Бегалинов Әбдрахман Бегалыұлы

Бегалинов Әбдрахман Бегалыұлы

Техникалық ғылымдар докторы

Профессор

Ө.А. Байқоңыров атындағы Тау-кен-металлургия институты

Тау - кен ісі кафедрасы

Email: a.begalinov@satbayev.111

H-index:
5

Докторанттардың саны:
5

Кәсіби өмірбаяны

Профессор, техника ғылымдарының докторы

Елу жылдық тәжірибесі бар так-кен инженері, отыз жылдық тәжірибесі бар оқытушы профессор.

Тау-кен металлургия өндірісінің ірі ұйымдастырушысы. Ол тау-кен шеберінен бастап, саланың бірінші көшбасшысына дейін көтерілді. Еліміздің түсті металлургия жүйесіндегі 30 жылдан астам қызметі барысында ол кен өндіру мастигінен Қазақстанның алтын өндіруші бастығы лауазымына дейін көтерілді (кен шебері, учаске бастығы, шахтаның бас инженері, шахтаның бастығы, тау-кен бөлімінің бас инженері, тау-кен байыту комбинатының директоры, Н.К. Алтыналмас президенті) )

Ол арнайы орысша-қазақша терминологиялық сөздіктердің авторларының бірі: «Табигат кор Алматыау әйелдер экологиясы» Алматы, 2002-392б; Кен Кения металлургиясы - Алматы, 2014 - 501бет. Тау профиліндегі арнайы пәндерді мемлекеттік тілде оқыту сапасын жақсарту мақсатында профессор Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің жоспарына сәйкес 4 оқулық пен 3 оқу-әдістемелік құрал жазып шығарды. Олардың негізгісі - жоғары оқу орындарына арналған оқулықтар:  «Шахта және жерасты ғимараттары құрылысының технологиясы» в 2х томах – Алматы, 2011. (І том – 376 стр. том ІІ – 432 стр.); «Тау – кен кәсіпорындарының жерасты кешендерін жобалау» - Алматы, 2011-352 бет; «Тау –кен ісінің негіздері» - оқулық, Алматы – 2016 – 730 бет.

Қазақстан Республикасы Инженерлік академиясының және Халықаралық инженерлік академияның корреспондент-мүшесі,

Қазақ КСР Министрлер Кеңесі сыйлығының лауреаты. Әр жылдарда ол бірқатар компанияларды басқарды, қалалық, аудандық және облыстық халық депутаттар кеңесіне депутат болды; 1990 жылы Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің мүшесі. «Қазақстанның тау-кен журналы» және «кен-геологиялық журнал» журналдарының редакциялық алқасының мүшесі.

150-ден астам ғылыми жұмыстың, оның ішінде 3 монографияның және 5 оқулықтың, 17 өнертабыстың авторы.

Еңбек Қызыл Ту орденімен, «Құрмет белгісі» орденімен, «Ерен еңбегі үшін», I дәрежелі «Кенші даңқы», мерейтойлық медалімен, «Ауғанстандағы соғыс қимылдарының аяқталғанына 25 жыл толуына орай», ТМД СМО, ІІІ дәрежелі «Кенші Даңқы» төсбелгілерімен марапатталған. . Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының «Тау-кен саласындық батыр» құрметті атағына ие болды. Сыйлықтың лауреаты Қ.И. Үздік ғылыми-зерттеу жұмысы үшін Сәтпаевқа. Ресей тау-кен ғылымдары академиясының академигі.

Білімі

1964-1969 жж. Қазақ политехникалық институты, тау-кен факультеті

Мамандығы: «Пайдалы қазбалар кен орындарын ашық әдіспен өндіру технологиясы және кешенді механикаландыру» біліктілігі - тау-кен инженері

Техника ғылымдарының докторы (2000), профессор (2002), корреспондент-мүше Қазақстан Республикасы Ұлттық инженерлік академиясы (1993 ж.) Және Халықаралық инженерлік академия (1995 ж.), АШМ академигі (2006 ж.), Ресей Федерациясының тау-кен ғылымдары академиясының шетелдік мүшесі (2007 ж.). Ғылым және техника саласындағы Қазақ КСР Министрлер Кеңесі сыйлығының лауреаты (1989).

Ғылыми жобалар

Ғылыми жобаларға қатысу:

Ғылыми жетекші - №AP09259631 МФ ҒЗЖ «Құрамында майда және өте майда, тереңде орналасқан, мол көлемді шашыранды алтын кендерін өндірудің және өңдеудің технологиясын жасау (Тақыр-Қалжыр алаңы)» 2021 - 2023жж.

Ғылыми жетекші - «Табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану, шикізат пен өнімді өңдеу» басымдылығы бойынша, жоба нөмірі «2018/АР05133041» «Алтын және отқа төзімді табиғи және техногендік минералды шикізаттан алтын алудың цианидсіз технологиясын жасау» 2018 жылғы 05 наурыздағы № 110 келісімшартқа сәйкес Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ғылым комитеті, 2018 - 2020 жж

Ғылыми жетекші - Келісімшарттық жоба бойынша ғылыми-зерттеу жұмысы: «Нақты тұтынуды анықтай отырып, тазарту және шөгу жұмыстары кезіндегі бұрғылаудың оңтайлы параметрлерін ғылыми зерттеу» тақырыбындағы ғылыми жетекші, № 4.946.17 2017 жылғы 19 сәуірден бастап 30 желтоқсан, 2017 жыл.

Жарияланымдар

Seismic Stability of Tunnels at the Kapchagai Hydropower Plant(Article) Abakanov, T.D., Begalinov, A.B., Abakanov, A.T. Almaty, Kazakhstan Satpaev Kazakh National Technical University, Almaty, Kazakhstan Soil Mechanics and Foundation Engineering Volume 53, Issue 1, 1 March 2016, Pages 60-65  

Extraction technology of fine vein gold ores  Begalinov, A., Serdaliyev, Y., Abshayakov, E., Bakhramov, B., Baigenzhenov, O.  Kazakh National Technical University after K.I. Satpayev, 22 Metallurgical and Mining Industry Volume 7, Issue 4, 2015, Pages 312-320  

Сотрясательное взрывание штабеля перерабатываемых руд зарядами низкоплотных взрывчатых веществ АБ БЕГАЛИНОВ, ЕТ СЕРДАЛИЕВ, ЕЕ ИСКАКОВ, ДБ АМАНЖОЛОВ Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых, 98-104 1 2013

Shock blasting of ore stockpiles by low-density explosive charges DBA A. B. Begalinov, E. T. Serdaliev, E. E. Iskakov Journal of Mining Science 49 (Issue 6), pp 926-931  

Перегудов В.В., Шаутенов М.Р., Бегалинов А. Carla – технология поиска месторождений золота по золоту. XII Конгрессе обогатителей страны СНГ, НИТУ МИСиС, г.Москва, 25 – 27 февраля, 2019 года. -С.65-67.

Перегудов В.В., Шаутенов М.Р., Бегалинов А., Левин В.Л. Минералы – трассеры золотой минерализации в технологических продуктах. XII Конгрессе обогатителей страны СНГ, НИТУ МИСиС, г.Москва, 25 – 27 февраля, 2019 года. -С.67-69.

Бегалинов А., Медеуов Ч.К., Шаутенов М.Р., Алменов Т.М. Перспективы эффективного использования реагентов на основе соединений серы в технологии извлечения золота из упорных видов сырья. XII Конгрессе обогатителей страны СНГ, НИТУ МИСиС, г.Москва, 25 – 27 февраля, 2019 года. -С.332-334.

Шаутенов М.Р., С.Б. Заякина, Перегудов В.В., Бегалинов А. Исследование по переработке золошлаковых отходов с получением полезных компонентов. Горный журнал Казахстана, №10, 2019

Abdrakhman Begalinov, Mels Shautenov, Talgat Almenov, Bakytbek Bektur, Raissa Zhanakova. Prospects for the effective use of reagents based on sulfur compounds in the technology of extracting gold from resistant types of gold ore. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. Volume 11. 08-Special Issue. Pages: 1791-1796 USA, October, 2019

Begalinov, A., Almenov, T., Zhanakova, R., Bektur, B. «Analysis of the stress deformed state of rocks around the haulage roadway of the beskempir field (Kazakhstan)»  Satbayev University, Almaty, 50013, Kazakhstan. Mining of Mineral Deposits.Volume 14, Issue 3, 2020, Pages 28-36.

Бегалинов А.Б., Шаутенов М. Р., Алменов Т. М., Бектур Б. К., Искаков Е. Е. Монография / Бесцианидная технология переработки золотосодержащего минерального сырья – Алматы: "ҚазҰТЗУ" баспасы. Қ. И. Сәтпаев, 2020. -332 Б.

А. Бегалинов, М. Р. Шаутенов, Т. М. Алменов, Жанакова Р. К., Б. К. Бектұр. Оқу құралы / Переработка труднообогатимого золотосодержащего природного и техногенного сырья - Алматы. ҚазҰТУ баспасы. Қ. И. Сәтпаев, 2020. -229 Б.

А.Бегалинов, М. Шатенов, с. Юсупов, Т. М. Әлменов, с. Б. Юлусов патентке өтінім / Способ извлечения золота из тиосульфатных растворов. 2020.

Begalinov A., Shautenov M., Medeuov Ch., Almenov T., Bektur B. MECHANOCHEMICAL ACTIVATION OFTHE PROCESSING OF GOLD-BEARING SULFIDE RAW MATERIALS NEWS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN SERIES OF GEOLOGY AND TECHNICAL SCIENCES. ISSN 2224-5278. Volume 6, Number 450 (2021), 46-52. https://doi.org/10.32014/2021.2518-170X.118

Бегалинов А., Шаутенов М., Акказина Н. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА И ХАРАКТЕРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ИССЛЕДУЕМОЙ РУДЕ.XXVII Международная научно-техническая конференция «Научные основы и практика переработки руд и техногенного сырья», 07-08 апрель 2022 г., Уральский государственный горный университет, г. Екатеринбург.

Abdrakhman Begalinov, Mels Shautenov, Talgat Almenov, Bakytbek Bektur. Тема: «Leaching process intensification of gold-bearing raw materials». Mining of Mineral Deposits, Volume 16 (2022), Issue 2, 42-48.  https://doi.org/10.33271/mining16.02.042

Докторанттардың әлеуетті зерттеу жұмыстары

1. Искаков Еркін Ерсұлтанұлы, түскен жылы - қыркүйек 2011, сәтті аяқталған жылы-тамыз 2013.

    Диссертация тақырыбы: күрделі тау-геологиялық жағдайларда тау-кен қазбаларын (тоннельдер, станциялар) жүргізу технологиясын әзірлеу.

2. Бектұр Бақытбек Қаныбекұлы, түскен жылы - қыркүйек 2014, аяқталған жылы-тамыз 2017.

    Диссертация тақырыбы: Күрделі тау-геологиялық жағдайларда салынған тік оқпан бекітпесінің конструкциясын әзірлеу және негіздеу.

3. Жанакова Раиса Құлмаханова, түскен жылы - қыркүйек 2015, сәтті аяқталған жылы-тамыз 2018.

    Диссертация тақырыбы: Құранды бекеттердің құрылымдарын зерттеу және жетілдіру жолдары.

4. Бейсебаев Нуркен Ержанулы, түскен жылы - қыркүйек 2018, сәтті аяқталған жылы-тамыз 2021.

    Диссертация тақырыбы: гранулометриялық құрамы бойынша құрылымдалған эмульсиялы-түйіршіктелген ЖЗ пайдалану кезінде БВР параметрлерін оңтайландыру.

5. Қабылбеков Дамир, оқуға түскен жылы-қыркүйек 2019, оқиды.

    Диссертация тақырыбы: -