Идрисов Нурлан Вячеславович

Идрисов Нурлан Вячеславович

Ғылым магистрі

Ассистент

Ө. Байқоңыров атындағы Тау-кен-металлургия институты

Материалтану, нанотехнология және инженерлік физика кафедрасы

Email: n.idrissov@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

2014 - 2015 жж Атындағы ҚазҰТУ технопаркі »АҚ Қ.И. Сәтпаев »- (өндірістік практика)

2015 - 2017 жж Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ «Ұлттық типтегі нанотехнологиялық зертхана» - (өндірістік практика)

2017 ж. «Қ.И.Сәтпаев атындағы ҚазҰТЗУ» - (педагогикалық практика)

2019 жылдың тамызынан бастап қазіргі уақытқа дейін Қ.И. Сәтпаев атындағы ҚазҰТЗУ-дың инженері. Инженерлік физика кафедрасы.

2020 жылдан қазіргі уақытқа дейін Қ.И. Сәтпаев атындағы ҚазҰТЗУ, ассистенті. Инженерлік физика кафедрасы.

Жарияланымдар

Н.В. Идрисов, Ж.О. Мукаш,Л.В. Гриценко, С.Е. Кумеков,Х.А. Абдуллин, Влияние термической обработки на оптические свойства TCO на основе оксидных полупроводников, Вестник КазНИТУ. – 2017. – №3, вып. 121. – C. 219-225..

Н.В. Идрисов, Ж.О. Мукаш,А. Б. Кельдинова, Л.В. Гриценко, С.Е. Кумеков, Х.А. Абдуллин, Исследование влияния термической обработки на структурные и электрические свойства слоёв оксидных полупроводников, Вестник КазНИТУ. – 2017. – №4, вып. 122. – С. 209-213. ISSN: 1680 – 9211

Н.В. Идрисов, А.Б. Кельдинова, Н.К. Даутбекова, Л.В. Гриценко, Свойства слоёв оксидных полупроводников, подвергнутых термической обработке, Международная конференция студентов и молодых ученых «Фараби әлемі», Алматы, 10-11  апреля 2017 г.

Н.В. Идрисов, Н.К. Даутбекова, А. Б. Кельдинова,  Ж.О. Мукаш, Л.В. Гриценко, Х.А. Абдуллин, Термическая и плазменная обработка тонких плёнок ВZO, полученных гидротермальным методом Международные Сатпаевские чтения «Научное наследие Шахмардана Есенова», 12 апреля, 2017 г., Алматы.

Білімі

2011-2015 жж. - Қ.И. Сатбаев атындағы ҚазҰТЗУ, Жоғары технологиялар және тұрақты даму институты.

Мамандығы: «Техникалық физика».

Дипломдық жұмыстың тақырыбы: «Күштік өрістердегі молекулалық кластерлік қоспа түріндегі көпбөлшекті жүйе».

2015-2017- Қ.И. Сатбаев атындағы ҚазҰТЗУ, Жоғары технологиялық инжиниринг институты.

Мамандығы: «Физика» (магистратура)

Дипломдық жұмыстың тақырыбы: «Термиялық өңдеудің оксидті жартылай өткізгіштердің қасиеттеріне әсерін зерттеу».

Оқу бағдарламалары

Оставьте свои данные, чтобы руководитель связался с Вами:

preloader

или Вы можете написать ему на почту, указанную в анкете.