Нұрпейісова Маржан Байсановна

Нұрпейісова Маржан Байсановна

Техникалық ғылымдар докторы

Профессор

Ө.А. Байқоңыров атындағы Тау-кен-металлургия институты

Email: m.nurpeissova@satbayev.111

H-index:
6

Кәсіби өмірбаяны

КазГМИ, КазПТИ. КазҰТЗУ, Сәтбаев университеті

Аспирантура –КазПТИ (1960-1963);КазПТИдың геодезия

кафедрасының ассистенты (1964-1970); геодезия кафедра-

сының аға оқытушысы(1971-1974); геодезия кафедрасының

доценті(1976-1995); 1996 жылдан осы уақытқа дейін

Сәтбаев университеті «Маркшейдерлік іс және геодезия»

кафедрасының профессоры.

Білімі

Тау-кен инженері-маркшейдер, Қазақ тау-кен-металлургия институтын (1960), КазПТИ аспирантурасының күндізгі бөлімін(1964) тамамдаған.

Ғылыми жобалар

1962-1980 жж- «Қарата» ӨБ кеніштерінде тау жыныстары-

ның жылжуын зерттеу» х/д жұмыстардың орындаушысы және

жауапты орындаушысы.

1981-2000 жж. –ҚР «Ррудалық кенорындарын құрама

тәсілмен игерудегі жылжу процесін зерттеу» ш/к

жұмыстарының жетекшісі.

2002-2008 жж.- «Ақжал» карері беткейлерінің орнықтылығын

қамтам асыз ету» х/д жұмыстарының және «Теңіз», «Ботахан»

ГДП-да деформацияларды бақылау».

тем по обеспечению устойчивости бортов карьера Акжал и по

наблюдению за деформациями на ГДП «Тенгиз», «Ботахан»

х/д жұмыстарының жетекшісі.

2009-2011 жж.- «Рудаларды қазып алудың жаңа әдістері мен

геотехнологиялық тәсілдерін жасау, оның ішінде тау-кен

қазбаларының геомеханикалық жағдайын болжау» Жобосының

жауапт орындаушыы.

2015-2017 ж.- Инновациялық басқару тәсілдерін жаасау

арқылы техногендік қауіптің тәуекелін төмендету» Жобасының

жетекшісі.

2017 ж.- «ТНК «Казхром» АK қарасты Дөң қалдықтары

мен тауарлық өнімдеріне маркшейдерлік өлшеулер жүргізуді

бағдарламалық қакмтамасыз ертуді эксперттік бағалау» ш/к

жұмыстарының жетекшісі.

2017 ж.- «Ақжал кенорнында тау-кен қазбаларының

орнықтылығын геотехникалық зерттеулер негізінде кенорны

руалық денелерін қазып алу және кеніштегі тау-кен қысымын

басқарудың ұсыныстарын даярлау» х/д жұмысыныңжетекшісі.

2019 ж.- «Верхне-Андасай кен орнындағы тау жыныстарының

жылжуын зерттеу» ш/к жұмыстарының жетекшісі.

Жарияланымдар

1. Nurpeisova, M.B, Kenesbaeva, A.Levin, E.Baltiyeva, A.Nizamova, M.Аitkazinova, S.Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, Volume 11, Issue 8 Special Issue, 2019, Pages 2075-2083,Geodynamic processes modeling on oil-gas deposits(Article)

      https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85077853955&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=2e5a375a3c66b878805ba35ccf29d5f6&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2857202218883%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=

2. Nurpeisova, M.Kartbayeva, K.Huayang, D., (...), Aimenov, A.Kapassova, A., Еxperience of geodesic observations in Almaty geodynamic polygonJournal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, 11(8 Special Issue), с. 2068-2074, 2019

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85075990635&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=2e5a375a3c66b878805ba35ccf29d5f6&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2857202218883%29&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=

3.S. Aitkazinova, S. Soltabaeva, G. Kyrgizbaeva, K. Rysbekov, M. Nurpeisova Methodology of assessment and prediction of critical condition of natural – technical system, 6DOI: 10.5593/SGEM2016/B22/S09.001

 2016 by Libadmin2016  https://www.sgem.org/sgemlib/spip.php?article8288

4. Nurpeissova, M.Bekbassarov, S.Bek, A., (...), Turisbekov, S.Ormanbekova, AThe geodetic monitoring of the engineering structures stability conditionsJournal of Engineering and Applied Sciences

12(Specialissue11), с. 9151-9163, 2017  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85047446430&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=cd250243eda0a110a221e4627bccfb9b&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2857202210760%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=

Докторанттардың әлеуетті зерттеу жұмыстары

1.Шығыс Сарыоба кенорнындағы деформациялық процестерді  мониторингтеудің геодезиялық әдістерін жетілдіру

2.Лазерлік сканерлеу негізінде карьер нысандарының  3D моделдерін жасаудың әдістерін жетілдіру (Жыланды тобы кенорындары жағдайында)

3.Карьер беткейлерінің орнықтылығын болжаудың  геоинформациялық негіздерін жасау (Акжал карьері жағдайында)

4.Карьер бекейлері мен өндіріс алаңында орналасқан инженерлік құрылыстардың орнықтылығын зерттеудің геодезиялық әдістерін жетілдіру (Акбақай карьері)