AP08855607 «Жоғары қататын және тұтқырлығы жоғары мұнай қоспаларын циклдік айдауды оңтайландырудың цифрлық технологиясы»

Өзектілігі

Оңтайландыру мәселесінің ғылыми аспектісі әртүрлі физикалық-химиялық қасиеттері бар мұнай қоспаларының партияларын циклдік айдау, бірнеше станцияларда қыздыру, сонымен қатар мұнай құбырының учаскесі бойымен мұнайды соған байланысты айдау болып табылады. Бозашы және Маңғышлақ мұнай қоспаларын циклдік айдау үшін сорғы қондырғылары мен жылыту пештерінің жұмысының энергия үнемдеу режимдерін анықтау Өзен-Атырау мұнай құбырының тиімділігі үшін үлкен практикалық маңызы бар. Мұның барлығы жобаның ғылыми және практикалық тұрғыдан өзектілігін көрсетеді..

Жобаның мақсаты

«Өзен-Атырау» магистральдық мұнай құбырының учаскесінде мұнай қоспаларын циклдік айдауды оңтайландырудың цифрлық технологиясын әзірлеу.

Жобаның күтілетін нәтижелері

1. Осы жобаның авторлары бұрын әзірлеген және енгізген Мұнай қоспаларының физикалық-химиялық және реологиялық қасиеттері, сорғылардың, жылыту пештерінің сипаттамалары, құбырдың параметрлері, Өзен-Атырау мұнай құбыры учаскесі топырағының жылу өткізгіштігі бойынша SmartTranPro бағдарламалық кешенінің деректер базасы әзірленетін болады.

2. Тұтқырлығы жоғары және қатты қататын мұнай қоспаларын циклдік айдаудың математикалық моделі әзірленеді..

3. Тұтқырлығы жоғары және қатты қататын мұнай қоспаларын циклдік айдауды оңтайландырудың критерийлері мен интеллектуалды алгоритмдері әзірленетін болады..

4. Мұнай қоспаларын циклдік айдау кезінде «Өзен-Атырау» мұнай құбырының стационарлық емес жылу-гидравликалық есептеулері үшін алгоритм және SmartTranPro ДК модулі құрылады..

5. Өзен-Атырау мұнай құбыры учаскесіндегі сорғы қондырғылары мен жылыту пештерінің энергияны үнемдейтін жұмыс режимдерін анықтау үшін алгоритм мен SmartTranPro ДК модулі құрылады..

6. Бозачинск және Маңғышлақ мұнай қоспаларын циклдік айдау есептерін апробациялау нәтижелері Өзен-Атырау учаскесі бойынша ОҚДУ-ның нақты деректерімен салыстыру арқылы алынады..

7. Оңтайландыру есептеулерінің нәтижелері алынады және Өзен-Атырау мұнай құбыры арқылы мұнай қоспаларын циклдік айдау бойынша ұсыныстар беріледі..

8. Өзен-Атырау мұнай құбыры бойынша мұнай қоспаларын тасымалдаудың экономикалық тиімділігі ұлғайтылатын болады, оған жоғары қататын және тұтқырлығы жоғары мұнай қоспаларын циклдік қайта айдауды оңтайландырудың әзірленетін зияткерлік алгоритмдерін қолдану және сорғы агрегаттары мен қыздыру пештері жұмысының энергия үнемдеу режимдерін айқындау нәтижесінде қол жеткізіледі.

9. Кемінде 2 мақала Web of Science дерекқорының алғашқы үш квартиліне кіретін және/немесе Scopus деректер базасының CiteScore индикаторы бойынша кемінде 50 пайыздық үлесі бар рецензияланған ғылыми журналдарда жарияланады және ол сондай-ақ нөлдік емес импакт-факторы бар рецензияланған шетелдік және/немесе отандық басылымда кемінде 1 мақаланы жариялау немесе бағдарламалық модульге авторлық құқық куәлігін алу жоспарланған..

Қол жеткізілген нәтижелер

SmartTranPro ДК үшін жоғары қататын және тұтқырлығы жоғары мұнай қоспалары, айдау жабдықтары, мұнай қыздыру пештері, Өзен-Атырау мұнай құбырының желілік учаскелері бойынша деректер базасы әзірленді.. 2. Мұнай қоспаларын циклдік айдаудың стационарлық емес есептеулерінің алгоритмі мен модулі әзірленді.. 3. Жабдық жұмысының энергияны үнемдеу режимдерін анықтау үшін оңтайландыру критерийі әзірленді. 4. Сорғы қондырғылары мен жылыту пештерінің энергияны үнемдейтін жұмыс режимдерін анықтау алгоритмі мен модулі әзірленді..

Зерттеу тобы мүшелерінің аты-жөндері және олардың идентификаторлары

  1. Рамазанова Гаухар Избасаровна - Ғылыми жетекші
  2. Жапбасбаев Узак Каирбекович - Бас ғылыми қызметкер
  3. Махмотов Ербол Сахитович - Бас ғылыми қызметкер
  4. Пахомов Максим Александрович - Жетекші ғылыми қызметкер
  5. Бекибаев Тимур Талгатович - Аға ғылыми қызметкер
  6. Босинов Данияр жумадилович - Ғылыми қызметкер
  7. Кенжалиев Олжас Багдаулетович - Ғылыми қызметкер

Басылымдар тізімі

  1. Bekibayev T., Zhapbasbayev U., Ramazanova G., Bossinov D.  Oil pipeline hydraulic resistance coefficient identification // Cogent Engineering. - 2021. – Vol.8. – 1950303. (БД Scopus: процентиль - 67%, квартиль - Q2).
  2. Bekibayev T., Zhapbasbayev U., Ramazanova G., Bossinov D. Oil blends cyclic pumping simulation in the main oil pipeline // Тезисы докладов Традиционной международной апрельской математической конференции, г. Алматы, 5-8 апреля, 2021 г. - С. 176-177.
  3. Бекибаев Т.Т., Жапбасбаев У.К., Рамазанова Г.И., Босинов Д.Ж. Интеллектуальная система трубопроводной транспортировки нефти // Сборник докладов II Международного Джолдасбековского Симпозиума «Механика будущего» 1-5 марта 2021г. - С. 393-398.

Университеттің ғылыми жобалары

Жоғары

Қате кетті!

Жолдарды дұрыс толтыруға тырысыңыз.

Қате кетті!

Файл өлшемінің максималды шегінен асты.

Сіздің мәліметтеріңіз сәтті жіберілді!

Жақын арада біз Сізбен хабарласамыз.

Сіздің мәліметтеріңіз сәтті жіберілді!

Электрондық пошта мекенжайыңызға растау хаты жіберілді. Электрондық пошта мекен-жайыңызды растауды ұмытпаңыз.

Аудармасы жоқ


Басты парақшаға өту