Телков Шамиль Абдулаевич

Телков Шамиль Абдулаевич

Техникалық ғылымдар кандидаты

Доцент

Профессор

Ө.А. Байқоңыров атындағы Тау-кен-металлургия институты

Металлургия және пайдалы қазбаларды байыту кафедрасы

Email: naukaty@mail.333

H-index:
3

Докторанттардың саны:
1

Кәсіби өмірбаяны

Профессор, техника ғылымдарының кандидаты, ЖАК доценті, кенді байыту саласының маманы

Ғылыми қызығушылықтарының бағыты – қара, түсті және асыл металдар кендерінің байытылуын зерттеу. 49 жыл ғылыми-педагогикалық қызметпен айналысады.  Мамандығы бойынша жалпы жұмыс өтілі 51 жыл. 150-ге жуық ғылыми жұмыстардың, 10 патенттің және авторлық куәліктердің авторы. 40-тан астам шаруашылық келісім-шарт жұмыстары және 1 гранттық қаржыландыру жобасының ғылыми жетекшісі. 10 жылдан астам Қазақстан Республикасының Пайдалы қазбалар қорлары жөніндегі мемлекеттік комиссиясының сарапшысы болып табылады. 

Ғылыми бөлімі: 1971 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін полиметалл кендерін (Ертіс, Белоусовск, Риддер-Соколь, Зырян, Шалқия, Жәйрем, Ащысай, Текелі, Тұйық кен орындары), сирек металл кендерін (Тырнауз, Пырқақай, Ингичкин кен орындары), сурьма-сынап кендерін (Хайдарқан кен орындары), барит кендерін (Мырғалымсай, Шығанақ, Ауырташ, Жәйрем, Бестөбе, Қатын-Қамал, Кентөбе, Барит, Жұманақ кен орындары), марганец кендері (Жезді, Үшқатын, Тур, Жомарт, Шығыс және Батыс Қамыс, Айтөкше, Шуылдақ, Керегетас, Суықсу, Қаратас, Жақсы, Ақжар-Сарытұм кен орындары), темір кендері (Үшқатын, Қаражал, Кентөбе, Велиховск, Үлкен Қытай кен орындары), мыс кендері (Қоңырат, Саяқ, Абыз кен орындары), хром кендері (Кемпірсай кен орындары) байыту саласындағы ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін орындау және енгізу тәжірибесі бар. Сондай-ақ техногенді шикізатты өңдеу саласында зерттеумен айналысты: Өскемен ҚМК клинкері.

Білімі

1964 жылы В.И. Ленин атындағы Қазақ политехникалық институтының Металлургия факультетіндегі "Пайдалы қазбаларды байыту" мамандығына оқуға түсіп, оны 1969 жылы бітірді.

1971-1974 жылдары ҚазПТИ аспирантурасында "Асыл металдар металлургиясы және пайдалы қазбаларды байыту" кафедрасында оқыды.

Ғылыми жобалар

№ АР05133980 Гравитациялық байытудың алдын ала процесін пайдалана отырып, Шалқия кен орнының қорғасын-мырыш кендерін флотациялық байыту технологиясын өңдеу

№ 4.956.17 "Қазхром ТҰК "АҚ қалдықтарын гравитациялық байытуға зерттеулер"

№4.943.17 "Ірі кесекті байытудан кейін жатқан марганец шламдары мен ақаулы өнімдердің гравитациялық байытылуын, оларды қайта өңдеу мүмкіндігін анықтаумен, бөлектеу процесін пайдалана отырып, кондициялық марганец концентраттарын ала отырып зерттеу"

№ 4.003.18 "ССКБК" АҚ-дағы ылғалды магнитті сепарацияның жатқан және ағымдағы қалдықтарын зерттеу"

№ 4.017.18 "Өндіріс қалдықтарында ең аз шығындармен 0-50 мм фракциялы темір кендерін байыту технологиясын әзірлеу"

№ 4.035.19 "Борлы кен орнындағы марганец кендерінің байытылуын зерттеу және оларды өңдеу технологиясын әзірлеу"

Жарияланымдар

Рецензияланатын шетелдік ғылыми басылымдардағы, оның ішінде web of Science немесе Scopus, оның ішінде нөлдік емес импакт факторы бар деректер базасымен индекстелетін жарияланымдар тізімі:

1. Sholpan N. Kubekova , Viktoria I. Kapralova and Shamil A. Telkov. Silicophosphate Sorbents, Based on Ore-Processing Plants’ Waste in Kazakhstan // INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL & SCIENCE EDUCATION 2016, VOL. 11, NO. 12, 4985- 4996 http://www.ijese.net/makale/681

2. Sh. A. Telkov, I. Yu. Motovilov, M. B. Barmenshinova, N. L. Medyanik, G. S. Daruesh. SUBSTANTIATION OF GRAVITY CONCENTRATION TO THE SHALKIYA DEPOSIT LEAD-ZINC ORE // Journal of Mining Sciences, 2019 year, number 3. https://www.sibran.ru/en/journals/issue.php?ID=177170&ARTICLE_ID=177182

3. Motovilov I. Yu., Telkov Sh. A., Barmenshinova M. B., Nurmanova A. N. Examination of the preliminary gravity dressing influence on the Shalkiya deposit complex ore // Non-ferrous metals. 2019. #2, стр. 3-8. http://rudmet.net/journal/1876/article/31893/

ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған отандық журналдардағы жарияланымдар тізімі:

1. Кубекова Ш.Н., Капралова В.И., Телков Ш.А., Мотовилов И.Ю., Багиярова Т., Кургалинова А., Алыбаев Ж.А. Новые неорганические материалы на основе отходов обогащения марганецсодержащей руды месторождения Ушкатын III // Вестник КазНИТУ, №1, 2016. С. 479-488. https://official.satbayev.university/download/document/7170/%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%98%D0%9A-2016%20%E2%84%961.pdf

2. Кучербаев Б.Р., Телков Ш.А., Мотовилов И.Ю., Безгинова Л.И. Разработка технологии и сравнительный анализ технологических показателей обогащения рудного отсева крупностью – 13 + 0,0 мм, с использованием процесса отсадки узко классифицированных и широко классифицированных классов крупности, руды месторождения «Западный Каражал» // Вестник КазНИТУ, №2 2016 c.43-47. https://official.satbayev.university/download/document/7169/%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%98%D0%9A-2016%20%E2%84%962.pdf

3. Кучербаев Б.Р., Телков Ш.А., Мотовилов И.Ю., Безгинова Л.И., Жакатаева Н.К. Разработка технологии обогащения рудного отсева крупностью – 13 + 0,0 мм, с использованием редкоземельного валкового магнитного сепаратора, руды месторождения «Западный Каражал» // Вестник КазНИТУ, №3 2016 c.76-81. https://official.satbayev.university/download/document/7167/%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%98%D0%9A-2016%20%E2%84%963.pdf

4. Телков Ш.А., Бакеев Д.С, Ли Э.М. Разработка оптимальной флотационной схемы окисленной медной  руды // Вестник КазНИТУ, №2 2016c 14–18

5. Телков Ш.А., Жубатканова. Обогащение клинкера с использованием процесса осадки //  Вестник КазНИТУ, № 3 2018 c. 356-358

6. Телков Ш.А., Жубатканова. Гравитационная обогатимость клинкера и определение оптимальных параметров его обогащения // Вестник КазНИТУ, № 3 2018 c. 459-462

Докторанттардың әлеуетті зерттеу жұмыстары

1. Темір және түсті металдарды қосымша алу мақсатында магнетитті кенді байыту қалдықтарын өңдеу.

2. Құрамында алтыны бар ҚР кен орнының кенін байытудың гравитациялық-флотациялық технологиясын жасау.