Рафикова Хадичахан Сабыржанқызы

Рафикова Хадичахан Сабыржанқызы

Ph.D. докторы

Қауымдастырылған профессор

Қ. Тұрысов атындағы Геология және мұнай-газ ісі институты

Химиялық және биохимиялық инженерия кафедрасы

Email: kh.rafikova@satbayev.111

H-index:
5

Кәсіби өмірбаяны

2002-2006 жылдары Рафикова Х.С. Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінде химия факультетінде бакалавриат бағдарламасында оқыды. 2006-2008 жылдары Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университетінің «Химия» мамандығы бойынша магистратурада оқыды. 2006 - 2011 жж. Астана және Алматы қалаларындағы қазақ-түрік лицейлерінде химия пәнінен сабақ берді.

2011 жылдан бастап 2014 жылға дейін ол Қазақ-Британ техникалық университетінің докторантурасында «Мұнайхимия» мамандығы бойынша оқып, 2015 жылы докторлық диссертацияны сәтті қорғап, PhD докторы дәрежесін алды.

2014 жылғы маусымда АҚШ-та ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін CRDF №60329 грантын иеленді.

2015-2017 жж. Ол келесі тақырыптар бойынша ғылыми жобалардың орындаушысы болды: 1) «Жаңа көпфункционалды иондық сұйықтықтарды синтездеу әдістерін әзірлеу», 2) «Жасыл мұнайхимиялық синтездің жаңа технологиялары үшін иондық сұйықтық негізінде катализаторларды жасау».

2011-2016 жж. ҚБТУ химиялық инженерия ғылыми-білім беру орталығында тьютор, оқытушы, және аға оқытушы болып жұмыс істеді.

2016-2018 жылдары Сәтбаев университетінде аға оқытушы болып жұмыс істеді. 2019 жылдан бастап Рафикова Хадичахан - Сәтбаев университетінің Химиялық және биологиялық технологиялар институтының қауымдастырылған профессоры және «Мотор отынын азотсыздандыруға және денитрогенизацияға арналған металды иондық сұйықтықтар» тақырыбындағы ғылыми-зерттеу жобасының жетекшісі (2018-2020 жж.) ретінде жұмыс атқарды.

2020-2021 жж. «Химиялық және биохимиялық инженерия» кафедрасының меңгерушісі.

Білімі

2002-2006 ж.ж. - Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Химия кафедрасы, химия бакалавры, № 0001066;

2006-2008 ж.ж. - Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, химия магистрі, № 0006063

2011-2014 ж.ж. - Қазақстан-Британ техникалық университеті, PhD, «Мұнайхимиясы» № 0000934

Ғылыми жобалар

«Моторлы отынды газсыздандыру және денитрогенизация үшін металдары бар ионды сұйықтықтар» ғылыми-зерттеу жұмысы, (2018-2020 жж.), Жоба жетекшісі.

Жарияланымдар

1) K. Rafikova, N. Kystaubayeva, M. Aydemir, C. Kayan, Y.S. Ocak, H. Temel, Zazybin A., N. Gürbüz, İ. Özdemir, Transfer hydrogenation of ketones catalyzed by New Rhodium and Iridium Complexes of Aminophosphine Containing Cyclohexyl Moiety and Photosensing Behaviors of Rhodium and Iridium Based Devices, Journal of Organometallic Chemistry (2014), 758, pp. 1-8.  (Impact Factor: 2.0) doi: 10.1016/ j.jorganchem.2014.01.025. http://dx.doi.org/10.1016/ j.jorganchem.2014.01.025.

2) K. Rafikova, Nurzhamal Kystaubayeva, Murat Aydemir, Yusuf Selim Ocak, Cezmi Kayan, Alexey Zazybin, Fatih Ok, Akın Baysal and Hamdi Temel. Rhodium-catalyzed transfer hydrogenation with aminophosphines and analysis of electrical characteristics of rhodium(I) complex/n-Si heterojunctions.  Appl. Organometal. Chem., 28, pp. 396-404 (2014). (Impact Factor: 2.01) https://doi.org/10.1002/aoc.3140  

3) Meric N., Aydemir M., Isik U., Ocak Y.S., K. Rafikova,  Pasa S., Zazybin A., Temel H. Cross-coupling reactions in water using ionic liquid-based palladium(II)–phosphinite complexes as outstanding catalysts. Applied Organometallic  Chememistry, 2014, V№28, РР. 818–825. (Impact Factor: 2.01) https://doi.org/10.1002/aoc.3205  

4) M. Aydemir,  K. Rafikova, N. Kystaubayeva, S. Pasa, N. Meric, Y.S Ocak, A. Zazybin,  H. Temel, N. Gürbüz, İ. Özdemir. Ionic liquid based Ru(II)–phosphinite compounds and their catalytic use in transfer hydrogenation: X-ray structure of an ionic compound 1-chloro-3-(3-methylimidazolidin-1-yl)propan-2-ol. Polyhedron 81 (2014) pp. 245–255. (Impact Factor: 2.047) https://doi.org/10.1016/j.poly.2014.05.079

5) D. E., Karakaş, Durap, F., Baysal, A., Ocak, Y. S., Rafikova, K., Kaya, E. Ç., Aydemir, M. Transfer hydrogenation reaction using novel ionic liquid based Rh (I) and Ir (III)-phosphinite complexes as catalyst.  Journal of Organometallic Chemistry, 2016, 824, 25-32. (Входит в базы данных Scopus и Thomson Reuters). (Impact Factor: 2.0) https://doi.org/10.1016/j.jorganchem.2016.09.006

6)  A. Zazybin, Rafikova K.S., V.Yu, D.Zolotareva, V.M.Dembitsky, T.Sasaki. Metal-containing ionic liquids: current paradigm and applications. Russian Chemical Review, 2017, 86(12) 1254 -1270 (IF=4.085).  http://dx.doi.org/10.1070/RCR4743 

7) Cezmi K., Nermin M., Rafikova K., Zazybin A., Gürbüz N., Karakaplan  M., Aydemir M. A new class of well-defined ruthenium catalysts for enantioselective transfer hydrogenation of various ketones. Journal of Organometallic Chemistry V. 869,  2018, pp. 37-47. (IF=2.08) https://doi.org/10.1016/j.jorganchem.2018.06.002

8) N. Meriç C. Kayan, K.Rafikova, A. Zazybin, V. Okumuş, M. Aydemir, F. Durap. Synthesis of ionic liquid‑based Ru(II)–phosphinite complexes and evaluation of their antioxidant, antibacterial, DNA‑binding, and DNA cleavage activities Chemical Papers (2019) 73:1199–1208  https://doi.org/10.1007/s11696-018-00670-0

9) Nermin Meriç, Nevin Arslan, Cezmi Kayan, Khadichakhan Rafikova, Alexey Zazybin, Aygul Kerimkulova, Murat Aydemir.Catalysts for the Asymmetric Transfer Hydrogenation of Various Ketones from [3-[(2S)-2-[(diphenylphosphanyl)oxy]-3-phenoxypropyl]-1-methyl-1H-imidazol-3-ium chloride] and [Ru(η6 -arene)(μ-Cl)Cl]2 , Ir(η5-C5Me5)(μ-Cl)Cl]2 or [Rh(μ-Cl)(cod)]2 Inorganica Chimica Acta/ Volume 492, 24 June 2019, Pages 108-118. https://doi.org/10.1016/j.ica.2019.04.016

10) Pasa, S., Gürler, N., Temel, H., Rafikova, K.,& Aydemir, M.  Developments in transfer hydrogenations of aromatic ketones catalyzed by boron compounds.  Journal of Coordination Chemistry, 2017,  70(8), 1357-1367. (IF=1.78) Входит в базы данных Scopus и Thomson Reuters).http://dx.doi.org/10.1080/00958972.2017.1300659. http://dx.doi.org/10.1080/00958972.2017.1300659.