Анапияев Бахытжан Бейсенбекович

Анапияев Бахытжан Бейсенбекович

Биология ғылымдарының докторы

Қауымдастырылған профессор

Профессор

Геология және мұнай-газ ісі институты

Email: b.anapiyayev@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

Мәскеу ауылшаруашылық академиясында докторлық диссертациясын қорғады. Қ.А. Тимирязев (Мәскеу, 2001), мамандығы 03.00.23 - «Биотехнология». КСРО Медицина ғылымдары академиясының тамақтану институтында, ҚазҰУ ботаника институтында жұмыс істеді. Әл-Фараби, Қазатомөнеркәсіп ҰАК жанындағы Өсімдіктер биологиясы және биотехнология институты, 2010 жылдан бастап мен Сатбаев университетінде профессор болып қызмет етіп келемін. Мен 200-ден астам ғылыми жұмыстардың авторымын, соның ішінде монографиялар, патенттер және авторлық куәліктер. Қазіргі уақытта биотехнология курстарын оқып жатырмын: ағынды суларды өңдеудің инженерлік биоэкотехнологиясы, биоэкогеотехногендік жүйелер мен өндіріс сапасының стандарттары, қоршаған ортаны қорғаудағы нанотехнологияның заманауи беталыстары, бионотехнология, өндірістік биотехнология және т.б. Ғылыми тағылымдамалар: Венгрия ғылым академиясының биологиялық зерттеу орталығында ғылыми тағылымдамадан өтті, ЮНЕСКО қорында тағылымдамадан өтті (Сегед және Годолло, Венгрия), гендік инженерия әдістерін игерді; Өсімдіктер биотехнологиясы және генетикалық инженерия ұлттық институты (Файсалабад, Пәкістан), молекулалық таңбалау әдістерін меңгеру; Бен-Гурион университеті, Шөлді зерттеу институты (Бершеба, Израиль), шөлді агробиология және экология; АҚШ биотехнологиялық орталықтары (Вашингтон, Дес Монис, Сан-Франциско, АҚШ) Кокран қорымен, Биоақауаттылықпен және ГМО-мен; Небраска университеті (АҚШ) CRDF қоры, экология және биологиялық әртүрлілік, экстремалды экологиялық жағдайларға төзімділік, экология; Оқылатын пәндер: «Биоэнергетика: көздер, технологиялар және кәдеге жарату», «Өндіріс қалдықтарын қайта өңдеу биотехнологиясы», «Ғарыштық биотехнология негіздері», «Өнеркәсіптегі бионотехнологиялар», «Ферментативті биотехнология», «Биотехнологиядағы заманауи әдістер», «ДНҚ технологиялары» және басқа

Ғылыми жобалар

Біріккен Ұлттар Ұйымының Қоршаған ортаны қорғау бағдарламасы және ҒЭҚ «Қазақстан Республикасындағы биологиялық қауіпсіздік шеңберін құру» ұлттық үйлестіру комитетінің мүшесі, «Өндірістік өндірістің тиімділігі мен экологиялық тұрақтылығын арттыру үшін жаңа материалдар мен технологияларды құру саласындағы химиялық кластердің инновацияларын ғылыми-техникалық негіздеу» мақсатты қаржыландыру жобасының атқарушы. Атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттіктің «Оңтүстік-Шығыс Қазақстанның құрғақ жағдайындағы құрғақшылыққа төзімділігі үшін Triticum aestivum L. бидайды таңдау» халықаралық жобасының жетекшісі, 2020-2023 жж.

Жарияланымдар

1. Seitkali N., Kazez N, Anapiyayev B, Nusipjan A. Biological sctivity assessment of strains of Kazakhstan’s entomopathogenic bacteria which is used to production of biopreparation // Известия НАН РК, № 2 (32), - 2016, - С. 81-85. 

2. Жанбырбаев Е.А., Сарсенбаев Б.А., Рысбекова А.Б., Казкеев Д.Т., Мухамеджанова А.М., Ускенбеков Б.Н., Сартбаева И.А., Анапияев Б.Б. Использование гаплоидной биотехнологии в селекции риса на холодостойкость // Известия НАН, - 2017, - №2 (38),  - С. 41-47. 

3. Anapiyayev B.B., Iskakova K.M., Beisenbek E.B. Haploid biotechnology of wheat: practical results // PlantGen,  -2, -2015,  - P. 4.

4. Искакова К.М., Анапияев Б.Б., Азимова Е.Д. Селекция Triticum aestivum L. на устойчивость к неблагоприятным биотическим факторам окружающей среды методом гаплоидной биотехнологии // Вестник КазНУ им. Аль-Фараби, Сер. Биология, - 2014, - №. 1/2(60), - С. 236-239. 

Оставьте свои данные, чтобы руководитель связался с Вами:

preloader

или Вы можете написать ему на почту, указанную в анкете.