Байқоңырова Әлия Өмірхановна

Байқоңырова Әлия Өмірхановна

Техникалық ғылымдар докторы

Профессор

Ө.А. Байқоңыров атындағы Тау-кен-металлургия институты

Металлургиялық процестер, жылутехникасы және арнайы материалдар технологиясы кафедрасы

Email: a.baikonurova@satbayev.111

H-index:
4

Кәсіби өмірбаяны

Профессор, техника ғылымдарының докторы, Халықаралық ақпараттану академиясының және Жаратылыстану ғылымдары ұлттық академиясының толық мүшесі

Педагогикалық еңбек өтілі 45 жылдан асады. Он екі жыл Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ «Металлургиялық процестер және арнайы материалдар технологиялары» кафедрасының меңгерушісі қызметін атқарды. PhD докторы диссертациясын қорғау бойынша диссертациялық кеңестің төрайымы болды. Бірқатар гранттық жобалардың ғылыми жетекшісі. 250 аса жарияланымдардың, монографиялар мен оқу құралдарының авторы, 15 авторлық куәлігі мен патенттері бар. Шетелдік дипломдармен және грамоталармен марапатталған студенттік жұмыстардың жетекшісі. КСРО ЖБ және ОБМ «Жұмыстағы ерекше табысы үшін», «Қазақстан Республикасы ғылымын дамытудағы еңбегі үшін» төсбелгілерімен, ҚСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының III және  II дәрежелі «Еңбек даңқы» және «Еңбек ардагері»,  Байтұрсынов атындағы және «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» медальдарымен марапатталған, «Қазақстанның ең үздік оқытушысы» грантының және «Құрметті металлург» атағының иегері.  

Білімі

1.Оқу орнының толық атауы, факультет, бөлім: М. В. Ломоносов атындағы Мәскеу жұқа химиялық технология институты (МЖХТИ), жартылай өткізгіш материалдар технологиясы факультеті, "сирек және шашыраңқы элементтер химиясы мен технологиясы" кафедрасы. Мекен - жайы: 119571, Ресей Федерациясы Мәскеу қаласы, В-571, Вернадский даңғылы, 86.  Мамандығы, біліктілігі, дипломның немесе куәліктің нөмірі: мамандығы – сирек және шашыраңқы элементтердің химиялық технологиясы. Біліктілігі – инженер химик-технолог. Диплом Э № 576100.

2. Оқу орнының толық атауы, факультеті, бөлімі: М. В. Ломоносов атындағы МЖХТИ. Мекен - жайы: 119571, Ресей Федерациясы Мәскеу қаласы,В-571, Вернадский даңғылы, 86.  1976-1979 жылдары химия ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі, мамандығы – 05.17.02 "Сирек, шашыраңқы және радиоактивті заттардың технологиясы". Диплом № 006407

3. Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті (ҚазҰТУ). 050013, Алматы, Сәтпаев 22. Бітірген жылы-1986 ж. КСРО Министрлер Кеңесі жанындағы ЖАК-тың доцент ғылыми атағын беру туралы дипломы. Диплом № 091490

4. ҚазҰТУ. 050013, Алматы, Сәтпаев 22. 2001-2004 ж. ж. техника ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесі, мамандығы 05.16.02 - "Қара, түсті және сирек металдар металлургиясы". Диплом № 0000048    

5. ҚазҰТУ. 050013, Алматы, Сәтпаев 22. Бітірген жылы-2007 ж. профессор ғылыми атағын беру туралы ҚР ЖАК дипломы. Диплом № 0000311

6. Халықаралық Ақпараттандыру Академиясы. Алматы, Сәтпаев 22. Бітірген жылы-2015 ж.толық мүшесі, диплом № 1186 RK.

Ғылыми жобалар

1.Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-мен № 4.898.15 "Органикалық заттардың қатысуымен қышқылды электролиттерден мысты тұндыру кезіндегі электрохимиялық заңдылықтарды зерттеу" тақырыбы бойынша шаруашылық келісім-шарт жұмысының жетекшісі (2015-2018 жж.).

2. № АР05134196 "Ванадий ксерогелімен модифицирленген сорбенттер мен жоғары тиімді катализаторларды алу технологиясын әзірлеу" гранттық жобасының ғылыми жетекшісі (2018-220жж.), ҚР БҒМ.

3. ҚР БҒМ № АР05132725 "Түсті металдардың қайталама көп компонентті қорытпаларын өңдеудің біріктірілген электрохимиялық технологиясын әзірлеу" гранттық жобасының бас ғылыми қызметкері (2018-220 жж.) 

Жарияланымдар

1. Non-cyanide leaching processes in gold hydrometallurgy and iodine-iodide applications: a review

SS Konyratbekova, A Baikonurova, A Akcil

Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review 36 (3), 198-212, 2015

2. Recovery of vanadium from spent catalysts of sulfuric acid plant by using inorganic and organic acids: laboratory and semi-pilot tests

C Erust, A Akcil, Z Bedelova, K Anarbekov, A Baikonurova, A Tuncuk

Waste management 49, 455-461, 2016

3.Thermodynamic and kinetic of iodine–iodide leaching in gold hydrometallurgy

SS Konyratbekova, A Baikonurova, GA Ussoltseva, C Erust, A Akcil

Transactions of Nonferrous Metals Society of China 25 (11), 3774-3783, 2015

4. Features of The Electrolytic Copper Powder Deposition in the Presence of Polyols

RS Akpanbayev, B Mishra, AO Baikonurova, GA Ussoltseva, AP Kurbatov

Int. J. Electrochem. Sci 8, 3150-3159, 2013

5. Investigation of the formation of layered nanostructure of vanadium xerogel

MS Markametova, B Mishra, AO Baikonurova, SB Nurzhanova, ...

Journal of Nanomaterials 2014, 221, 2014

6. New method of the synthesis of aminophenolic ionites and study of ion sorption of non-ferrous metals and iodine

EE Ergozhin, BA Mukhitdinova, AO Baikonurova, GA Usolzeva, ...

Reactive and Functional Polymers 65 (1-2), 113-119, 2005

7. Use of Extraction Methods for the Incidental Recovery of Some Disseminated Elements From Aluminiferous Raw Materials

AM Reznik, VI Bukin, LG Romanov, AO Baikonurova

Trav. Com. Int. Etude Bauxites, Alumine Alum. 17, 63-66, 1982

8. INTENSIVE CYANIDATION OF GOLD FROM GRAVITY CONCENTRATES INA DRUM-TYPE APPARATUS

B Surimbayev, L Bolotova, B Mishra, A Baikonurova

NEWS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN …5,32-37, 2018

9. STUDY OF PROCESS CYANIDE LEACH GOLD FROM ORE AND GRAVITY CONCENTRATION TAILINGS SULFIDE AND OXIDE ORES

BN Surimbayev, AO Baikonurova, LS Bolotova, B Mishra

BULLETIN OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN …4, 260-266, 2016

10. REDOKS-IONITES ON SERVICE AT GREEN CHEMISTRY

BA Mukhitdinova, EE Ergozhin, AO Baikonurova, AI Nikitina

Applied and Fundamental Studies, 132-139