Исмаилова Джамилям Абдулахатовна

Исмаилова Джамилям Абдулахатовна

Ph.D. докторы

Қауымдастырылған профессор

Қ. Тұрысов атындағы Геология және мұнай-газ ісі институты

Мұнай инженериясы кафедрасы

Email: j.ismailova@satbayev.111

H-index:
3

Докторанттардың саны:
3

Кәсіби өмірбаяны

Исмаилова Джамилям Абдулахатқызы, 2008 жылы Қазақстан-Британ техникалық университетіне (ҚБТУ) «Мұнай және газ ісі» мамандығы бойынша түсті, оны орта есеппен 3,9 бағамен бітірді (4.0-ден). «Қазақстандағы Қарашығанақ мұнай-газ конденсаты кен орнының болашағы (өндіріс, жаңа технологиялар және экономика)» тақырыбында диплом қорғады. «Теңізшевройл» компаниясында кен орындарын тәжірибеден өтті (тесттерді талдаумен айналысқан); Шлюмбергерже ұңғымаларды аяқтау бөлімінде  (әр түрлі типтегі орауыштар, ұңғымаға механикалық пакет орнататын); Қарашығанақ Петролиум Оперейтингте (КПО) мұнайды жинау және өңдеу бөлімінде ( көп фазалы шығын өлшеуішті, кен орындарын жинау және дайындау жүйесін) айналысқан.

2012 ж. Францияның Нанси қаласындағы (ENSG) Лотарингия университетінде «Жерасты энергия резервтері: гидродинамика, геология, модельдеу» мамандығы бойынша магистратураға түсті. 2014 жылы магистратураны орта есеппен 3,7 (4.0-тен) бітірді. Оқу барысында ол келесі жобаларды жүзеге асырды:

1) Тоқтаусыз коэффициенттері бар 1D эллиптикалық есептердің жинақталуын және Scilab бағдарламасын қолдана отырып су конустарын модельдеу;

 2) Eclipse300 резервуарлық тренажер бағдарламасын пайдаланып резервуар жағдайындағы көмірсутектердің жылу тұрақтылығы.

Магистратурада оқу барысында екі геологиялық тәжірибеден өтті:

 1) Раймонд Мишельдің (геология және минералды-энергетикалық ресурстарды ұтымды пайдалану бойынша органикалық химия докторы, Франция ұлттық ғылыми-зерттеу орталығы) Люксембургтегі Эльзас, Карьера седиментологиясы мен резервуардың қасиеттерін зерттеу;

2) Эльзастағы Печельбронндағы мұнай жүйесінің седиментологиясын зерттеу.

Оқуды бітіргеннен кейін ол Францияның Нанси қаласындағы Энергетика, теориялық және қолданбалы механика зертханасында (LEMTA) алты айлық тәжірибеден өтті. Зерттеу пәні: Резервуар жағдайындағы көмірсутектердің термиялық тұрақтылығы: реакциялық кинетика мен кеуекті ортадағы көліктің үйлесуі (Әр түрлі процестердің комбинацияларын Эклипс бағдарламалық модельдеу: жоғары температурада мұнайдың крекингі, мұнай компоненттерінің химиялық реактивтілігі, көмірсутектердің кеуекті ортаға қоныс аударуы).

2014 - 2016 - Қ.Тұрысов атындағы Геология және мұнай-газ ісі институтының «Мұнай инженериясы» кафедрасында ассистент-оқытушы болып жұмыс істеді. Ол келесі пәндерден дәріс оқиды: Мұнай және газ кен орындарын игерудің геологиялық негіздері, Мұнай және газ геологиясы, Резервуарлар физикасы.

2015 жылы «Мұнай және газ ісі» мамандығы бойынша докторантураға оқуға түсті. Диссертация 2018 жылдың 7 желтоқсанында қорғалды. Докторантурада оқып жүргенде Лотарингия университетінде (Нанси, Франция) тәжірибеден өтіп, ол Энергетика, Теориялық және Қолданбалы Механика Лабораториясында сандық зерттеулер жүргізді.

2016 -2017 - Жобаның кіші ғылыми қызметкері: «Азотты айдауды ғылыми тұрғыдан қамтамасыз ету және мұнайды жақсартуға арналған сейсмикалық толқындарды ынталандыру» (Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ «ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ-мен бірлесіп).

2018 жылдың басынан бастап қазіргі уақытқа дейін жобаның кіші ғылыми қызметкері «Мұнай ұңғымаларын өндіруді ұлғайту және мұнай қабатын арттырудың тиімді интеграцияланған технологиясын құрудың ғылыми негіздемесі», Г.Ф., Сатбаев университеті.  

2018 жылдың тамыз айынан бастап конкурс қорытындысы бойынша Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ-дың «Мұнай инженериясы» кафедрасына аға оқытушы лауазымына қабылданды. 2019 жылдың қыркүйек айынан – осы кафедраның қауымдастырылған профессоры.

2022 ж. қазан, 2023 ж. тамыз-қазан – шақырылған зерттеуші, Мұнай инженериясы департаменті, Колорадо тау-кен мектебі, АҚШ.

Тілдер: ағылшын, француз (В1).

PC: Eclipse, Comsol Multifhysics, Matlab, Scilab, Skua-Gocad.

Білімі

2015-2018: 6D070800- «Мұнай және газ ісі» мамандығы бойынша докторлық (PhD). Қорғау 12.07.2018 жылы Satbayev University-нде өтті.

2012-2014 жж.: «Жерасты энергетикалық резервуарлар: гидродинамика, геология, модельдеу» мамандығы бойынша магистратура, Лотарингия университеті, Нанси, Франция. GPA 3.7 (4.0 ішінен).

2008-2012: Қазақстан-Британ Техникалық Университетінде (ҚБТУ) мұнай-газ ісі (бакалавр), Алматы, Қазақстан. GPA 3.9 (4-тен).

Ғылыми жобалар

«Балауыздың жоғалуын болжау үшін PVT моделін әзірлеу» (No AP09058452)

Жарияланымдар

Improvement of uniform oil displacement technology on the example of Kazakhstani fields. Journal of Environmental Management and Tourism, Volume IX, Issue 3(27), Summer 2018, Germany, ISSN: 2068-7729, БД Scopus. Р.

* An analysis of reservoir properties of Uzen gas and oil field. Вестник КазНИТУ №2 (114), 2016г. Алматы, РК ISSN: 1680 – 9211.

* Анализ методов воздействия для увеличения нефтеотдачи в неоднородных по проницаемости пластах. Вестник КазНИТУ №1 (125), 2018г. Алматы, РК. ISSN: 1680 – 9211.

* Экспериментальные исследования равномерного профиля вытеснения нефти водой в неоднородных по проницаемости пластах. Вестник КБТУ №1 (2018) , том 15, 2018г, Алматы, ISSN 1998-6688. С.16-22.

*Анализ применения методов поддержания пластового давления в неоднородных пластах. Вестник КазНИТУ №4 (128), 2018г. Алматы, РК. ISSN: 1680 – 9211.

*Увеличение нефтеотдачи в неоднородных по проницаемости пластах. XIV Международная научно-практическая конференция «Advances in Science and Technology» 2018 г., Москва, РФ, ISBN 978-5-6041034-3-2

* Равномерное вытеснение нефти в неоднородных по проницаемости пластах. XX Международная научно-практическая конференция «World science: problems and innovations», часть 1, 2018 г. Пенза, РФ, ISBN978-5-907068-38-4

* Анализ технологий вытеснения нефти различными агентами. XXXVII Международная научно-практическая конференция «Actual scientific research» , 2018 г. Москва, РФ, ISBN 978-5-6040640-7-8

* Научный постер «Термическая стабильность углеводородов в пластовых условиях: кинетика химических реакций, транспорт в пористой среде». (Институт CARNOT, Научное Ателье, Нанси, Франция, 27 мая 2014)

* «Новый подход к изучению метанового газа угольных пластов в Казахстане», EGU Генеральная Ассамблея, Вена, Австрия, Апрель, 2011.

* «Добыча метанового газа угольных пластов в Казахстане», 2nd Международная Научная Конференция, Москва, РФ, 7-8 Декабря, 2010.

Докторанттардың әлеуетті зерттеу жұмыстары

Гетерогенді өткізгіштігі бар қабаттардағы мұнайдың ығысуы.

Парафиннің жоғалуы.