Сүйеубаев Олжас Біләлұлы

Сүйеубаев Олжас Біләлұлы

Техника ғылымдарының магистрі

Аға оқытушы

Автоматика және ақпараттық технологиялар институты

Электроника, телекоммуникациялар және ғарыштық технологиялар кафедрасы

Email: o.suieubaev@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

Сүйеубаев Олжас Біләлұлы 2006 жылы Алматы энергетика және байланыс институтының«Радиотехника» мамандығын сәтті бітірді. 2019 жылы Қазақ жол қатынастары университетімагистратурасын 6М070200 – «Автоматтандыру және басқару» мамандығы бойынша сәттіаяқтап, техника ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесін алды. 22 ғылыми жарияланымы бар, оның 2-і оқу құралы, 15-і әдістемелік нұсқаулар және 5-і ғылыми мақалалар. Сүйеубаев Олжас «Электр байланысы теориясы», «Электромагниттік толқындардың таралу теориясы және антенна-фидерлік құрылғылар», «Радио таратқыш және радиоқабылдағыш құрылғылар», «Бейнебақылау және ғарыштық бақылау жүйелері» пәндері бойынша сабақ жүргізеді

Қосымша:

2007 жылғы 14-22 наурыздағы СЕРТИФИКАТЫ

GSM RBS 2206/2106 Installation  Antenna System Installation MINI-LINK Installation. Ericsson Education Istanbul TURKEY

2011 жылғы 19-20 қыркүйектегі СЕРТИФИКАТЫ

IP бейнебақылау жүйелері бойынша кәсіби техникалық дайындық NOVUS AAT Holding Spolka z.o.o. Warsaw Казахстан

2014 жылғы 24-28 қарашадағы СЕРТИФИКАТЫ

Желілік талдау мен мониторингтің негізгі құралдары, арна деңгейіндегі топологиялардың ақауларға төзімділігі, негізгі желілік қызметтер, транзиттік трафикті IPv4/IPv6 түрлендіру әдістері, IPv4/IPv6 бағыттау хаттамалары, ЗАО «УМЦ Санкт-Петербургском ГУТ им. М.А.Бонч-Бруевича»

CЕРТИФИКАТ 30.01.2015ж

Axis Communication’ Academy Fundamentals. AXIS

CЕРТИФИКАТ 11.09.2015ж

Springer Link User Training Казахстан

CЕРТИФИКАТ 2017ж., тіркеу. нөмірі 0034242

Білім беру бағдарламаларын халықаралық аккредиттеу. Ереван байланыс құралдары ғылыми-зерттеу институты Оқу-зерттеу орталығы.

CЕРТИФИКАТ 04.10.2018ж

«Заманауи киберқұрылыстағы ақыл технологиясы» А.И. Масаловичтің семинары «Лавина Пульс», Москва Алматы

02.11.2019-28.12.2019 сертификаты

Техникалық бағдарламалық-аппараттық интеллектуалды құралдар және киберқауіпсіздік технологиялары. Алматы, АЭжБУ

07.11.2020-22.11.2020 сертификаты

IP телефония негіздері. Алматы, «Inventive» ЖШС.

CЕРТИФИКАТ 19.05.2021ж

«Техникалық реттеу, өлшем бірлігін қамтамасыз ету және стандарттау саласындағы заңнама». Қазақ стандарттау және метрология институты. Нұр-сұлтан қ. № 1295-2021

CЕРТИФИКАТ 07.04.2021-23.04.2021ж, 72 сағат

«Университет 4.0. Цифрлық трансформация» Республикалық жоғары мектеп институты

CЕРТИФИКАТ 22.03.2022-06.04.2022ж, 72 сағат

«IoT-ті LTE желілерінде өнеркәсіпте қолдану». MOTOROLA SOLUTIONS тіркеу нөмірі 144-12.

CЕРТИФИКАТ 04.03.2022ж

«Жаңа материалдарға, өнімдерге, Әдістемеге стандарттау жөніндегі құжаттарды әзірлеу». Қазақ стандарттау және метрология институты. Нұр-сұлтан қ. № 2274-2022  

Білімі

Алматы энергетика және байланыс институты, 2001 – 2006 жж. Мамандығы: «Радиотехника».

Қазақ жол қатынастары университеті, 2017 – 2019 жж. Мамандығы: 6М070200 – «Автоматтандыру және басқару». Ғылыми дәрежесі: техника ғылымдарының магистрі.

Алматы энергетика және байланыс университеті, 2023 PhD «Радиотехника, электроника және телекоммуникация» мамандығы бойынша оқуға түсті.

Ғылыми жобалар

ИРН: АР19675982 «Разработка мониторинга беспроводной системы охраны объектов на основе волоконно-оптических технологий», научно-исследовательская работа, 2023-2025.

Жарияланымдар

«Радиочастотная идентификация RFID и его применение», Алматы: KAU Transactions -2011г. -№IV (14).- С.88-91. «RFID технологиясының артықшылықтары мен қолдану аймақтары», Алматы: «Білім технологиялары» журналы -2014ж. -№1.- Б.4-6. «Влияние возмущение на характеристики RFID систем», Алматы: Журнал «Образовательные технологии» -2014г-№V. 4-6с. Сборник материалов международной научно-практической конференции «Цифровые технологии, инновации в обеспечение общественной безопасности: проблема и решение», с публикацией в сборника материалов на тему  «К вопросу применения информационных технологий при обучении радиотехнических дисциплин» Ташкент, 2022. – С.336-343.  «Описание свойств композитных полимерных электролитов, необходимых для химических источников питания», Западно-Казахстанский университет им. М. Утемисова. Вестник ЗКУ. № 1 (89) 2023. – С.154-160.