Кыргизбаева Гульдана Мейрамбековна

Кыргизбаева Гульдана Мейрамбековна

Техникалық ғылымдар кандидаты

Қауымдастырылған профессор

Қауымдастырылған профессор

Қ. Тұрысов атындағы Геология, мұнай және тау-кен ісі институты

Email: g.kyrgizbayeva@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті ассистент (2002-2004 жж.), оқытушы (2004-2005 жж.), аға оқытушы (2005-2006 жж.), доцент (2006-2016 жж.), Сатбаев университет ассистент профессор (2016-2019 жж.), қауымдастырылған профессор (2019жж.)

Ғылыми жобалар

Ғылыми-зерттеу жұмысының жетекші ғылыми қызметкері: "Жоғарғы-Андасай кен орнының тау жыныстарының жылжу процесін тау-кен қазбаларының орнықтылығын анықтау арқылы зерттеу»

Жарияланымдар

1.S. Aitkazinova, S. Soltabaeva, G. Kyrgizbaeva, K. Rysbekov, M. Nurpeisova Methodology of assessment and prediction of critical condition of natural – technical system, 6DOI: 10.5593/SGEM2016/B22/S09.001

 2016 by Libadmin2016  https://www.sgem.org/sgemlib/spip.php?article8288

2. Nurpeissova, M.Bekbassarov, S.Bek, A., (...), Turisbekov, S.Ormanbekova, AThe geodetic monitoring of the engineering structures stability conditionsJournal of Engineering and Applied Sciences

12(Specialissue11), с. 9151-9163, 2017  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85047446430&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=cd250243eda0a110a221e4627bccfb9b&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2857202210760%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=

3. Kyrgizbayeva, G.Nurpeisov, M.Sarybayev, O.,,The monitoring of earth surface displacements during the subsoil development (  Book Chapter), New Developments in Mining Engineering 2015: Theoretical and Practical Solutions of Mineral Resources Mining с. 161-167, 2015

Білім беру

Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, 1994-1999, Маркшейдерлік іс, Тау-кен инженері-маркшейдер. ЖБ 0006160

Оқу бағдарламалары