Ирина Валерьевна Беспалова

Ирина Валерьевна Беспалова

Физика-математика ғылымдарының кандидаты

Ассистент-профессор

Металлургия және өнеркәсіптік инженерия институты

Email: i.bespalova@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

Педагогикалық қызмет өтілі 15 жыл, физика-математика ғылымының кандидаты, IELTS 6,0 (2008)

Ж не бірлескен автор 30-дан астам ғылыми-әдістемелік еңбектердің авторы. Оның ішінде нөл емес, Web of Science, РИНЦ Scopus индекстелетін деректер базасында бар баптың импакт-фактормен (Нью-Йорк) және ағылшын тілінде берілген.

Білім беру бағдарламаларын әзірлеуші "Transport, transport engineering and technologies" мамандығы үшін 5В071300 - "Көлік, көліктік техника және технологиялар" ағылшын тілінде берілген. 2018

DAAD Германия (Ганновер қаласы. Г. Лейбниц, университетін) ылыми та ылымдамадан үшін грант иегері 2008 өз мамандандыру

Қазіргі кезде профессор физика кафедрасының ассистенті лауазымында жұмыс істеймін, инженерлік Satbayev University.

Негізгі оқытатын пәні:

• Физика I (механиктен. Молекулалық физика және термодинамика. Электростатика),

• Физика II (Магнетизм. Оптика. Атом және ядролық физика)

• Қолданбалы физика

Жарияланымдар

Bespalova, I.V.,Teplyakova, L.A.,Kunitsyna, T.S. Localization of Plastic Deformation in Aluminum Single Crystals at Different Scale Levels USA, New-York, Russian Physics Journal,Vol. 60, No.3, 2017, PP 502-507.

I. Bespalova, L. Teplyakova, T.Kunitsyna, N. Zboykova Laws of Plastic Deformation Localization of Aluminum Monocrystals at Different Scale Structural Levels Advanced Materials with Hierarchical Structure for New Technologies and Reliable Structures 2016, AIP Conf. Proc. 1783, Published by AIP Publishing, 020014-1–020014-5

I. Bespalova, L.Teplyakova Behavior of Macrofragmentation of Shear-Induced Deformation and of Reorientation of Macroregions Formed in Aluminum Single Crystals under Compression USA, New-York, Russian Physics Journal, Vol. 58, No.2, 2015, PP 465-470

I. Bespalova, L.Teplyakova X-ray diffraction analysis of reorientation regions formed in [111]-single crystal of aluminum under compression IOP Conference Series: Materials Science and Engineering.- 2015, Vol 71, рр. 1-4

Білім беру

Томский мемлекеттік университеті

Оқу бағдарламалары