.2018 ж.

     7. IPR медиа Бұл сертификат Абетов Әуез Егембердіұлының «Кітапхана меңгерушілеріне арналған оқу блогы» аясында өткізілген 2 сағат көлемінде «Мақсат қою және оған жету» («Мақсат қою») вебинар түріндегі бизнес-тренингтен өткенін куәландырады. және Жоғары оқу орындарының кафедралары: тұлғалық және кәсіби өсу» 07.02.2018 ж.                             

                                       2020-2022 жылдарға арналған қайта даярлау (біліктілігін арттыру) және біліктілігін арттыру курстарынан өту:

     1. Тау-кен клубы: Кіші барлау (8 сағат). Тау Кен Самұрық. 21.02.2020, Алматы.

     2. Педагогикалық шеберлікті арттыру (72 сағат). ҚазҰТУ олар. Сәтпаева Қ.И. 18-22.01.2021, Алматы.

     3. «Қашықтан оқыту форматында дағдыларды жетілдіру» 2020 жылғы 23 маусым мен 11 тамыз аралығында, 72 сағат көлемінде. ҚазҰТУ олар. Сәтпаева Қ.И.

     4.IPR БАҚ. Семинар «IPR BOOKS электронды кітапханасы: оқу процесінің жаңа форматтары, қашықтықтан оқыту құралы және RPD операциялық дайындау». 30.11.2020

    5. Басқарма басшысының біліктілігін арттыру 21-22.01.2020 ж. 36 сағат көлемінде. ҚазҰТУ олар. Сәтпаева Қ.И.

    6. Плагиатқа қарсы: Ғылыми ақпараттың сапа стандарттары: Web of Science және антиплагиат» 15.04.2021 No 20210415/159.

    7. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы басқару жүйесі. ISO 37001:2016 36 сағат көлемінде. 7.11.2021

    8. GridPoint Dynamics LLC. Курс «Сейсмикалық мәліметтерді интерпретациялау, қорларды есептеу және Geoplat бағдарламалық қамтамасыз етуінде геологиялық модельдеу» Ресей, Мәскеу, 20-27 мамыр 2021 ж.

    9. Студенттік қалашықтағы зерттеушілер академиясы Қатысу сертификаты Бұл Әуез Әбетовтің Сәтбаев университетінде 2022 жылдың 20 қаңтары, бейсенбі күні келесі Ғылыми ғылым негіздеріне қатысқанын куәландырады.

    10. Студенттік қалашықтағы Зерттеушілер академиясы Қатысу сертификаты Бұл Әуез Әбетовтің Сәтбаев университетінде 2022 жылдың 20 қаңтарында Бейсенбіде келесі Ғылым негіздеріне қатысқанын куәландырады.

    11. «GEODEVICE KAZAKHSTAN» ЖШС. Instrumentation GDD компаниясының геофизикалық жабдықтары, 04.10.2022 ж

    12. «GEODEVICE KAZAKHSTAN» ЖШС. «Рудалық және инженерлік мәселелерді шешуде жоғары ажыратымдылықтағы ұңғыманы пайдалану тәжірибесі», 27 қазан 2022 ж.

    13. «GEODEVICE KAZAKHSTAN» ЖШС. «DMT компаниясының (Германия) шахталық сейсмикалық барлау және мамандандырылған жабдықтары», 03 қараша 2022 жыл.

     14. Түсіндіріңіз. ғылым желісі. Анықтама Абетов А.Е. Clarivate ақпараттық ресурстарын зерттеу және ғылыми нәтижелерді бағалау үшін сертификаттау бағдарламасынан өтті: Web of Science, Journal Citation Report. Бенчмаркинг пен аналитиканы ынталандырады. 23.10.2022.

     15. PONEN. CRIRSKO. KAZRC. Сертификат. Бұл сертификат Әбетов Әуездің 2022 жылғы 14-17 маусымда халықаралық есеп беру стандарттары бойынша бірқатар семинарларға қатысқанын растайды.

Ғылыми жобалар

     1. «АрселорМиттал Теміртау» АҚ келісімшарттық аумағындағы әр кенішті геологиялық және гидродинамикалық үлгілеу, есептеу және теңдестіру бойынша жобалау жұмыстарын ғылыми-техникалық қамтамасыз ету, көмір метанын өндіру және қайта өңдеу үшін жерасты инфрақұрылымының техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу »

     2. «Балқаш байыту фабрикасының қалдық қоймасын сақтау қоймасындағы тік дренажмен дренажды №1 канализацияны қайта құру».

     3. Абетов А.Е.(Сәтбаев университеті), Колесов В.В. (ASTechnology» - «Мақсатында әртүрлі литологиясы мен қабаттық қасиеттері бар қабат жыныстарының даму аймақтары бойынша болжамның сенімділігін арттыру үшін машиналық оқыту әдістеріне негізделген алаңдық және ұңғыма геофизикасының үлкен деректер массивтерін кешенді өңдеу әдістемесін әзірлеу. оңтайлы төсеу және көлденең ұңғымаларды бұрғылау» - Алматы, 2023, 32б.

     4. Абетов А.Е. (Сәтбаев университеті), Колесов В.В. (ASTechnology» - «Бұрғылау кезінде көп зондты индукциялық каротаж деректерін көп параметрлі инверсияға арналған есептеу модульдерінің тәжірибелік үлгілерін әзірлеу, ұңғымаларды далалық геофизикалық зерттеулер мен гидродинамикалық зерттеулерден алынған мәліметтерді өңдеу және интерпретациялау - Алматы, 2023, 85б.

Жарияланымдар

                                                                      1986 жылғы жарияланымдар: 

       1. Кунин Н.Я., Абетов А.Е. Геофизикалық өрістерді талдау негізінде Тұран тақтасының оңтүстік-шығысын тектоникалық аудандастыру – Өзбек геология журналы, Ташкент, Фан, No4, 1986 ж. 58-64 беттер.

                                                                    1987 жылғы жарияланымдар: 

      2. Кунин Н.Я., Абетов А.Е. Сейсмикалық мәліметтерді пайдалана отырып, Тұран тақтасының оңтүстік шекарасын анықтау – Мәскеу, КСРО ҒА ИПИ баспасы, No9, 1987 ж., 58-68 б.

     3. Абетов А.Е. Сейсмикалық мәліметтер бойынша Орталық Азия мен оған жақын аймақтардың терең құрылымы – «Абдуллаев оқулары» баяндамаларының тезистері – Ташкент, Фан, 1987, 157-158 б.

                                                                     1988 жылғы жарияланымдар:   

     4. Монография. Кунин Н.Я., Иогансон Л.И., Афонский М.Н., Абетов А.Е., Даукеев С.К. Орталық және Шығыс Азияның континенттік ойпаңдары – Мәскеу, КСРО ҒА БАИ баспасы, 1988, 258б.

     5. Абетов А.Е. Таяу Шығыстың гравитациялық және магниттік өрістерінің құрылымы - Геология және геофизика мәселелері бойынша жас ғалымдар мен мамандардың республикалық конференциясының материалдары - Баку, 1988, 91-93 б.

                                                                       1989 жылғы жарияланымдар: 

     6. Абетов А.Е. Еуразияның оңтүстік бөлігінің кембрийге дейінгі кезеңіндегі палеотектоникалық зерттеу – Өзбек геологиялық журналы, Ташкент, Фан, No6, 1989 ж.

                                                                      1990 жылғы жарияланымдар:   

     7. Кунин Н.Я., Абетов А.Е. Еуразияның Тұран-Иран_Ауған-Тари секторының терең құрылымы, даму тарихы (TIATSE) - Мәскеу, VINITI бөлімі, 851-В-1990.

     8. Абетов А.Е., Шех-Заде Е.Р. Альпі жылжымалы белдеуінің шығыс бөлігінің дамуын плита тектоникасы тұрғысынан сыни талдау-Сов. жас мамандар Загорское-Мәскеу, 1990, 105-107 б.                                                             

                                                                          1991 жылғы жарияланымдар:   

      9. Абетов А.Е. Тұран платформасының оңтүстігінің аралық құрылымдық кезеңінің мұнай-газ әлеуетінің перспективалары – Киршина А.В.-ның редакциясымен «Өзбекстанның мұнай-газ потенциалын зерттеудегі геофизикалық зерттеулер» жинағында – Ташкент, САИГИМС, 1991 ж. , 72 шығарылым, 98-205 б.  

      10. Моногаф. КСРО-ның терең құрылымы (И.Х.Хамрабаева, Т.Е.Ергешев, Х.Ю.Юсупходжаев, А.Е.Абетов, С.С.Сейдузова және т.б.) - Мәскеу, Наука, 1991, 300б. 

       11. Абетов А.Е. Тұран платформасының оңтүстігінің аралық құрылымдық кезеңінің мұнай-газ әлеуетінің перспективалары – Киршина А.В.-ның редакциясымен «Өзбекстанның мұнай-газ потенциалын зерттеудегі геофизикалық зерттеулер» жинағында – Ташкент, САИГИМС, 1991 ж. , 72 шығарылым, 98-205 б.                                       

                                                                               1992 жылғы жарияланымдар:

       12.  Abetov, A.V., Atabayev, K.A., Babadzhanov, T.L, Yusupkhodzhayev, K.I., Yachmennikov, Y.M.  Deep structure of central Asia. 1992. International Geology Review. 34(3), с. 279-297. III-квартиль.

       13. Ергешев Т.Е., Абетов А.Е., Чирикин В.В. Арал-Гиссар линиясының геофизикалық өрістері мен терең құрылымы – Өзбек геология журналы, Ташкент, Фан, №3-4, 1992. 13-18 б.

                                                                                1993 жылғы жарияланымдар:

      14. Абетов А.Е. Қарабеауыл-Қойташ ГСС профилі бойынша жер қыртысы мен жоғарғы мантиядағы көлбеу шекаралардың бөлінуі – Ташкент, Өзбекстан Республикасы Ғылым академиясының хабарлары, №6, 1993 ж., 44-47-беттер.

     15. Кунин Н.Я. Абетов А.Е. Еуразияның Тұран-Иран-Ауған-Тарим секторының (ТИАТСЭ) геологиялық дамуы тақта тектоникасы позициясынан – Ташкент, Өзбекстан Республикасы Ғылым академиясының хабарлары, № 4, 1993, 48-бет. 50.

                                                                                 1994 жылғы жарияланымдар: 

     16. Абетов А.Е. Қуаныш-Қосқалиннің орталық бөлігінің палеозой шөгінділерінің құрылымы (сейсмостратиграфиялық талдау бойынша. ИГИРНИГМ жинағында "Өзбекстан және оған іргелес аумақтардың мұнай-газ әлеуетін дамытудың проблемалық мәселелері" Абидов редакциясымен. А.А.- Ташкент, ИМР, 1994, 42-49 б.

     17. Абидов А.А., Абетов А.Е., Киршин А.В. Тұран платформасының оңтүстік шекарасында – Ташкент, Өзбекстан Республикасы Ғылым академиясының хабарлары, No6, 1994 ж., 47-49-беттер.

     18. Абидов А.А., Абетов А.Е., Киршин А.В. Тұран платформасының оңтүстігінің терең құрылымы және оған іргелес облыстар туралы – Ташкент, Өзбекстан Республикасы Ғылым академиясының хабарлары, No8, 1994, 43-45 б.

    19. Абидов А.А., Абетов А.Е., Киршин А.В. Палеозойлық рифт құрылымының Чарджоус адымының шегінде оқшаулануы – Ташкент, Өзбекстан Республикасы Ғылым академиясының хабарлары, No7, 1994, 37-38-беттер.

    20. Бабажджанов Т.Л., Абетов А.Е., Рубо В.В., Рзаева В.А. Сейсмикалық мәліметтер бойынша Бұхара-Хиуа мұнай-газ аймағының аралық құрылымдық кезеңінің құрылымының ерекшеліктері – Өзбек геология журналы, Ташкент, Фан, No2, 1994 ж. 66-71 беттер.

    21. Абидов А.А., Абетов А.Е., Атабеков И.У., Ходжиметов А. Орталық Азия тау белдеуінің геодинамикалық моделі (мысалы, Памир-Индукуш сейсмикалық ошақтық аймағы) - Баяндамалардың тезистері. Литосферадағы кернеулер бойынша 1-ші халықаралық семинар – Мәскеу, ИГИРГИ, 1994, 1-2 бет.

    22. Бабажджанов Т.Л., Абетов А.Е., Рзаева В.А. Батыс және Солтүстік-Батыс Өзбекстан платформалық аймақтарының шоғырланған қыртысындағы деформация кернеулерінің негізгі деңгейлері (Бұхара-Хиуа облысы, Шығыс Үстірт) - Баяндамалар тезистері. Литосферадағы кернеулер бойынша 1-ші халықаралық семинар – Мәскеу, ИГИРГИ, 1994, 8-11 б.

                                                                                  1995 жылғы жарияланымдар: 

      23. Абидов А.А., Абетов А.Е., Киршин А.В. Шығыс Үстірт геофизикалық өрістеріндегі жер қыртысының соңғы қозғалыстарының көрінісі – Ташкент, Өзбекстан Республикасы Ғылым Академиясының хабарлары, No2, 39-42 б.

      24. Абидов А.А., Абетов А.Е., Киршин А.В. Қуаныш-Қосқалы оқпанының іргетасы геологиялық-геофизикалық мәліметтер бойынша – Ташкент, Өзбекстан Республикасы ҒА есептері, No7, 29-31 б.

     25. Абетов А.Е. Қарбекауыл-Қойташ профилі бойынша литосфералық модельдердегі көлбеу сейсмикалық шекаралардың маңызы туралы – Өзбек геология журналы, Ташкент, Фан, №3, 1995 ж. 41-43 беттер.

     26. Абетов А.Е., Киршин А.В. Тұран платформасының солтүстігі мен оңтүстігінің терең құрылымы мен геологиялық эволюциясындағы айырмашылықтар – Ташкент, Өзбекстан Республикасы Ғылым академиясының хабарлары, No7-8, 1995, 56-57-беттер.

                                                                           1996 жылғы жарияланымдар: 

     27. Абидов А.А., Абетов А.Е., Киршин А.В., Рзаева В.А. Құрылымының ерекшеліктері мен мұнай-газ әлеуетінің перспективалары Қуаныш-Қосқала консолидацияланған жер қыртысының түрлеріне байланысты ісінеді-Ташкент, Өзбекстан Республикасы Ғылым академиясының баяндамалары, №7-8, 55-бет. -57.

     28. Абетов А.Е., Юлдашев Ж.Ю. Батыс Өзбекстанның платформалық территориялары мен Оңтүстік Тянь-Шаньның орогендік аймақтарының конъюгациясы.«ӨзбекНИПИНефтегаз» жинағында ред. Ерматова М.Қ., Умарова Х.У., Ташкент, ГКРОП, 1996, 24-32 б.

     29. Абетов А.Е. Жер қыртысының соңғы қозғалысының геофизикалық өрістермен байланысы және Бұхара-Хиуа аймағының юраға дейінгі тау жыныстары кешендерінің құрылымдық ерекшеліктері туралы - ИГИРНИГМ жинағы «Мұнай және газ геологиясы және Өзбекстандағы көмірсутегі қорларының өсуі мәселесі. ", ред. Е.А.Мамаджанова, Ташкент 1996, 19-27 б.

     30. Абетов А.Е., Авазходжаев Х.Х., Киршин А.В. Қуаныш-Қосқалы шөгіндісінің Ақшалақ-Қарашалақ аймағының юраға дейінгі шөгінділерінің геологиялық-геофизикалық моделі. IGIRNIGM жинағы «Мұнай және газ геологиясы және Өзбекстандағы көмірсутегі қорларының өсу мәселесі», ред. Е.А.Мамаджанова, Ташкент 1996, 27-36 б.

     31. Абидов А.А., Абетов А.Е., Киршин А.В., Авазходжаев Х.Х. Палеозойдағы Қуаныш-Қосқалы тектоникалық белдеуінің геодинамикалық эволюциясы туралы – Өзбек геология журналы, Ташкент, Фан, No3, 91-97 б.

     32. Бабаджанов Т.Л., Абетов А.Е., Рубо В.В., Рзаева В.А. Шығыс Үстірттің оңтүстік бөлігінің шоғырланған жер қыртысының геодинамикалық моделі – Өзбек геология журналы, Ташкент, Фан, No6, 3-9 б.

     33. Абетов А.Е., Киршин А.В., Рзаева В.А. Юаньға дейінгі түзілімдердің мұнай-газ әлеуетінің перспективаларына байланысты палеозойдағы Судоч шұңқырының геологиялық дамуы - Баяндамалардың тезистері. Республикалық ғылыми-техникалық конференция «Геология и развития нефтегаз кен орындарын Өзбекстанда», Ташкент, НК «Узбекнефтегаз», 1996 ж., 82-84 б.

     34. Бабаджанов Т.Л., Абетов А.Е., Рубо В.В., Масумов А.С., Рзаева В.А. Орталық Азияның батысындағы герциндік құрылымдар жүйесіндегі Солтүстік Үстірттің тектоникалық орны - Баяндамалар тезистері. Республикалық ғылыми-техникалық конференция «Геология и развития нефтегаз кен орындары Өзбекстанда», Ташкент, НК «Узбекнефтегаз», 1996 ж., 47-49 б.

     35. Бабаджанов Т.Л., Абетов А.Е., Рубо В.В., Масумов А.С., Мамадалиев Т. Батыс Өзбекстан мысалында герциндік құрылымдағы қатпарлы жүйелер мен қатты блоктардың артикуляциясы мәселесіне – Баяндамалар тезистері. Республикалық ғылыми-техникалық конференция «Өзбекстандағы геология және мұнай және газ кен орындарын игеру», Ташкент, «Өзбекнефтегаз» НК, 1996, 75-77 б.

                                                                                  1997 жылғы жарияланымдар: 

     36. Абетов А.Е. Қуаныш-Қосқалиннің орталық бөлігінің пермь-триас шөгінділерінің сейсмикалық фациялық талдауы – Өзбек геология журналы, Ташкент, Фан, No4, 8-15 беттер.

     37. Акрамходжаев А.М., Киршин А.В., Абетов А.Е. Палеозойдағы Бұхара-Хивва аймағының геодинамикалық эволюциясы және юраға дейінгі кен орындарының мұнай-газ өнімділігінің генетикалық әлеуетін алдын ала бағалау - «Геодинамикалық эволюция және шөгінді бассейндердің мұнай-газ потенциалы» жинағында, Мәскеу, Наука, 1997, 176-181 беттер.

    38. Абидов А.А., Абетов А.Е., Ходжиметов Х.Х. Орталық Азияның геодинамикалық құрылымдарының процестерін олардың мұнай-газдылығы мәселелерін шешу үшін модельдеу - «Геодинамикалық эволюция және шөгінді бассейндердің мұнай-газдылығы» жинағында, Мәскеу, Наука, 1997, 152-162 б.

                                                                                  1998 жылғы жарияланымдар: 

     39. Абетов А.Е., Киршин А.В., Плотников С.В. Үстірттің жоғарғы палеозой жыныстарындағы органикалық заттардың өнімділігінің генетикалық потенциалының жүзеге асу динамикасы – «Өзбекстанның мұнай және газ геологиясы» жинағы, ИГИРГИМ, Ташкент, 1998 ж., 22-34 б.

     40.  Абетов А.Е. Қуаныш-Қосқалин тектоникалық аймағының юраға дейінгі тау жыныстары кешендеріндегі және Судоч науасындағы тұзақтардың ықтимал үлгілері - Сб. «Өзбекстанның мұнай-газ геологиясы», ИГИРГНИМ, Ташкент, 1998, 3-13 б.

     41. Бабажджанов Т.Л., Абетов А.Е., Рубо В.В. Ассакеуден ойпатының терең құрылымы мен мұнай-газ әлеуеті туралы жаңа деректер - Oil and Gas Journal, Fan, Ташкент, 1998, №1, 59-62 беттер.

     42.Бабажджанов Т.Л., Абетов А.Е., Рубо В.В., Рзаева В.А. Шығыс Үстірттің аралық құрылымдық кезеңінің кешендерін талдау (сейсмикалық мәліметтер бойынша) – «Мұнай және газ» журналы, Фан, Ташкент, 1998, No5, 13-18 б.

     43. Бабажджанов Т.Л., Абетов А.Е., Рубо В.В. Сейсмостратиграфия деректері бойынша Чарджоус адымының орталық бөлігінің юраға дейінгі тау жыныстары кешендерінің құрылымы – «Мұнай және газ» журналы, Фан, Ташкент, 1998, No6, 12-23 б.

                                                                                  1999 жылғы жарияланымдар: 

       44. Абетов А.Е., Лабутина Л.И., Патласова М.Г. Арал-Үстірт аймағындағы IGIRNIGM ғылыми-зерттеу әзірлемелерінің негізгі нәтижелері және олардың жақын болашақтағы даму бағыттары – «Өзбекстанның мұнай-газ геология ғылымы және көмірсутектерді іздеу және барлау мәселелерін шешу» жинағы. депозиттер», Ташкент, 1999, 81-93 б.   

      45. Абетов А.Е., Лабутина Л.И. , Патласова М.Г. Литология, стратиграфия және Ассакеуден ойпаты солтүстік жағының Юраға дейінгі тау жыныстары кешендерінің жоғарғы бөлігіндегі мұнай және газ құрамының болашағы туралы жаңа идеялар - Жинақ «Өзбекстанның мұнай-газ геология ғылымы және оның шешімі. көмірсутегі кен орындарын іздеу және барлау мәселесі», Ташкент, 1999, 112- 123 б.

      46. Абетов А.Е., Рыбачков А.В., Рахматов Б.С. Өзбекстанның платформа территорияларының юраға дейінгі тау жыныстары кешендерін зерттеу әдістемесінің мәселелері – «Өзбекстанның мұнай-газ геология ғылымы және көмірсутек кен орындарын іздеу және барлау мәселесін шешу» жинағы, Ташкент, 1999 ж., 93-112 б. 

      47. Абетов А.Е., Патласова М.Г. Судочий шұңқырының Юраға дейінгі тау жыныстары кешендерінің мұнай-газ әлеуетінің келешегі – «Өзбекстанның мұнай-газ геология ғылымы және көмірсутек кен орындарын іздеу және барлау мәселесін шешу», Ташкент, 1999 ж., 123-бет. 132.

                                                                                 2000  жылғы жарияланымдар: 

       48. Бабаджанов Т.Л., Абетов А.Е., Киршин А.В., Рубо В.В. Солтүстік Үстірт шұңқырлар жүйесінің солтүстік және оңтүстік бөліктерінің жоғарғы палеозой кен орындарының мұнай-газ әлеуетінің генетикалық алғышарттарын салыстырмалы талдау – Ташкент, Фан, Өзбек геология журналы, № 5-6, 2000, 1-бет. 40-44.

      49. Бабаджанов Т.Л., Абетов А.Е., Киршин А.В. Арал-Үстірт аймағының шоғырланған жер қыртысының геодинамикасы және онымен байланысты седиментосфераның төменгі қабаттарының мұнай-газ әлеуетінің келешегі – «Жер қойнауының мұнай-газ әлеуетін болжаудың геодинамикалық негіздері» атты республикалық ғылыми-техникалық конференция". Ташкент, 2000, 8-14 беттер.   

      50. Киршин А.В., Абетов А.Е., Мухутдинов Н.У. Үстірт және Бұхара-Хиуа аймақтарының Юраға дейінгі мұнай және газ көздерінің органикалық заттарының өнімділігінің генетикалық әлеуетін жүзеге асыру динамикасының салыстырмалы талдауы – «Мұнайдың болжамды геодинамикалық негіздері» республикалық ғылыми-техникалық конференциясы және жер қойнауының газ әлеуеті», Ташкент, 2000, 36-38 б. 

     51. Бабаджанов Т.Л., Абетов А.Е., Рубо В.В. Сейсмостратиграфиялық талдау бойынша палеозойдағы Судох ойпасының терең құрылымы мен геологиялық дамуы – Геология және минералдық ресурстар, Ташкент, Фан, No4, 2000, 11-15 б.

     52. Бабажанов Т.Л., Абетов А.Е., Рзаева В.А. Батыс Өзбекстанның шоғырланған жер қыртысындағы деформация кернеулерінің негізгі деңгейлері – «Жер қойнауының мұнай-газ әлеуетін болжаудың геодинамикалық негіздері» республикалық ғылыми-техникалық конференциясы, Ташкент, 2000 ж., 14-18 б.

     53 . Бабажанов Т.Л., Абетов А.Е., Рзаева В.А. Бұхара-Хиуа аймағындағы шоғырланған жер қыртысының сейсмикалық модельдері мен геодинамикасы – Республикалық ғылыми-техникалық конференция «Жер қойнауының мұнай-газ әлеуетін болжаудың геодинамикалық негіздері», Ташкент, 2000 ж., 38-41 б.

                                                                                 2001  жылғы жарияланымдар:   

     54. Абетов А.Е., Абдуллаев Г.С., Лабутина Л.И. Параметрлік ұңғыманы бұрғылаудың ғылыми-практикалық нәтижелері №1 Арқа-Құнград-Ташкент, Фан, Өзбекстан мұнай және газ журналы, №2, 2001, 22-32 б.

     55. Киршин А.В., Абетов А.Е., Мухутдинов Н.У. Өзбекстанның Юға дейінгі тау жыныстары кешендерінің мұнай-газ әлеуетінің геологиялық-геофизикалық және генетикалық алғышарттары - «Мұнай және газ геологиясының заманауи мәселелері» жинағы, Мәскеу, Ғылыми әлем, 2001, 140-145 б.

                                                                                 2002  жылғы жарияланымдар:  

      56. Бабаджанов Т.Л., Абетов А.Е., Рубо В.В. Өзбекстанның платформалық территорияларының аралық құрылымдық кезеңінің кешендерінің генезисі, геологиялық даму тарихы, тектоникасы және мұнай-газ әлеуеті – Ташкент, Фан, Өзбек геология журналы, No4, 2002 ж.  

      57. Абетов А.Е. Аралмор ойпатының төменгі-орта юра кен орындарының мұнай-газ әлеуетінің болашағы туралы – Геология және геофизика, Ташкент, Фан, 2002, № 4, 15-19 б.    

      58. Абетов А.Е., Лабутина Л.И., Абетов Е.Е. Оңтүстік-Шығыс Арал теңізіндегі мұнай мен газдың геологиясы және болашағы – Ташкент, Фан, Өзбекстан мұнай және газ журналы, No4, 2002, Ташкент, No2, 2002 ж.                      

                                                                                 2003  жылғы жарияланымдар: 

      59. Абетов А.Е., Акименко Л.М., Лабутина Л.И. Батыс Барсакелмес ауданында мұнай мен газды барлауды қайта бастаудың орындылығы туралы – Өзбек мұнай және газ журналы – Ташкент, Фан, №6, 2003, 35-39 б.

      60. Абетов А.Е. Оңтүстік-Шығыс Арал аймағындағы Юраға дейінгі тау жыныстары кешендерінің рифт генезисі мәселесі бойынша – Ташкент, Фан, Өзбекстан геология журналы, No1, 2003 ж.

      61. Абетов А.Е., Хусанов С.Т., Ахмедов П.У. Үстірт өңіріндегі мұнай және газ кен орындарын іздеудің дәстүрлі емес объектілері – Мәскеу, Мұнай және газ геологиясы., №6, 2003 ж.

      62. Абетов А.Е. Үстірт аймағындағы аралық құрылымдық кезең кешендерін зерттеу әдістемесіндегі жаңа тәсілдер -Ташкент, Өзбекстан мұнай және газ журналы, №5, 2003 ж.

      63. Геологиялық барлау жұмыстарының жаңа бағыты) Арал-Үстірт өңірінің төменгі көмір кен орындарында жарылғыш заттардың жинақталуын іздеудің дәстүрлі емес объектілері - Мұнай-газ өнеркәсібі, № 2, 2003 ж., 25-32 б.

                                                                                   2005  жылғы жарияланымдар: 

     64. Умаров М.У., Абетов А.Е., Есімханова А.Қ. Ақыртөба жерасты газ қоймасын физика-геологиялық модельдеу ерекшеліктері – «Қазақстандағы мұнай өнеркәсібінің даму мәселелері мен болашағы» жинағында, Алматы, 2005 ж.                                                                                             

                                                                                    2006  жылғы жарияланымдар:

      65. Абетов А.Е., Толыбаева Д.Н. Ақыртөба жерасты газ қоймасының (ЖГҚ) бірінші қабатын пайдалану кезіндегі асқынулар және оларды жою мүмкіндігі – Тверь, Каротажник, 2006ж., 43-50 б.  

                                                                                    2009  жылғы жарияланымдар:

     66.  Abetov A., DCS Almaty. Reservoirs properties and lithology of Pashiskiy horizon on seismic attributes analysis and mapping on Prigranichnoe oil field in the Pre-Caspian depression. Reservoir Characterization Simposium, 2009, 2p.

                                                                                    2011 жылғы жарияланымдар:

      67. Polyakov I, Abetov A., DCS Almaty. The new approach in 3D structural modeling on the sedimentary tract outcropping of oil-bearing rock - - underground petroleum systems at the Norio and Satskhenesi oil fields, Georgia. Reservoir Characterization Simposium, 2011, 3p.

                                                                                    2013 жылғы жарияланымдар:

       68. Bakhtiyar D., Abetov A.E., Mykhazhanov A., Yessalina S. Seismic facies analysis and petroleum prospect assessment in the Upper Paleozoic sediments of the Tuskum field- Reservoir Simposium, Schlumberger, 2013, 3p.  

       69. Deliya, S.V. Valisevich, A.Y. Abetov, A.E. Bulybenko, K.A. Khusainov, R.F. New technologies application to solve practical challenges in exploration and development of HC in the Russian sector of Caspian SeaSociety of Petroleum Engineers. SPE Arctic and Extreme Environments Conference and Exhibition, AEE 2013. 2013 | conference-paper. III - квартиль.

                                                                                       2015 жылғы жарияланымдар:

      70. Абетов А.Е., Досымбекова Ж.Б. Орталық Азия мен Қазақстанның шөгінді бассейндерінің сазды кен орындарындағы дәстүрлі емес су қоймалары. Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының жаңалықтары, Геология және техникалық ғылымдар сериясы. 2015| журнал-мақала. 2-том, 410-саны (2015 ж.), б. 31-42,

     71. Абетов А.Е., Ахметов Е.М., Жылқыбаева Г.А., Абетова С.А. Оңтүстік Тянь-Шань мен Тұран тақтасының түйісу аймағының шоғырланған жер қыртысының геологиялық құрылымы мен геодинамикасы. ҚазҰТУ хабаршысы. 2015.

     72. Әуез Әбетов, Гүлнар Жылқыбаева Қайнет Истеков. Орталық Азия мен Қазақстанның кейбір аймақтары мысалында литосфераның геодинамикасы және терең құрылымы. Монография. ISBN: 978-3-659-71751-2. LAP LAMBERT Academic Publishing Imprint der/ – OmniScriptum GmbH & Co компаниясының сауда белгісі. KG Heinrich-B6cking-Str. 6-8, 66121 Saarbrucken, Deutschland / Германия. 2015, 48 бет

     73. Абетов Әуез, Жылқыбаева Гүлнарам, Жылқыбаев Тобыл Тереңдік құрылымы, сейсмикалық модельдері, консолидацияланған жер қыртысының реологиясы мен геодинамикасы. Canadian Scientific Journal. Issue 1.2015. б. 65-77.

     74. Абетов А.Е., Ахметов Е.М., Абетова С.А. Шығыс Үстірт пен Оңтүстік-Батыс Арал өңірінің поролдарының юраға дейінгі кешендеріндегі көмірсутекті тұзақтардың болжамдық үлгілері. Геология ғылымдары институтының 75 жылдығына арналған «Қазақстан Республикасының геологиясы, тау-кен өнеркәсібі және минералдық ресурстарын дамыту перспективалары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Қ.И.Сәтпаева, Алматы, 2015, 412-419 б

     75. Абетов А.Е., Жылқыбаева Г.А., Жылқыбаев Т.Қ. Консолидацияланған жер қыртысының сейсмикалық модельдері, реологиясы және геодинамикасы. Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының жаңалықтары, Геология және техникалық ғылымдар сериясы. 2015| журнал-мақала. 1-том, 409-саны (2015 ж.), б. 46-55,

    76. Абетов А.Е., Алешин А.П., Ахметов Е.М., Горбатиков А.В., Ердяков И.Л., Малышев О.А. микросейсмикалық зондтау әдісі (МСС). «Геология, геофизика және металлогенияның қазіргі мәселелері» мәжілісіне тезистер, Ташкент, 2015, 13-18 б.

     77. Абетов А.Е., Алешин А.П., Ахметов Е.М., Горбатиков А.В., Ердяков И.Л., Малышев О.А. Мұнай және кен орындарының құрылымдарын зерттеудің тиімді құралы ретінде микросейсмикалық зондтаудың инновациялық әдісі. «KGF, Oil & Gas, 2015» форумына тезистер, Астана, 2015 ж.

                                                                                      2016 жылға арналған басылымдар:

     78. Абетов А.Е., Ниязова А.Т. Солтүстік Үстірттің аномальды геомагниттік өрістері. Мақала. «Қазіргі ғылымның теориясы мен тәжірибесі» XXI халықаралық ғылыми конференция материалдары, Мәскеу, 2016 ж.

     79. Абетов А.Е., Абетова С.А. Үстірттің жоғарғы палеозойлық шөгінділеріндегі органикалық заттар өнімділігінің генетикалық потенциалының жүзеге асу динамикасы. Жинақта: Томск политехникалық институтында «Пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу мен барлаудың геофизикалық әдістері» кафедрасының құрылғанына 70 жыл толуына арналған халықаралық қатысумен Бүкілресейлік ғылыми-практикалық конференция материалдары -Томск: Баспа үйі Томск политехникалық университетінің, 2016., 77- 82 б.

     80. Абетов А.Е. Құдайбергенова С. Пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу мен барлауда жер үсті толқындарын қолданудың теориялық және практикалық аспектілері. Ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары: «Ғылым мен инновацияны дамыту тұжырымдамасы: жас ғалымдардың көзқарасы» – Алматы, Каспий университеті, 2016 ж.

     81. Абетов А.Е., Бағдатұлы М. CDP-3D сейсмикалық барлау әдістемесі Қарашқазған аймағындағы тұз асты кен орындарының геологиялық құрылымын зерттеудің тиімді құралы ретінде. Ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары: «Ғылым мен инновацияны дамыту тұжырымдамасы: жас ғалымдардың көзқарасы» – Алматы, Каспий университеті, 2016 ж.

     82. Абетов А.Е., Абетова С.А. «Ant-tracking» алгоритмі арқылы объектілерді модельдеу кезіндегі тектоникалық бұзылыстарды түсіндіру және анықтау. Ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары: «Ғылым мен инновацияны дамыту тұжырымдамасы: жас ғалымдардың көзқарасы» – Алматы, Каспий университеті, 2016 ж.

                                                                                       2017 жылғы жарияланымдар:

     83. Абетов А.Е., Жаркинбеков Т.Н., Маемер М.Й., Ораз Б.Б, Ниязова А.Т. Сейсмикалық барлау бойынша ағылшын-орыс-қазақ терминологиялық түсіндірме сөздігі. Көкшетау, Көкшетау мемлекеттік университетінің Редакциялық-баспа бөлімі.Ш. Уәлиханова. 2017, 441б., ISBN 978-601-261-332-2.

     84. Абетов А.Е., Ниязова А.Т., Абетова С.А. Солтүстік Үстірт аймағының ірі геоқұрылымдарындағы гравитациялық және геомагниттік өрістердің аномалияларының корреляциясы. Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ Хабаршысы, Алматы, 2017 No6

     85. Абетов А.Е., Ниязова А.Т., Саурықов Ж.Ж. Солтүстік Үстірттің гравитациялық өрісті аудандастыру аномалиялары және жертөле құрылымымен байланысы // Cambridge University Press, ISSN: 0016-7568

     86. Абетов, А.Ниязова, А.Сауриков, З. монтаж геософт оазисінде солтүстік Үстірт аймағының геодензистік және геомагниттік модельдері үшін Эйлер нүктелерін 3D модельдеу. Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының жаңалықтары, Геология және техникалық ғылымдар сериясы. 2017 | журнал мақаласы

    87. Абетов А.Е., Ниязова А.Т. Гравитациялық зерттеу мәліметтері бойынша Солтүстік Үстірттің геологиялық құрылымының аймақтық ерекшеліктері. Геология, геофизика және металлогенияның өзекті мәселелері, Ташкент, 2017, 91-95 б.

    88. Абетов А.Е., Ниязова А.Т. Саурықов Ж.Ж. Эйлер нүктелерін үш өлшемді модельдеу нәтижелері бойынша Солтүстік Үстірт аймағының шөгінді жамылғысында магнитті бұзатын объектілердің жоғарғы жиектерін бөлу және негізгі гравитацияны бұзушы шекараны анықтау. ХХХІІ Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Қазіргі ғылымдағы өзекті мәселелер және оларды шешу жолдары» Ресей, Мәскеу, 2017. ISSN - 2411-6467

    89. Абетов А.Е., Абетова С.А. Petrel* бағдарламалық құралында «Ant-tracking» алгоритмін қолдана отырып, объектілерді модельдеу кезінде тектоникалық бұзылуларды түсіндіру – «Геология и консервация жер қойнауы», Алматы, No4, 2017 ж., 51-55 б.

    90. Абетов А.Е., Құдайбергенова С. Пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу мен барлауда Рэйлей беттік толқындарын қолданудың теориялық және практикалық аспектілері.Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Қазақстандағы геологиялық барлаудың инновациялары мен перспективалық технологиялары, Алматы, 2017 ж., 116-121 б.

                                                                                         2018 жылғы жарияланымдар:

    91. Абетов А.Е., Ниязова А.Т., Саурықов Ж.Ж. Солтүстік Үстірт аймағының сингулярлы Эйлер нүктелерінің геомагниттік және тығыздық модельдерінің орны. Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ Хабаршысы, Алматы, 2018 ж. No4

    92. Абетов А.Е., Муллағалиев Ф.А., Коликов Қ.С. Қарағанды ​​көмір бассейніндегі метанды өндірудің проблемалары мен болашағы - Газ саласындағы ғылым және технология, «Газпром Дизайн» ЖШС (Санкт-Петербург), 2018 ж., 87-95 б.

    93. Абетов А.Е. Муллағалиев Ф.А., Коликов Қ.С. Көмір қабатындағы метанды барлау және өндіру, Қарағанды ​​көмір бассейніндегі газсыздандыру мәселелері мен болашағы – «Геология және минералды ресурстарды сақтау», No2, 2018 ж., 10-17 б.

    94. Абетов А.Е., Муллағалиев Ф.А., Коликов Қ.С. Көмір қабатындағы метанды барлау және өндіру, Қарағанды ​​көмір бассейніндегі газсыздандыру мәселелері мен келешегі – VII семинар «Көмір кен орындарынан метан өндіру. Проблемалар мен перспективалар», 2018 жылғы 12 сәуір, И.М. Губкин, Мәскеу.

    95. Абетов А.Е., Өзбеков А.Н. Орталық Қазақстанның аномал магнит өрісі- Геология және жер қойнауын қорғау, Алматы 4(69) 2018 ж.

    96. Абетов А.Е.Өзбеков А.Н. Орталық Қазақстандағы техногендік және тектоникалық сейсмикалық - Академик М.А. атындағы XXII халықаралық симпозиум материалдары. Усовтың 155 жылдығына арналған академик В.А. Обручевтің 135 жылдығына академик М.А. Усов, Сібір тау-кен және геология мектебінің негізін қалаушылар және Сібірдегі тау-кен инженерлерінің алғашқы дипломын алғанына 110 жыл толды. Геология және жер қойнауын игеру мәселелері, Томск 2018, I том, 441-444 б.

    97. Абетов А.Е., Тен В.В. Қисық сызықты және көлбеу шекараларды анықтау мәселелерін шешу кезіндегі CDP сейсмикалық барлаудағы көші-қон түрлендірулері - Академик М.А. атындағы XXII Халықаралық симпозиум материалдары. Усовтың 155 жылдығына арналған академик В.А. Обручевтің 135 жылдығына академик М.А. Усов, Сібір тау-кен және геология мектебінің негізін қалаушылар және Сібірдегі тау-кен инженерлерінің алғашқы дипломын алғанына 110 жыл толды. Геология және жер қойнауын игеру мәселелері, Томск 2018, I том, 452-454 б.

                                                                                     2019 жылғы жарияланымдар:

    98. Абетов А.Е., Ибатов М.К, Борисенко Г.Б., Портнов В.С., Байгазиева Г.Т. Каротаж терминдерінің ағылшын-орыс-қазақ түсіндірме сөздігі. Қарағанды: ҚарМТУ Баспасы.,2019, 364б. ISBN 978-601-315-522-7.

    99. Абетов А.Е., Ниязова А.Т. Солтүстік Үстірт аймағының терең құрылымы мен геофизикалық өрістері. «Мұнай-газ геологиясының өзекті мәселелері және жер қойнауының көмірсутектік әлеуетін игерудің инновациялық әдістері мен технологиялары» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдар жинағы, Ташкент, қазан 2019 ж. 272-280 б.

    100. Абетов А.Е., Ниязова А.Т. Солтүстік-Үстірт аймағының негізгі геоқұрылымдарының шоғырланған жер қыртысының терең құрылымы. Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ Хабаршысы, Алматы, 2019 ж. No5 (135) 43-51 б.

    101. Абетов А.Е., Волож Ю.А., Ниязова А.Т. Солтүстік Үстірт аймағының шөгінді жамылғысының негізгі шекараларының корреляциялық талдауы. Томск политехникалық университетінің хабаршысы. Георесурстар инженериясы. 2019. V. 330. № 12. 179–188 DOI 10.18799/24131830/2019/12/2418

    102. Гриб, Н.Н., Узбеков, А.Н., Имаев, В.С., Гриб, Г.В., Абетов, А.Е. Өнеркәсіптік жарылыстардың сейсмикалық әсерлерінің нәтижесінде тау жыныстары массаларының геоэлектрлік қасиеттерінің өзгеруі. OP конференциялар сериясы: Жер және қоршаған орта туралы ғылым. 362-том, 1-шығарылым, 2019 жылғы 15 қараша, мақала № 0121205 Дүниежүзілік көпсалалы Жер туралы ғылымдар симпозиумы, WMESS 2019; Прага; Чех Республикасы; 2019 жылғы 9 қыркүйектен 2019 жылғы 13 қыркүйекке дейін

    103. Абетов А.Е., Салауватова А.Е. Қарашығанақ мұнай-газ конденсаты кен орнының солтүстік қапталындағы 3-ші игеру объектісінің құрылымдық-қалыптастығының, қабат-өткізгіштігінің және кен орнының сипаттамасы - Барлау және кен орны геофизикасының теориясы мен практикасы: сб. ғылыми еңбектер. Пермь мемлекеттік ұлттық зерттеу университеті, Пермь 2019, б. 31-41.

    104. Абетов А.Е., Құдайбергенова С. Геодинамикалық қауіп факторлары Бозачинск қоймасының көмірсутегі кен орны мысалында - Мұнай-газ геологиясы мен геохимиясындағы жаңа тенденциялар. II ғылыми конференция материалдарының жинағы. Пермь мемлекеттік ұлттық зерттеу университеті, Пермь 2019, 9-17 бет.

    105. Абетов А.Е., Абетова С.А. Заманауи бағдарламалық қамтамасыз етуде сейсмикалық фациялардың динамикалық интерпретациясы - Мұнай-газ геологиясы мен геохимиядағы жаңа тенденциялар. II ғылыми конференция материалдарының жинағы. Пермь мемлекеттік ұлттық зерттеу университеті, Пермь 2019, 100-110 бет.

    106. Абетов А.Е., Коломатская О.В. Геотерикалық бағдарламалық жасақтамадағы күрделі құрылымды су қоймаларындағы жүйелер мен жарықшақ аймақтарын тіркеу деректерін және ядролық үлгілердің зертханалық талдауын қолдану арқылы алу - Геология және Жердің бағаналары, 3(72) 2019, 48-53 б.

    107. Абетов А.Е., Коломатская О.В. Каспийге дейінгі бассейн: Кешенді турнистік қоймалардағы сынған жүйелер мен сынған аймақтарды анықтау үшін GeoTeric бағдарламалық құралын қолдану – Мұнай және газ № 4 (112), 2019, б. 62-74.

    108. Абетов А.Е., Өзбеков А.Н. Орталық Қазақстанның терең құрылымы – ҚазҰТУ Хабаршысы, Алматы, 2019 ж., No6 (136) 28-34 б.

    109. Абетов А.Е., Коломатская О.В. Каспий маңы ойысы: тектоникалық бұзылулар жүйелерін және Турналық кешенді қабаттардағы жарықтар аймақтарын анықтау үшін GeoTeric бағдарламалық құралын қолдану - Мұнай және газ № 4 (112), 2019 ж. 62-74.

    110. Абетов А.Е., Өзбеков А.Н. Орталық Қазақстанның терең құрылымы мен сейсмикалық белсенді аймақтары - Мұнай-газ геологиясының өзекті мәселелері және жер қойнауының көмірсутектік әлеуетін игерудің инновациялық әдістері мен технологиялары. Халықаралық конференция материалдары. Ташкент 2019, б. 281-285.

    111. Абетов А.Е., Өзбеков А.Н., Ахметов А.А. Орталық Қазақстанның жылу өрістері – ҚазҰТУ Хабаршысы, Алматы, 2019 ж., No4 (134) 355-360 б.

    112. Сағынбаева А.Н., Абетов А.Е., Джайкиева С.С. Өзен газ-мұнай кен орнындағы Ю-13 және Ю-14 қабаттарының петрофизикалық үлгілерінің салыстырмалы талдауы - Пайдалануы қиын қорлармен және дәстүрлі емес қабаттармен кен орындарын игерудің заманауи әдістері. Сенбі. халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Атырау, 2019 ж., 424-434 б.

    113. Абетов А.Е., Өзбеков А.Н. Орталық Қазақстанның гравитациялық кен орны және оны құрайтын аумақтары - Геология және минералдық ресурстарды қорғау, Алматы 2(71) 2019 ж.

    114. Акжигитова А., Тургазинов И.,  Артуров Г.. Қазақстандағы георадарлық зерттеулердің даму бағыттары мен перспективалары.Сәтбаев оқуларының материалдары. Инновациялық технологиялар - Қазақстан Республикасы экономикасының кен және мұнай-газ секторларындағы іргелі және қолданбалы міндеттерді табысты шешудің негізгі. 1-том, 546-550 беттер.

     115. Абетов А.Е., Исагалиева А.К.Оңтүстік Торғай ойпаты ұңғымаларына негізгі талдау және каротаж. Сәтбаев оқуларының материалдары. Инновациялық технологиялар - Қазақстан Республикасы экономикасының кен және мұнай-газ секторларындағы іргелі және қолданбалы міндеттерді табысты шешудің негізгі. Том 1, б.574-578.

     116. Коломацкая О.В., Абетов А.Е. Заманауи бағдарламалық қамтамасыз етуде сынық дәліздерін шығару. Сәтбаев оқуларының материалдары. Инновациялық технологиялар - Қазақстан Республикасы экономикасының кен және мұнай-газ секторларындағы іргелі және қолданбалы міндеттерді табысты шешудің негізгі. Том 1, б.582-586.

     117. Абетов А.Е., Муканов Д., Акжигитова А, Омирбаева А., Артуров Г., Салауатова А. Геологиялық барлау нәтижелері, мұнай мен газдың ресурстары мен қорлары туралы халыққа есеп беру кодексін әзірлеу қажеттілігін негіздеу – халықаралық геологиялық қоғамдастыққа интеграциялау. Сәтбаев оқуларының материалдары. Инновациялық технологиялар - Қазақстан Республикасы экономикасының кен және мұнай-газ секторларындағы іргелі және қолданбалы міндеттерді табысты шешудің негізгі. Том 1, б.586-591.

     118. Абетов А.Е., Сағынбаева А.Н. Өзен кен орнындағы 13-горизонттағы терригендік су қоймаларының петрофизикалық үлгілерін салу.Сәтбаев оқуларының материалдары. Инновациялық технологиялар - Қазақстан Республикасы экономикасының кен және мұнай-газ секторларындағы іргелі және қолданбалы міндеттерді табысты шешудің негізгі. Том 1, б.603-607.

                                                                                        2020 жылға арналған басылымдар:

    119. Абетов А.Е., Ниязова А.Т. Солтүстік Үстірт аймағының және триастағы іргелес аудандардың геологиялық эволюциясы. Геология және жер қойнауын қорғау №1 (74) 2020, Алматы ХҒС-2414-4282. 31 - 39 бет.

    120. Абетов А.Е., Ниязова А.Т. Солтүстік Үстірт аймағының геологиялық даму тарихындағы юра кезеңі. Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ Хабаршысы, Алматы, 2020 № 4 (140) 33-41 б.

   121. ​​Абетов А.Е., Ниязова А.Т. Палеозой дәуіріндегі Солтүстік Үстірт аймағының геологиялық даму тарихы. Қазіргі әлемдегі өзекті ғылыми зерттеулер // Журнал – Украина, 2020. – Шығарылым. 3(59), 2-бөлім - 122 б. ISSN 2524-0986 наурыз 2020/

   122. Абетов А., Волож Ю., Ниязова А. Солтүстік Үстірт аймағының негізгі геоструктураларының құрылымдық элементтерінің корреляциясы – Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының геология және техникалық ғылымдар сериясы материалдары. Алматы, 2 том (2020 ж.) Әсер ету коэффициенті: 0,64, ISSN 2518-170X (Онлайн), ISSN 2224-5278, III-квартиль.

   123. Абетов А.Е, А.Н.Узбеков, Н.Н.Гриб, В.И.Имаев. Орталық Қазақстанның тау-кен өнеркәсібінің жаңа тектоникасы және қазіргі геодинамикасы – IOP конференциялар сериясы: Жер және қоршаған орта туралы ғылым, 459 (2020). 042011.

   124. Ә.Е.Әбетов., Д.Б. Мұқанов.Геологиялық барлау жұмыстарының қорытындылары, мұнай мен газдың ресурстары мен қорлары туралы халыққа есеп берудің қазақстандық кодексі – халықаралық геологиялық қоғамдастыққа интеграция – ҚазҰТУ Хабаршысы, Алматы, 2020 ж., № 5 (141) 17-24 б.

    125. Абетов А.Е., доктор Гриб Н.Н., Өзбеков А.Н., Мельников, А.Е., Малинин, Ю.А. Орталық Қазақстандағы тау-кен массасының физикалық-механикалық қасиеттерінің кеңістіктік өзгергіштігі | Variabilidade espacial de propriedades fisicas e mecânicas de massa rochosa no Cazaquistão Central. Periodico Tche Quimica, 2020, 17(34), б. 718-726. IV-квартиль.

    126. Абетов А.Е., Өзбеков А.Н. Орталық Қазақстанның геофизикалық өрістері, тектоникасы және металлогениясы - Геология және жер қойнауын қорғау No3 (76) 2020, 13 б.

    127. Абетов А.Е. Өзбеков А.Н. Орталық Қазақстанның геофизикалық өрістері және сейсмикалықтығы. Ұлттық ядролық орталықтың хабаршысы. 4-шығарылым, желтоқсан 2020 ж. Б.119-127.

    128. Абетов А.Е., Өзбеков А.Н. Орталық Қазақстандағы геофизикалық кен орындарының терең құрылымы мен таралу ерекшеліктері. Әсер ету коэффициенті 0,388. Известия ТПУ. (2020). ISSN 2413-1830, III-квартиль

     129. Абетов А.Е., Өзбеков А.Н. Орталық Қазақстанның сызықтық және мозаикалық гравитациялық аномалиялары мен сейсмикалығын түсіндіру әдістеріне - Жинақта: Геология және жер қойнауын игеру мәселелері. Академик М.А. атындағы XXIV халықаралық симпозиум материалдары. Студенттер мен жас ғалымдардың мұрты. Ұлттық зерттеу Томск политехникалық университеті. 2020. С. 319-320. 44. Abetov A.E., Nïyazova A.T. Soltüstik Üstirt aymağınıñ jäne trïastağı irgeles awdandardıñ geologïyalıq évolyucïyası. Geologïya jäne jer qoynawın qorğaw №1 (74) 2020, Almatı XĞS-2414-4282. 31 - 39 bet.

      130. Коломацкая О.В., Абетов А.Е. Ақаулар мен сынықтарды модельдеуге арналған заманауи бағдарламалық қамтамасыз ету. Сәтбаев оқуларының материалдары "Сәтбаев оқулары- 2020". Том I, б.310-314.

                                                                                        2021 жылға арналған басылымдар:

     131. Абетов А. Е., Ессиркепова Ш. Б., Кожамсугиров Д. Мұнай-газ геологиясының қолданбалы мәселелерін шешудегі аэрогамма-спектрометриялық зерттеулердің тиімділігі  - Геология және жер қойнауын қорғау / шығарылым 1(78) 2021ж.,

     132. Абетов А.Е., Ессиркепова Ш. Б. Курто М. Дж. Үстірт өңірінің оңтүстік бөлігіндегі көмірсутектер кен орындарын барлау кезінде геомагниттік өрісті түрлендіру және оларды түсіндіру.  ҚР ҰҒА жаңалықтары. Геологиялық және техникалық ғылымдар сериясы, 2021, 6-том. III - квартиль.

     133. Абетов А. Е., Құдайбергенова С. С. ҚМГКК-дағы суффозиялық және карст процестерін геологиялық-геофизикалық және геодезиялық әдістермен кешенді зерттеу. ҚР ҰҒА жаңалықтары. Геология-техникалық ғылымдар сериясы, 2021, Т. 5, б. 6-14, III - квартиль.

     134. Абетов А. Е., Құдайбергенова С. С., Сидоров В. А. Көмірсутектер кен орындарындағы жер бетінің деформациясын бақылауға тұжырымдамалық көзқарас. Еуропалық геологтар мен инженерлердің қауымдастығы, ISSN 2214-4609, 17-ші ЕАГЕ ғылыми-практикалық конференциясының материалдары-инженерлік және тау Геофизикасы 2021, сәуір 2021, Геленджик, 2021 Том, 1-11 бет. III-квартиль

     135. Абетов А. Е., Құдайбергенова С. С. Көмірсутектер кен орындарында геодинамикалық полигондар мен геодинамикалық мониторинг технологияларын жасау. Сәтбаев Университетінің Хабаршысы, 143 Том № 3, Алматы, 2021.

    136. Абетов А. Е., Құдайбергенова С. С. "Геологиялық барлаудағы мұнай мен газдың геологиясы мен геохимиясын дамытудың жаңа бағыттары"атты II ғылыми конференция материалдары. - Пермь, 2019. - б. 9-17.

     137. Абетов А., Абетова С. Оңтүстік Тянь-Шань мен Тұран платформасының түйіскен жер қыртысының геодинамикасы, NUUz хабаршысы, ACTA NUUz Mirzo Ulugbek nomidagi Uzbekistan Million University Ilmiy Journal, Ташкент, 2021 (2), 135-144 беттер.

    138. Бектібаева М., Меңдібаев Н., Бигелдиев А., Абетов А., Түлебаева Р., Ермұханбет А. Қарағанды ​​көмір бассейніндегі шахтада орындалған петрофизикалық талдаудың жұмыс процесі. Мұнай инженерлерінің қоғамы - SPE Ресей мұнай технологиялары конференциясы 2021, RPTC 2021, II-квартиль.

     139. А.Салауатова, А.Е. Абетов. Айыршағыл кен орнының тұз асты кен орындарының геологиялық құрылымы Сәтбаев оқулары халықаралық конференциясы. Алматы. 2021, б.795-799.

     140. Каиров Д.С. Абетов А.Е. Жартөбе ауданы үшін 3D CDP далалық сейсмикалық барлау технологиясы және деректерді өңдеу техникасы. Сәтбаев оқуларының халықаралық конференциясы. Алматы. 2021, б.832-836.

    141. А.С. Жұмағұлов, Абетов А.Е. Шу-Сарысу ойпатының орта-жоғарғы палеозой кен орындарының мұнай-газ потенциалының геохимиялық және гидрогеологиялық белгілері. Сәтбаев оқуларының халықаралық конференциясы. Алматы. 2021, б.803-807.

                                                                                        2022 жылға арналған басылымдар:

     142. Katrenov Zh., Abetov A. Modern trends in field seismic a cquisition and acquired data processing methods - Proceedings of the scholarly abstracts European Academic Science and Research. © EASR © SciPub.de, April, 2022, p.43-44.

     143. Z. Katrenov, A.Abetov , Z. Meng,T. Jia ng.Modern seismic acquisition methods based on compressive sensing, simultaneous source recording and compressive reconstruction. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences. 4 (454), 2022, p. 122-135, ISSN 2224 5278,DOI:10.32014/2022.2518-170X.205.

     144. A. Abetov, S. Kudaiberge-nova. Environmental safety issues and challenges and geodynamic monitoring at the Кarachaganak oil and gas condensate field- Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2022, № 3, p.118-124, ISSN 2071-2227, E-ISSN 2223-2362,II-квартиль

    145. A.E. Abetov, Sh.B. Yessirkepova, J. Curto Ma.  Gravity field transforms at the exploration for hydrocarbon field in the southern part of the Ustyurt region - News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences. 3 (453) May – June 2022, p. 19-31, Almaty, NAS RK, III - квартиль.

     146. Абетов А.Е., Исаев С.А., Қадыров А.Ғ. Сейсмикалық барлау және терең бұрғылау жұмыстары бойынша Каспий маңы ойпатының шығысындағы Темір карбонатты массивінің жоғарғы девон және төменгі-орта карбон қабатының терең жатқан карбонатты кен орындарының құрылымы (Бозоба Западная мысалында) – Халықаралық геологиялық форум. Мақалалар жинағы. KONG материалдары. Алматы, мамыр 2022 ж., 267-279 б.

     147. А.Е. Абетов, С.С. Құдайбергенов. Батыс Қазақстандағы көмірсутек кен орны мысалында потенциалды геодинамикалық қауіп факторларын анықтау критерийлері / Т.Н.Жаркинбековты еске алуға арналған «Қазіргі білім беру технологияларын қолдану арқылы геологияның, экологияның және химияның іргелі және қолданбалы аспектілері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция, 2022 ж., 3-7 беттер.

     148. Абетов А.Е., Есіркепова Ш.Б. Үстірт аймағының оңтүстік бөлігіндегі көмірсутегі кен орындарын іздеуде геомагниттік өрістің трансформаторлары және оларды түсіндіру, өңдеу және талдау. Жарқынбеков Т.Н., 2022 ж., 19-25 б. еске алуға арналған «Заманауи білім беру технологияларын қолдану арқылы геология, экология және химияның іргелі және қолданбалы аспектілері» халықаралық ғылыми-практикалық конференция.

    149. Ниязова А.Т., Абетов А.Е. Солтүстік Үстірт аймағындағы Арыстан кен орны мысалында жергілікті және аймақтық құрылымдардың корреляциялық талдауы. Жарқынбеков Т.Н. еске алуға арналған «Заманауи білім беру технологияларын қолдану арқылы геология, экология және химияның іргелі және қолданбалы аспектілері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. 2022. 96-99 беттер.

     150. Абетов А.Е., Каиров Д.С. Батыс Қазақстандағы көмірсутектер кен орнының мысалында геодинамикалық тәуекелдің әлеуетті факторларын анықтау критерийлері. "Сәтбаев оқулары-2022. Қазіргі ғылыми зерттеулердің трендтері". 2022 жылғы 12 сәуір I Том, Б. 59-67.

                                                                                       2023 жылға арналған басылымдар:

     151. Abetov, S. Kudaiberge-nova. Geodynamic hazards and risk assessment at the Karachaganak oil, gas, and condensate field- Geodesy and Geodynamics, September 2022. II- квартиль.

    152. A.E. Abetov, Sh.B. Yessirkepova, J. Curto Ma, 2023 Remote sensing at the study of the thermal field of the South Ustyurt  Region to find hydrocarbon deposits. T News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences. 2 (458), March – April 2023, pp. 6-16, Almaty, NAS RK, ISSN 2518-170X (Online) ISSN 2224-5278 (Print), III - квартиль.

     153. Abetov A.E., Yessirkepova Sh.B., Julia Barbosa Curto Ma. The Geomagnetic Field Transformants and Their Complexing with Data of Gravitational, Thermal and Radioactive Fields: During the Exploration of Hydrocarbon Fields at the Southern Part of the Ustyurt Region- Publishing House IntechOpen, in the book  "GIS and Spatial Analysis", ISBN 978-1-80356-597-2, London, England, 2023, 27p. DOI: http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.111560

     154. Абетов А.Е., Мұқанов Д.Б.Рифтинг Оңтүстік Торғай шөгінді бассейнінің геологиялық дамуының бор дәуіріне дейінгі тарихында – Халықаралық Сәтбаев конференциясының материалдары 2023 «Ғылым және технология: идеядан іске асыруға», Алматы, 2023 ж., 41-48 б.      

      155. Абетов А.Е., Есіркепова Ш.Гравитациялық өріс трансформаторлары Оңтүстік Үстірт өңіріндегі көмірсутек кен орындарын іздеуде – Халықаралық Сәтбаев конференциясының материалдары 2023 «Ғылым және технология: идеядан іске асыруға», Алматы, 2023 ж., 48-56 б.

     156. Бақтығалиева Н.Ж., Абетов А.Е. Байшонас мұнай кен орнындағы ұңғымаларды каротаждау – Сәтбаев 2023 халықаралық конференциясының материалдары «Ғылым және технология: идеядан іске асыруға», Алматы, 2023 ж., 93-100 б.

    157. Катренов Ж.С., Абетов А.Е., Мэн Ж., Джанг Т. Сейсмикалық мәліметтерді алу және өңдеудің инновациялық әдістері – Сәтбаев атындағы халықаралық конференция материалдары 2023 «Ғылым және технология: идеядан іске асыруға», Алматы, 2023 ж., б. 168-175.

    158. Абетов А.Е., Құдайбергенова С.С. Батыс Қазақстандағы көмірсутегі кен орны мысалында геодинамикалық қауіп факторларын зерттеу – Сәтбаев 2023 халықаралық конференциясының материалдары «Ғылым және технология: идеядан іске асыруға», Алматы, 2023 ж., б. 175-180.

     159. Abetov A.E., Uzbekov A.N. Tectonics and gravity field structure of Central Kazakhstan- Naukovyi Visnyk, 4(196), 2023, pp.18-26.  https://doi.org/10.33271/nvngu/2023-4/018.

      160. Абетов А.Е., Умирова Г.К., Джукебаев М.И. Геофизикалық барлау әдістерінің ағылшынша-орысша-қазақша терминологиялық сөздігі - .- Алматы: ҚазҰТУ баспасы, 2023 - 398 б.

      161.  Abetov  А.Е., Mukanov D.B. History of the geological evolution of the South Turgay basin in the Pre–Cretaceous-NEWS of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan SERIES OF GEOLOGY AND TECHNICAL SCIENCES ISSN 2224–5278 Volume 4. Number 460 (2023), pp. 6–23 https://doi.org/10.32014/2023.2518-170X.315. 

      162. Abetov  А.Е., Mukanov D.B. Structure anf interpretation of the anomaleous magnetic field of the South Turgay Petrleum Region -  Naukovyi Visnyk, 5 (197), 2023, pp.5-11. https://doi.org/10.33271/nvngu/2023-5/005.

     163.  Abetov А.Е., Uzbekov N.B. , Uzbekov А.N. Structure and interpretation of the anomaleous geomagnetic field of Central Kazakhstan - NEWS of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan SERIES OF GEOLOGY AND TECHNICAL SCIENCES ISSN 2224–5278 Volume 5. Number 461. Sеptember- October 2023, pp. 8–22. https://doi.org/10.32014/2023.2518-170X.295. 

Докторанттардың әлеуетті зерттеу жұмыстары

1. Қазіргі заманғы бағдарламалық қамтамасыз етудегі мұнай-газдылықтың аймақтық және жергілікті болжамы (Қазақстанның шөгінді бассейндері мысалында). 2. Көмірсутектер кен орындарын іздеу кезіндегі геологиялық-геофизикалық әдістердің ұтымды кешені (Қазақстанның мұнай-газ бассейндері мысалында). 3. Көмірсутектер кен орындарында тез өзгеретін техногендік процестерді зерттеу және картаға түсіру кезіндегі геодинамикалық мониторингтің заманауи технологиялары. 4. Метан көмір қабаттарын петрофизикалық интерпретациялау және геологиялық-гидродинамикалық моделдеу (Қарағанды көмір бассейнінің Тентек және Долинка свиталары мысалында). 5. Әртүрлі жастағы шөгінді кешендерді сейсмофациалдық талдау, әлеуетті мұнайлы-газды аймақтар мен аралықтарды анықтау, Қазақстанның шөгінді баммейндері бойынша қазіргі заманғы бағдарламалық қамтамасыз етуді "Hi-Tech" пайдалана отырып, КС ықтимал тұзақтары бар учаскелерді болжау. 6. Заманауи бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана отырып, бассейндік модельдеу (шөгінді бассейндердегі мұнай-газ жүйелерін зерттеу). 7. Бассейндік модельдеу (палеогеографиялық, палеотектоникалық және палеогеохимиялық әдістерді пайдалана отырып, шөгінді бассейндердің мұнай-газдық жүйелерін зерттеу).

8. Әлеуетті геофизикалық өрістердің деректері, кенді провинциялардың, тораптардың және аймақтардың терең құрылымы мен сейсмикалығы бойынша кенді провинцияларды, тораптарды және аймақтарды кешенді түсіндіру және модельдеу. 9. Геологиялық-геофизикалық деректер кешені бойынша Қазақстанның шөгінді бассейндерінің палеозой шөгінділерінің геологиялық құрылымы мен мұнай-газдылық перспективалары. 10. Геологиялық-геофизикалық деректер бойынша Қазақстанның мұнай-газ бассейндерінің геологиялық тарихындағы рифтогенез процестері. 2D және 3D сейсмикалық барлау деректерін түсіндіру, жыныстардың көкжиектері мен кешендерін физикалық-геологиялық 3D итеративті модельдеу, алаңдар мен кен орындары бойынша геологиялық-геофизикалық және кәсіпшілік деректерді интеграцияланған талдау. Модельдеу объектілері-құрылымдық және құрылымдық емес тұзақтардағы күрделі салынған карбонатты және терригенді резервуарлар, өнімділігі төмен коллекторлар. 11. Құрылымдарды анықтау, карталау және терең бұрғылауға дайындау, геологиялық-геофизикалық және өнеркәсіптік деректерді кешенді талдау. Пайдалы қазбалардың жерлерін табу тұрғысынан перспективалы ғылыми зерттеулердің негізгі бағыттарын әзірлеу. Алаңдар мен горизонттарда соңғысының перспективаларын бағалау. 12. Өнімділіктің генетикалық әлеуетін анықтау, белгісіздіктерді (тәуекелдерді) талдау, Қазақстандағы мұнай және газ кен орындары бойынша аудандар мен жекелеген горизонттардың мұнай-газдылық перспективаларын бағалау. 13. Іздеу, барлау және пайдалану ұңғымаларын салу орнының негіздемесі, әртүрлі ауқымды сейсмикалық түсірілімдер жүргізуге, мұнай мен газдың тікелей белгілері бар барлау бұрғылауынан шығарылған алаңдарда барлау жұмыстарын қайта бастауға негіздеме. 14. Геологиялық-геофизикалық және кәсіпшілік деректерді жүйелі талдау. Мұнай мен газға геологиялық барлау жұмыстарын жедел талдау, неғұрлым перспективалы бағыттар мен барлау/жете барлау объектілерін анықтау, Қазақстанның түрлі стратиграфиялық кешендері мен шөгінді-тау жыныстары бассейндері бойынша мұнай, газ және конденсат қорларының жыл сайынғы өсімін талдау. 15. Қазақстанның әртүрлі жастағы шөгінді бассейндеріндегі шөгінді жамылғының құрылымын, мұнай мен газдың аймақтық шоғырлануын анықтауға перспективалы палеорифт жүйелерінің құрылымдық және формациялық типтерін зерттеу.