AP08955550 "Қазақстан үшін Сәулет және қала құрылысы саласында жаһандану және ұлттық бірегейлікті іздеу жағдайында бәсекеге қабілетті жоғары білікті кадрлар даярлау қағидаттары"

ҚР БҒМ МҚ 2020-2021 жылдарға арналған жобасы (12 ай)

ЖТН №AP08955550

Ғылыми жетекші - Абилов Алексей Жаилханович

Өзектілігі

Сәулет білімі, архитектураның өзі сияқты, өнер мен техниканың түйіскен жерінде тұр, оны Рим теоретигі және сәулет өнерінің тәжірибешісі Витрувий Б.З. І ғасырда тұжырымдап, "сәулет – бұл күш, пайда және сұлулық"деп мәлімдеді. Бұл формула бүгінгі күні өзектілігін жоғалтқан жоқ. Сонымен қатар, Сәулет өнері ең фантастикалық жобаларды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін жоғары технологиялардың даму дәуірінде жаңа өмір алды. Сәулет, ең алдымен, қоғамда, мысалы, тұрақты даму, энергия тиімділігі, жобалық шешімдерді жасылдандыру және басқаларға негізделген барлық жаңа талаптар қойылатын адамның материалдық ортасын кеңістіктік ұйымдастыру өнері болып қала береді. Сонымен қатар, бұл сәулет өнерінің ең алдымен өнер болу, адамдардың эмоционалды реакциясын тудыратын қасиеті, оның қазіргі әлемдегі ерекше маңыздылығын анықтайды.

Айта кету керек, әлемдік деңгейдегі ғимараттар мен құрылыстар көрнекті сәулетшілердің таланты, білімі мен дағдыларының арқасында құрылды, олардың қажеттілігі азаймайды, бірақ қазіргі қоғамда өсіп келеді. Оларды дайындау үшін өнер және құрылыс технологиялары, өнер және сәулет тарихы, Құрылыс материалдары мен конструкциялары, экология және әлеуметтану, география және климатология, сәулет композициясының әдістерін білу, жобалық шешімдерді визуализациялау саласындағы бірнеше маңызды қағидаларды біріктіруге қабілетті жоғары сәулет білімінің қажетті арнайы жүйесі қажет. Мұндай жүйе қазіргі әлемде бәсекеге қабілетті сәулетшілердің ұлттық элитасын құру үшін Қазақстан Республикасында сәулетшілер мен қала салушыларды жан-жақты кешенді даярлауды қамтамасыз етуге тиіс. 

Жобаның мақсаты

Жобаның мақсаты - жаһандану және ұлттық бірегейлікті іздеу жағдайларында әлемдік деңгейде бәсекеге қабілетті, сәулет және қала құрылысы саласында Қазақстан үшін жоғары білікті кадрлар даярлаудың жаңа әдіснамасын ғылыми негіздеу.

Күтілетін нәтижелер:

- ХХІ ғасыр маман-сәулетшісінің моделі,

- Қазақстанда сәулетшілер мен қала салушыларды даярлаудың білім беру бағдарламаларын түзету жөніндегі ұсынымдар,

- сәулетшілерді бакалавриат деңгейінде оқытудың заманауи әдістері.

Қол жеткізілген нәтижелер:

Жұмыс нәтижелері және олардың жаңалығы: қазақстандық сәулет мектебінің тарихында алғаш рет ХХІ ғасыр маман-сәулетшісінің моделі, Қазақстанда сәулетшілерді даярлаудың білім беру бағдарламаларын түзету бойынша ұсыныстар, сәулетшілерді бакалавриат деңгейінде оқытудың заманауи әдістері тұжырымдалып, негізделді.

Зерттеу тобының мүшелері

Жарияланған жұмыстар тізімі

  1. Абилов А., Метленков Н., Ходжиков А., Яскевич В., Саржанов, Н. (2021). Архитектурное образование в Казахстане. Проект Байкал. 18(67), 163-165.
  2. A.Zh. Abilov, M.A. Anzorova, V.R. Bityukova, A.G. Makhrova, A.V. Khojikov, V.V. Yaskevich. Planning structure as a motor transport pollution differentiation factor (on the example of Nur-Sultan), Geography. Environment. Sustainability (GES)
  3. Abilov, A., Yaskevich, V., Sarzhanov, N., & Khojikov, A. (2021). URBAN-PLANNING PROBLEMS AND PROSPECTS OF RECREATION AND TOURISM IN THE EAST KAZAKHSTAN. Revista TURISMO: Estudos e Práticas, (1).. Revista Brasileira de Educação. n. 1 (2021). 1-15. (Web of Science)
  4. А.Ж. Абилов, В.В. Яскевич, Архитектурное образование в современном Казахстане: влияние глобальных тенденций и региональные особенности, Вестник ЕНУ
  5. Абилов А.Ж., Маметов А.А. Проблемы территориального планирования в современном Казахстане, Многообразие городских миров: история, теория, практика. Сборник статей Всероссийской научной конференции с международным участием, посвященной 90-летию со дня рождения профессора Е.Н. Перцика Москва, МГУ, 23–24 марта 2021 г.) с. 183 – 191, ISBN 978–5–89575–254–8
  6. Абилов А.Ж. Международная научно-практическая конференция «Архитектурное образование в XXI веке: глобальные тенденции и региональные особенности», посвященная 60-летию архитектурного образования в Казахстане. Алматы, КазНИТУ им. К.И. Сатпаева, 12.04.2021
  7. Абилов А.Ж. Международная научно-практическая конференция «Экологические проблемы и устойчивое развитие регионов и городов Республики Казахстан», филиал МГУ им. Ломоносова, Библиотека Первого Президента РК – Елбасы, г. Нур-Султан, 12.05.2021
  8. Социологические исследования в архитектуре и градостроительстве: Учебник / Абилов А.Ж., - Алматы: ТОО «Лантар Трейд», 2020. -124 с.
  9. Абилов А.Ж. Введение в специальность архитектора: Учебник / Абилов А.Ж., -Алматы: ТОО «Лантар Трейд», 2021. - 104 с. ISBN 978-601-7607-93-7
  10. Акт о внедрении результатов исследований по теме ГФ МОН РК «Принципы подготовки высококвалифицированных кадров для Казахстана в области архитектуры и градостроительства, конкурентоспособных в условиях глобализации и поиска национальной идентичности» (№ госрег. 0120РК00498) в учебный процесс по кафедре «Архитектура» ИАиС им. Т.К.Басенова

Университеттің ғылыми жобалары

Жоғары

Қате кетті!

Жолдарды дұрыс толтыруға тырысыңыз.

Қате кетті!

Файл өлшемінің максималды шегінен асты.

Сіздің мәліметтеріңіз сәтті жіберілді!

Жақын арада біз Сізбен хабарласамыз.

Сіздің мәліметтеріңіз сәтті жіберілді!

Электрондық пошта мекенжайыңызға растау хаты жіберілді. Электрондық пошта мекен-жайыңызды растауды ұмытпаңыз.

Аудармасы жоқ


Басты парақшаға өту