Өмірзақова Альфия Кеңесқызы

Өмірзақова Альфия Кеңесқызы

Филология ғылымдарының кандидаты

Ассистент-профессор

Базалық білім беру институты

Қазақ және орыс тілдері кафедрасы

Email: a.omurzakova@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

Өмірзақова Альфия Кеңесқызы – филология ғылымдарының кандидаты, қазақ және орыс тілдері кафедрасының ассистент-профессоры, Сәтбаев университетінің студенттері мен «Әскери іс» кафедрасының қызметкерлеріне мемлекеттік тілді оқытуда тәжірибесі мол және осы саладағы өзекті мәселелермен айналысады. Жалпы ғылыми-педагогикалық өтілі – 19 жыл. HUFS и Cambridge университеттерінің халықаралық сертификаттарының иегері. Сәтбаев университеті Қашықтықтан білім беру институтының студенттеріне жаңа әдістер мен технологияларды қолдана отырып, соның ішінде e-learning негізінде «Академиялық қазақ тілі» пәнін жүргізеді.

Өмірзақова А.К. тілді үйрету әдісін әзірлеуде үлкен тәжірибесі бар, соның ішінде өздігінен үйренуге бағытталған әзірлемелер дайындаған. Бірқатар АТ/АКТ жобаларының орындаушысы: «Қазақ тілінің ауызекі сөйлеу тілінің жиілік сөздігінің әзірлемесі». «Ересек адамдарға қазақ тілін жылдамдата оқытудың қашықтықтық мультимедиялық кешені» оқытудың орыс/ағылшын тілдері үшін», «Онлайн оқыту мультимедиялық қазақ-орыс-ағылшын тілашары», «www. kaz-rus.kz – онлайн аударма қазақша-орысша /орысша- қазақша сөздігі 100 000 сөз», «Қазақ тілінің Интернет арқылы өздігінше үйрету AGIP»

Білімі

жоғары білім

Ғылыми жобалар

Компьютерлік лингвистика, қазақ тілінің лексикалық/грамматикалық жиілік минимумдарын әзірлеу, мемлекеттік тілді өз бетінше үйренуге арналған технологияларды әзірлеу.

Жобалар:

1. Қазақ тілінің ауызекі сөйлеу тілінің жиілік сөздігінің әзірлемесі;

2. Ересек адамдарға қазақ тілін жылдамдата оқытудың қашықтықтық мультимедиялық кешені» оқытудың орыс/ағылшын тілдері үшін;

3. Онлайн оқыту мультимедиялық қазақ-орыс-ағылшын тілашары;

4. www. kaz-rus.kz – онлайн аударма қазақша-орысша /орысша- қазақша сөздігі 100 000 сөз;

5. Қазақ тілінің Интернет арқылы өздігінше үйрету AGIP.

Жарияланымдар

1. Актуальность разработки силлабуса для самостоятельного обучения в телекоммуникационной среде//Образование и наука в России и за рубежом. Международный научный журнал (РИНЦ). – Москва, 2019. №11 (Vol.59). С.31-37.

2.Актуальные вопросы самостоятельного изучения языков в информационно-телекоммуникационной среде//Вестник КазНУ. Серия филологическая. - Алматы, 2019. № 2.

3. Ақпараттық-телекоммуникациялық ортада тілдерді өздігінен үйренуге арналған технология әзірлеудің маңызы //Наука и жизнь Казахстана. – Астана, 2018.-№6.66(1) С.134-138.

4. Техникалық ЖОО-да кәсіби қазақ тілін оқытудың қиыншылықтары//«Ахмет Байтұрсынұлы мұрасы: зерттеу, жүйелеу және насихаттау» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. –Алматы, Тіл білімі институты, 2017.

5. Абай Құнанбаев шығармаларының жиілік сөздігі және қазіргі қазақ тілінің жиілік тізіміне салыстырмалы анализі жайында// ЕҰУ Хабаршысы. - Астана, 2016. (Ә.Құрышжанмен)

6. Особенности устной речевой коммуникации и ТВ фильмов (сценарный материал) // Труды Международных Сатпаевских чтений «Роль и место молодых ученых в реализации новой экономической политики Казахстана». –Алматы, 2015.

7. Кино және ТВ фильмдердің лексикалық бірліктерінің жиілік тізімін зерттеу мәселелері//«Қазақ тілі коммуникативтік мәдени жүйеде: теориясы мен практикасы» халықаралық ғылыми әдістемелік конференция материалдары. - Алматы , 2015

8. О вопросах использования данных по частотным исследованиям казахского языка//«Қазақ тілі коммуникативтік мәдени жүйеде: теориясы мен практикасы» халықаралық ғылыми әдістемелік конференция материалдары. - Алматы , 2015. (Ә.Құрышжанмен)

9. БАҚ мәтіндеріне жиілік талдау жасау мәселелері //«Қазіргі кездегі көп тілді білім беруді дамытудың өзекті мәселелері: Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. - Алматы, 2014. 244-246 бб.