Идрисов Нурлан Вячеславович

Идрисов Нурлан Вячеславович

Жаратылыстану ғылымдарының магистрі

Оқытушы

Энергетика және машина жасау институты

«Жалпы физика» кафедрасы

Email: n.idrissov@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

2019-2021 Қ.И. Сәтпаев атындағы ҚазҰТЗУ-дың инженері. "Инженерлік физика" кафедрасы.

20202021 Қ.И. Сәтпаев атындағы ҚазҰТЗУ, ассистенті. "Инженерлік физика" кафедрасы.

2021 жылдан қазіргі уақытқа дейін Қ.И. Сәтпаев атындағы ҚазҰТЗУ, оқытушы. "Жалпы физика" кафедрасы.

Білімі

2011-2015 жж. - Қ.И. Сатбаев атындағы ҚазҰТЗУ, Жоғары технологиялар және тұрақты даму институты.

Мамандығы: «Техникалық физика».

Дипломдық жұмыстың тақырыбы: «Күштік өрістердегі молекулалық кластерлік қоспа түріндегі көпбөлшекті жүйе».

2015-2017- Қ.И. Сатбаев атындағы ҚазҰТЗУ, Жоғары технологиялық инжиниринг институты.

Мамандығы: «Физика» (магистратура)

Дипломдық жұмыстың тақырыбы: «Термиялық өңдеудің оксидті жартылай өткізгіштердің қасиеттеріне әсерін зерттеу».

Жарияланымдар

Н.В. Идрисов, Ж.О. Мукаш,Л.В. Гриценко, С.Е. Кумеков,Х.А. Абдуллин, Влияние термической обработки на оптические свойства TCO на основе оксидных полупроводников, Вестник КазНИТУ. – 2017. – №3, вып. 121. – C. 219-225..

Н.В. Идрисов, Ж.О. Мукаш,А. Б. Кельдинова, Л.В. Гриценко, С.Е. Кумеков, Х.А. Абдуллин, Исследование влияния термической обработки на структурные и электрические свойства слоёв оксидных полупроводников, Вестник КазНИТУ. – 2017. – №4, вып. 122. – С. 209-213. ISSN: 1680 – 9211

Н.В. Идрисов, А.Б. Кельдинова, Н.К. Даутбекова, Л.В. Гриценко, Свойства слоёв оксидных полупроводников, подвергнутых термической обработке, Международная конференция студентов и молодых ученых «Фараби әлемі», Алматы, 10-11  апреля 2017 г.

Н.В. Идрисов, Н.К. Даутбекова, А. Б. Кельдинова,  Ж.О. Мукаш, Л.В. Гриценко, Х.А. Абдуллин, Термическая и плазменная обработка тонких плёнок ВZO, полученных гидротермальным методом Международные Сатпаевские чтения «Научное наследие Шахмардана Есенова», 12 апреля, 2017 г., Алматы.