Анапияев Бахытжан Бейсенбекович

Анапияев Бахытжан Бейсенбекович

Биология ғылымдарының докторы

Профессор

Қ. Тұрысов атындағы Геология және мұнай-газ ісі институты

Химиялық және биохимиялық инженерия кафедрасы

Email: b.anapiyayev@satbayev.111

H-index:
1

Кәсіби өмірбаяны

Мәскеу ауылшаруашылық академиясында докторлық диссертациясын қорғады. Қ.А. Тимирязев (Мәскеу, 2001), мамандығы 03.00.23 - «Биотехнология». КСРО Медицина ғылымдары академиясының тамақтану институтында, ҚазҰУ ботаника институтында жұмыс істеді. Әл-Фараби, Қазатомөнеркәсіп ҰАК жанындағы Өсімдіктер биологиясы және биотехнология институты, 2010 жылдан бастап мен Сатбаев университетінде профессор болып қызмет етіп келемін. Мен 200-ден астам ғылыми жұмыстардың авторымын, соның ішінде монографиялар, патенттер және авторлық куәліктер. Қазіргі уақытта биотехнология курстарын оқып жатырмын: ағынды суларды өңдеудің инженерлік биоэкотехнологиясы, биоэкогеотехногендік жүйелер мен өндіріс сапасының стандарттары, қоршаған ортаны қорғаудағы нанотехнологияның заманауи беталыстары, бионотехнология, өндірістік биотехнология және т.б.

Университеттің 2012 жылғы үздік оқытушысы

Ғылыми тағылымдамалар: Венгрия ғылым академиясының биологиялық зерттеу орталығында ғылыми тағылымдамадан өтті, ЮНЕСКО қорында тағылымдамадан өтті (Сегед және Годолло, Венгрия), гендік инженерия әдістерін игерді; Өсімдіктер биотехнологиясы және генетикалық инженерия ұлттық институты (Файсалабад, Пәкістан), молекулалық таңбалау әдістерін меңгеру; Бен-Гурион университеті, Шөлді зерттеу институты (Бершеба, Израиль), шөлді агробиология және экология; АҚШ биотехнологиялық орталықтары (Вашингтон, Дес Монис, Сан-Франциско, АҚШ) Кокран қорымен, Биоақауаттылықпен және ГМО-мен; Небраска университеті (АҚШ) CRDF қоры, экология және биологиялық әртүрлілік, экстремалды экологиялық жағдайларға төзімділік, экология; Оқылатын пәндер: «Биоэнергетика: көздер, технологиялар және кәдеге жарату», «Өндіріс қалдықтарын қайта өңдеу биотехнологиясы», «Ғарыштық биотехнология негіздері», «Өнеркәсіптегі бионотехнологиялар», «Ферментативті биотехнология», «Биотехнологиядағы заманауи әдістер», «ДНҚ технологиялары» және басқа

Біліктілікті арттыру 1. Біліктілікті арттырудың халықаралық сертификаты: МАГАТЭ-нің RER5024 техникалық ынтымақтастық жобасы аясында, «Еуропадағы негізгі азық-түлік дақылдарының климаттық өзгерістерге өнімділігі мен тұрақтылығын арттыру. және Орталық Азия» 2023 жылдың 6-17 қарашасы аралығында Түркияның Анкара қаласында өтеді. 2. Біліктілікті арттырудың халықаралық сертификаты: «Климаттың өзгеруіне төзімділікті арттыру үшін өсімдіктердің мутациясының селекциясы және тиімділігін арттыру әдістері» тақырыбындағы аймақтық оқыту курсы, Вена, Австрия, 2021 жылғы 14-24 маусым – Виртуалды іс-шара; 3. Біліктілікті арттырудың халықаралық сертификаты: «Мутантты популяциялардың дақылдарын жақсартудың молекулярлық әдістері» тақырыбындағы аймақтық оқыту курсы, 2022 жылғы 01-05 тамыз – Виртуалды іс-шара; 4. Біліктілікті арттырудың халықаралық сертификаты: 2023 жылдың 21 қарашасы мен 3 ақпаны аралығындағы «Дала эксперименттік жобалау және мутант популяциясын жақсарту үшін деректерді талдау» бойынша аймақтық оқыту курсы Виртуалды іс-шара;

Білімі

1981-1987 жж

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ биология факультеті, биолог-оқытушы, НВ №084516

1992 жыл

Биология ғылымдарының кандидаты, ҚД №068524 дипломы

2001

030023 – «Биотехнология» мамандығы бойынша биология ғылымдарының докторы дипломы, ДК № 010066.

2002

030023 – «Биотехнология» мамандығы бойынша биология ғылымдарының докторы дипломы, № 0003048

Ғылыми жобалар

Біріккен Ұлттар Ұйымының Қоршаған ортаны қорғау бағдарламасы және ҒЭҚ «Қазақстан Республикасындағы биологиялық қауіпсіздік шеңберін құру» ұлттық үйлестіру комитетінің мүшесі, «Өндірістік өндірістің тиімділігі мен экологиялық тұрақтылығын арттыру үшін жаңа материалдар мен технологияларды құру саласындағы химиялық кластердің инновацияларын ғылыми-техникалық негіздеу» мақсатты қаржыландыру жобасының атқарушы. Атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттіктің «Оңтүстік-Шығыс Қазақстанның құрғақ жағдайындағы құрғақшылыққа төзімділігі үшін Triticum aestivum L. бидайды таңдау» халықаралық жобасының жетекшісі, 2020-2023 жж.

Коммерцияландыру жөніндегі жоба менеджері AR 15573770 «Көпмақсатты қолдануға арналған Балдай тәтті құмай шәрбатының өнеркәсіптік өндірісі»

Жарияланымдар

Sagymbayeva A.M., Tomlekova N.B., Anapiyaye B.B. The use of phytoremediation technologies for the purification of soils contaminated with heavy metals // Engineering Journal of Satbayev University Volume 144 (2022), Issue 1, 43-47.  https://doi.org/10.51301/ejsu.2022.i1.07

Belyankova1 Y.O., Dauletbakov A.A. ., Anapiyayev В.В. et.al., Synthesis of 1-propargyl-1-(2-methyl-3-oxo-3-(p-tolyl)propyl)- piperidin-1-ium bromide and its plant growth-stimulating activity assessment // - Chem Bull Kaz Nat Univ, – 2022, -№ 2, - Р.  20-25. https://doi.org/10.15328/cb1259

Dauletbakov A.A., Belyankova1 Y.O., Tursynbek1 S.Y., Anapiyayev В.В. et.al., Conventional and non conventional methods of synthesis and growth-stimulating activity of 3-chloro-N,N-diethyl-N-(2-(mesitylamino)-2-oxoethyl)propan-1- aminium iodide //-Chemical Journal of Kazakhsta, - 2022, - Volume 3, Number 75 (2021), 58 – 66. https://  doi.org/10.51580/2021-1/2710-1185.39

Искакова К.М., Анапияев Б.Б.,  Бейсенбек Е,Б., Капалова С.К., Омарова А.Ш., Сагимбаева А. М.  Изучение факторов влияющих на продуктивность Sorghum bicolor L. в условиях Юго-Востока Казахстана // Сборник Материал. V Междунар. Научно-методической конфер. Роль физиологии и биохимии в интродукции сельхоз. Растений. Москва, 15-19 апреля, 2019 г. – С. 197-202.DOI: 10.22363/09359-2019-197-202

Iskakova K.M., Anapiyayev B.B., Beisenbek E.B., Omarova S.S., Sagimbayeva A.M. Study of Sorghum bicolor L. for bioethanol production in the conditions of the South-East of Kazakhstan // PlantGen2019,  - Р. 88. DOI 10.18699/PlantGen2019-070   

Анапияев Б.Б., Искакова К.М., Бейсенбек Е.Б., Капалова С.К., Сагимбаева А.М., Омарова А.Ш. Особенности устойчивости Sorghum bicolor  L.  к биотическим стрессовым факторам в аридных условиях Юго-Востока Казахстана //   Cборник материалов  V Международной конфер. Москва, 2019,  - С. 197-202. https://doi.org/10.32634/0869-8155-2019-326-1166-170   

Iskakova K.M., Anapiyayev B.B., Beisenbek E.B. et. al., Studying the infection rate of seeds of various genotypes of sweet sorghum (Sorghum bicolor L.). by fungus and bacterial microflora // PlanrGen2019, Plant resistance to patogenes and other biotic stress, 2019, -P. 80-82.   DOI 10. 18699/ICG-PlantGen2019-25.

Тен А.Ю., Зазыбин А.Г.,  Ю В.К., Анапияев Б.Б., Искакова К.М.  и др., Патент РК  «Йодид 1-пропил-1-(2-метил-3-оксо-3-(птолил)пропилил)пиперидин-1-иума, обладающий ростостимулирующими и радиопротекторными свойствами», № 35930, от 04.11.2022 г.