Елұзақ Мұхтар

Елұзақ Мұхтар

Техникалық ғылымдар кандидаты

Қауымдастырылған профессор

Ө.А. Байқоңыров атындағы Тау-кен-металлургия институты

Тау - кен ісі кафедрасы

Email: m.yeluzakh@satbayev.111

H-index:
3

Кәсіби өмірбаяны

Қ.И.Сәтбаев атын. ҚазҰТУ, "Пайдалы қазбаларды жерасты игеру" кафедрасының ассистенті 01.10.2002 ж. - 30.08.2005 ж.

Қ.И.Сәтбаев атын. ҚазҰТУ, "Пайдалы қазбаларды жерасты игеру" кафедрасының оқытушысы 01.09.2005 ж. - 30.08.2008 ж.

Қ.И.Сәтбаев атын. ҚазҰТУ, "Пайдалы қазбаларды жерасты игеру" кафедрасының аға оқытушысы 26.09.2008 ж. - 30.09.2010 ж.

Қ.И. Сәтбаев атын. ҚазҰТУ,  Ө.А.Байқоңыров атындағы Тау-кен металлургия институты директорының орынбасары 01.10. 2010ж-13.11.2015 ж.

Қ.И.Сәтбаев атын. ҚазҰТУ, техника ғылымдарының кандидаты, "Пайдалы қазбаларды жерасты игеру" кафедрасының аға оқытушысы 13.11. 2015ж-30.08.2016 ж

Қ.И.Сәтбаев атын. ҚазҰТЗУ,  "Тау-кен ісі" кафедрасының аға оқытушысы. 01.09. 2016-31. 05. 2018 ж

Қ.И. Сәтбаев атын. ҚазҰТУ,  Ө.А.Байқоңыров атындағы Тау-кен металлургия институты директорының орынбасары 01.09. 2016ж.-31. 05. 2019 ж.

Қ.И. Сәтбаев атын. ҚазҰТЗУ, Металлургия және Өнеркәсіптік инженерия институтының директорының орынбасары  01.06. 2019-31.05.2020ж.

Қ.И. Сәтбаев атын. ҚазҰТЗУ, Қ.Тұрысов атындағы Геология, мұнай және тау-кен ісі институтының "Тау-кен ісі" кафедрасының сениор-лекторы 01.06.2020ж -31.05.2021ж.

Қ.И. Сәтбаев атын. ҚазҰТЗУ,  Ө.А.Байқоңыров атындағы Тау-кен металлургия институтының "Тау-кен ісі" кафедрасының қауымдастырылған профессоры 01.06.2021ж қазіргі таңға дейін.

Білімі

Қ.И.Сәтбаев Қазақ ұлттық техникалық университеті , Тау-кен факультеті

Мамандығы-пайдалы қазбаларды жерасты игеру ,

Біліктілігі-тау-кен инженері, диплом нөмірі-ЖБ-ІІ № 0000321.

2010 жылы техника ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін "Жұқа және өте жұқа күртқұламақ кенорындарында кен қазу технологиясын жетілдіру" тақырыбында диссертациясын сәтті қорғады.

Ғылыми жобалар

ҚР БҒМ, ПИ, МФ.  Тақырыбы:" инновациялық маркшейдерлік, топографиялық-геодезиялық және аэроғарыштық технологиялар негізінде геомеханикалық мониторингпен бірге әлсіз аймақтарда пайдалы қазбаларды өңдеу " 1059/ГФ4. 2015 жылғы 12.02.2015 жылғы № 74 шарт

"Мыңқұдық кен орнының "Орталық" учаскесінде шаймалау процесінде тотықтырғыштарды қолдана отырып өндіру процесін қарқындату" тақырыбындағы шарт 2022ж.

2023-2026 жылдарға арналған «Ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландыру» ҰТП. ҚР БҒМ, ПИ, ГФ. Тақырып: IRN AP19679911 «Күрделі сутегі кен орындарын игеру кезінде уранды шаймалау тиімділігін арттыру».

2023-2025 жылдарға арналған жобаны мақсатты қаржыландыру. BR21881939 «Тау-кен металлургия кешені үшін ресурс үнемдейтін энергия өндіруші технологияларды әзірлеу және инновациялық-инжинирингтік орталық құру» шарты 2023 жылғы 15 қарашадағы № 446-ПЦФ-23-25.

Жарияланымдар

1 Кабетенов Т., Елузах М. Шпурмен уату кезінде ұсақталған кен массасы кесектерінің таралуын және олардың көрсеткіштерін зерттеу. // Промышленность Казахстана.-2005, №4. –Б. 89-91.

2 Елузах М., Юсупов Х.А., Кабетенов Т., Альзамарова Э.И., Амирханов И.З. Способ отбойки горных пород. К предварительному патенту от 15.06.2006г. бюл. №6.

3 Кабетенов Т., Елузах М. Жұқа кен орындарын қазудың технологиясын жетілдіру.// Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының еңбектері «Шығыс ғұламаларының ғылыми-техникалық руханияттық құндылықтары және А. Машани».- Алматы, 2007.- ІІ бөлім.- Б. 136-139.

4 Елузах М., Кабетенов Т., Бахмагамбетов Б. Жұқа және өте жұқа күрқұлама кен орындарын қазуда кеннің қалындығы мен қопсу коэффициенттің арасындағы байланысты зерттеу. // Труды международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы горно-металлургического комплекса Казахстана».-Караганда, 2007. -С. 136-137.

5 Крупник Л.А., Кабетенов Т., Елузах М. Прогнозирование кусковатости горных пород в раздробленном массиве. // 5 международная научная школа молодых ученых и специалистов «Проблемы освоения недр в ХХІ веке глазами молодых». – Москва, 2008. –С. 68-72.

6 Кабетенов Т., Елузах М. Исследование процесса доставки руды под собственным весом в условиях отработки рудных тел малой мощности при     переходе от пологого угла падения на крутое. // 6 международная научная школа молодых ученых и специалистов «Проблемы освоения недр в ХХІ веке глазами молодых». – М.:, 2009. –С. 421-427.

7 Юсупов Х.А., Кабетенов Т., Елузах М. Қатпарлы кен орындарын қазу әдістемелерін жетілдіру. // Горный журнал-Алматы, 2010, №4, -Б. 3-5.

8 Елузах М. Құлау бұрышы көлбеуден күртқұлама бұрышқа ауысатын қалындығы жұқа кен денесін қазып алу жағдайында кеннің өз салмағымен тасымалдау процесін зерттеу. // Промышленность Казахстана.-2010, №2. –Б. 60-61.

9 Ельжанов Е., Елузах М. Разрушение трещиноватых горных пород. // КазИНТИ, Новости науки Казахстана, 27.01.2004г.

10 Ахметканов Д., Елузах М. Детонация жылдамдығын үдеткіштер арқылы жоғарылатып тау жыныстарын қопару. // Промышленность Казахстана., Алматы 2012., №5. Б-83-86

11 Смагулов Д., Елузах М. Особенности отработки золоторудного месторождения «Акбакай» в современных условиях. // Труды международных Сатпаевских чтений «Конкурентоспособность технической науки и образования» ТомI, Алматы, 2016, стр. 757-759.

12 Moldagozhina Marzhan Kuanyshbekovna, Doctoral., Leonid Krupnik, Prof. Yelemesov Kasim Koptileuovich, Ph.D., Associate Professor Abdykhalykova Roza. // The system is "roof bolting-mountain".

International Journal of Applied Engineering Research ISSN 0973-4562 Volume 11, Number 21 (2016) pp. 10454-10457. © Research India Publications. http://www.ripublication.com.

13 Valerii Korniienko, Volodymyr Nadutyi, Yevhenii Malanchuk, Valerii Soroka, Mukhtar Yeluzakh.// Substantiating velocity of amber buoying to the surface of sludge-like rock mass. 

Mining of Mineral Deposits. Volume 14 (2020), Issue 4, 90-96. https:// doi.org/10.33271/mining14.04.090.

14. Erbolat Aben, Bakytzhan Toktaruly, Nursultan Khairullayev. // Analyzing changes in a leach solution oxygenation in the process of uranium ore borehole mining.

Mining of Mineral Deposits Volume 15 (2021), Issue 3, 39-44. https:// doi.org/10.33271/mining15.03.039

15. Н.Б. Хайруллаев, С.Б. Алиев, С.А. Юсупова, Д.К. Ахметканов. // Исследование активации раствора при геотехнологических процессах добычи. 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ "УГОЛЬ". ISSN 0041-5790 (Print) • ISSN 2412-8333 (Online). DOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2021-9-55-57

16. Е.Х.Абен, Д.К.Ахметканов, М.Елузах, Е.А. Ельжанов. // Сілтілеу ерітіндісінің оттегімен тотығу технологиясын зерттеу. Горный журнал Казахстана, Алматы2023, №10, Б.13-18