Барменшинова Мадина Бөгембайқызы

Барменшинова Мадина Бөгембайқызы

Техникалық ғылымдар кандидаты

Кафедра меңгерушісі

Металлургия және өнеркәсіптік инженерия институты

Email: m.barmenshinova@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

Кафедра меңгерушісі, техника ғылымдарының кандидаты

Он жылдан астам еңбек тәжірибесі бар оқытушы, байытушы-инженер. Тау-кен ғылымдары ұлттық академиясының корреспондент-мүшесі. Грантты және бағдарламалық-мақсатты қаржыландыру жөніндегі бірқатар ғылыми жобалардың жауапты орындаушысы, шаруашылық шартты жұмыстардың жетекшісі. Ғылыми-техникалық бағдарламалар мен зерттеулер туралы есептерді қалыптастыруда мол тәжірибесі бар. Көптеген ғылыми мақалалардың, 4 инновациялық патенттің авторы. 2010–2012 жж. талантты жас ғалымдарға арналған мемлекеттік ғылыми стипендия лауреаты (ҚР БжҒМ, Астана қ.) атанды. USAID, Professional Development Program for Higher Education Leaders of Kazakhstan бағдарламасының, «Research University» семинарының түлегі

Ғылыми жобалар

2018-2020 жылдарға арналған бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру аясында орындалатын ҒТБ жауапты орындаушысы: BR05235618 "Қазақстан Республикасының тау-кен және тау-кен өңдеу салаларындағы технологиялар мен өндірістерді жаңғырту" (бағдарламаның ғылыми жетекшісі - т. ғ. д., профессор, ҚР ҰҒА академигі Ракишев Б. Р.)

2018-2020 жылдарға арналған гранттық қаржыландыру шеңберінде орындалатын жобаның жауапты орындаушысы: AP05133980 "гравитациялық байыту алдын ала процесін пайдалана отырып, Шалқия кен орнының қорғасын-мырыш кендерін флотациялық байыту технологиясын өңдеу" (жобаның ғылыми жетекшісі – т.ғ. к., доцент Телков Ш. А.).

Жарияланымдар

Sultan Yulusov, Tatiana Y Surkova, Leila U Amanzholova, Madina B Barmenshinova ON SORPTION OF THE RARE-EARTH ELEMENTS //Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 2018.-53 (1), р.79-82. IF=0.6 https://pdfs.semanticscholar.org/2798/13f045dc00ca898f99a6930182066b1779a8.pdf

Tatyana Y Surkova SultanYulusov, Vladlen A Kozlov, Madina Barmenshinova APPLICATION OF HYDROLYTIC PRECIPITATION FOR SEPARATION OF RARE-EARTH AND IMPURITY ELEMENTS //Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 2018.- 53 (1), p.27-30 IF=0.6 https://dl.uctm.edu/journal/node/j2018-1/3_17-100_p_27-30.pdf

Telkov Sh. A., Motovilov I. Yu., Barmenshinova M. B., Medyanik N. L., Daruesh G. S. Substantiation of Gravity Concentration to the Shalkiya Deposit Lead-Zinc Ore. Journal of Mining Science. 2019. No. 3. pp. 99-105. Q3, IF 0,358 www.sibran.ru/en/journals/issue.php?ID=177170&ARTICLE_ID=177182

Motovilov I. Yu., Telkov Sh. A., Barmenshinova M. B., Nurmanova A. N. Examination of the preliminary gravity dressing influence on the Shalkiya deposit complex ore // Non-ferrous metals. 2019. #2, стр. 3-8. http://rudmet.net/journal/1876/article/31893/

Білім беру

1995-2000 жж. Атындағы Жезқазған университеті О.А. Байқоңырова, мамандығы: «Пайдалы қазбаларды байыту», біліктілігі: тау-кен инженер-байыту. 06.30.2000 г. ЖБ № 0004456 үздік дипломымен

2001-2004 жж. - ҚР БҒМ Металлургия және байыту институты (күндізгі аспирантура).

2006 жылы D 53.17.01 диссертациялық кеңесінде «Металлургия және байыту институты» «Берік түпкілікті алтынкварцты кендерді гравитациялы – флотациялы байыту-дың технологиясын жетілдіру» (ғылыми жетекшілер: т.ғ.д., профессор Кенжалиев Багдаулет Кенжалиевич және т.ғ.д., профессор Райвич Илья Давидович). Техникалық ғылымдарының кандидаты (02.07.2007 ж.).