AP08856173 «Сезімталдығы жоғары биосенсорларды құру үшін аз өлшемді жартылай өткізгіш материалдардың синтезі және қасиеттерін зерттеу»

Ғылыми жетекшісі – Гриценко Леся Владимировна

Сәйкестік

Жартылай өткізгішті наноматериалдар негізіндегі биомолекулалардың нано/пикомолярлық концентрацияларына жететін мақсатты аналиттерді жылдам анықтауға қабілетті биосенсорларды жасау физиологиялық және метаболикалық параметрлерді бағалауда, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғауда халық денсаулығы үшін маңызды бағыт болып табылады. ZnO және оған негізделген композиттердің люминесценттік, фотокаталитикалық, пьезоэлектрлік, химиялық және жартылай өткізгіштік қасиеттері сигналдарды анықтаудың әртүрлі түрлерін қолдана отырып, биосенсорларды жасауға мүмкіндік береді. Жобаның ғылыми жаңалығы жартылай өткізгішті және көміртекті наноматериалдардың композиттерін синтездеудің арзан әдістерін жасауда, олардың физикалық және химиялық қасиеттерін зерттеуде, қасиеттерінің геометриялық параметрлерге және құрылымына тәуелділігін негіздеуде. синтезделген композициялық қосылыстар, олардың бірегей қасиеттерінің үйлесімі жоғары сезімталдық пен селективті аналитикалық құрылғыларды жасауда қолдануға перспективалы жаңа материалдарды алуға мүмкіндік береді.

Жобаның мақсаты:

Төмен өлшемді жартылай өткізгіш материалдардың бақыланатын синтезінің арзан әдістерін әзірлеу, медицинада, сенсорлық электроникада, қоршаған ортаның жай-күйін және сапасын бақылау үшін жоғары сезімтал биоаналитикалық құрылғыларды жасау мақсатында олардың физикалық-химиялық қасиеттерін зерттеу. тамақ өнеркәсібі өнімдерін бақылау.

Жобаның нәтижесінде күтілетін нәтижелер:

• Әртүрлі морфологиядағы мырыш оксидінің және оның негізіндегі композиттердің (ZnO-CuO, ZnO-GO) аз өлшемді үлгілерін синтездеудің гидротермиялық және золь-гельдік әдістерінің технологиялық режимдері оңтайландырылады, Хаммерс графен оксиді алынады.

• Синтезделген жартылай өткізгіш наноматериалдардың физика-химиялық қасиеттері, олардың таңдалған синтез әдістерінің параметрлеріне және беттік морфологияға тәуелділігі, сондай-ақ алынған наноқұрылымдардың геометриялық параметрлері мен кванттық механикалық тұжырымдамаларға негізделген қасиеттері арасындағы корреляция зерттеледі, белгіленеді.

• Синтезделген материалдар негізінде сезімталдығы жоғары биосенсорлардың тәжірибелік үлгілері жасалады және олардың жұмыс параметрлері өлшенеді.

Қол жеткізілген нәтижелер:

әртүрлі морфологиядағы мырыш оксидінің және оның негізіндегі композиттердің (ZnO-CuO, ZnO-GO) аз өлшемді үлгілерін синтездеу үшін гидротермиялық және золь-гельдік әдістердің технологиялық режимдері оңтайландырылды; графен оксидін алу. Хаммерс әдісі. Синтезделген үлгілердің беткі морфологиясы мен оптикалық қасиеттері зерттелді.Синтезделген наноматериалдардың құрылымдық қасиеттері зерттелді.

Зерттеу тобы мүшелерінің идентификаторларымен аты-жөні:

  1. Гриценко Леся Владимировна - Ғылыми жетекші
  2. Абдуллин Хабиболла Абдуллаұлы - жетекші ғылыми қызметкер
  3. Қалкөзова Жанар Қаниқызы - Аға ғылыми қызметкер
  4. Кедрук Евгения Юрьевна - Аға ғылыми қызметкер
  5. Айтжанов Мәди Бауыржанұлы - Ғылыми қызметкер
  6. Байғаринова Гүлжан Амантайқызы - Ғылыми қызметкер
  7. Ұзақова Жанат Қасымжанқызы - Инженер

Жарияланымдар тізімі:

  • Е.Ю. Кедрук, М.Б. Айтжанов, Ж.У. Палтушева, Л.В. Гриценко, Х.А. Абдуллин Влияние термической обработки на фотокаталитические свойства наностержней оксида цинка Труды Международной научно-практической конференции «Сатпаевские чтения – 2021», г.Алматы, Т. 1, с. 1094-1097
  • Ж.У. Палтушева, Л.В. Гриценко Применение наноструктурированного оксида цинка в биосенсорных устройствах, Труды Международной научно-практической конференции «Сатпаевские чтения – 2021», г.Алматы, Т. 1с. 1101-1105
  • Kh.A. Abdullin, M.T. Gabdullin, S.K. Zhumagulov, G.A. Ismailova, L.V. Gritsenko, Y.Y. Kedruk and M. Mirzaeian, Stabilization of the Surface of ZnO Films and Elimination of the Aging Effect, Materials, 2021, 14 (21), P. 6535.

Университеттің ғылыми жобалары

Жоғары

Қате кетті!

Жолдарды дұрыс толтыруға тырысыңыз.

Қате кетті!

Файл өлшемінің максималды шегінен асты.

Сіздің мәліметтеріңіз сәтті жіберілді!

Жақын арада біз Сізбен хабарласамыз.

Сіздің мәліметтеріңіз сәтті жіберілді!

Электрондық пошта мекенжайыңызға растау хаты жіберілді. Электрондық пошта мекен-жайыңызды растауды ұмытпаңыз.

Аудармасы жоқ


Басты парақшаға өту